• Opi uutta

Estetiikan perusteet 5 op (HY)

  • Ajankohta: 17.01.2023 - 15.02.2023
  • Koulutuspaikka: verkko-opinnot
  • Kouluttaja: Janne Vanhanen
  • Ilmoittautuminen päättyy: 08.01.2023
  • Hinta: Kymenlaakson kesäyliopiston opintomaksu 195 € + HY:n avoimen yliopiston rekisteröintimaksu 50 €

Tapahtuman kuvaus

Estetiikka on osa filosofian traditiota. Perinteisesti sen tutkimuskohteita ovat taiteeseen ja kauneuteen liittyvät filosofiset kysymykset. Myös erilaiset ympäristön ja arkielämän ilmiöt samoin kuin kysymykset modernia maailmaa luonnehtivista havaitsemisen ja kokemisen tavoista ovat nousseet tärkeiksi aiheiksi perinteisempien taidetta koskevien tarkastelujen rinnalle.

Yliopistossa estetiikka sijoittuu ensinnäkin filosofian ja eri taiteiden tutkimuksen välimaille: se tarkastelee taiteiden tutkimuksen teoreettisia perusteita ja taiteen piirissä herääviä filosofisia ongelmia, samoin kuin esteettisten kysymysten kietoutumista eettisiin, tietoteoreettisiin ja metafyysisiin kysymyksiin. Toiseksi estetiikka tarkastelee koko kulttuurissa havaittavia ilmiöitä, ja siksi sen tutkimusaiheet saattavat sivuta monia muita erityistieteitä, kuten esimerkiksi sosiologiaa, psykologiaa ja kulttuurien tutkimusta.

Estetiikan perinteisiä ongelmia ovat kysymykset taiteen olemuksesta ja taideteoksen luonteesta sekä taiteen kokemuksesta, merkityksestä ja tulkinnasta. Näihin kuuluvat myös esittämistä sekä havaitsemista koskevat käsitteelliset ongelmat. Perinteisiä ovat samoin kysymykset kauneuden olemuksesta sekä esteettisen arvottamisen ja kritiikin perusteista. Ympäristöestetiikka tutkii vastaavia kysymyksiä sekä rakennetun että luonnonympäristön suhteen, pohtien myös ihmisen vuorovaikutusta ympäristön kanssa ja esteettisten arvojen merkitystä elinympäristön kokonaisuudessa. Estetiikka tarkastelee edelleen myös arjen ja populaarikulttuurin ilmiöitä sekä kysymyksiä kulttuurin estetisoitumisesta.

Opintojakso tarjoaa yleiskuvan estetiikasta. Opintojakso osa estetiikan perusopintoja (30 op) ja sopii kaikille estetiikasta kiinnostuneille. Jaksolla ei vaadita edeltäviä opintoja.

Aikataulu: Verkkoluennot (Zoom) 20t, läsnäolovelvollisuus:
ti 17.1. klo 16.30–18.00,
ke 18.1. klo 16.30–18.00
ti 24.1. klo 16.30–18.00
ke 25.1. klo 16.30–18.00
ti 31.1. klo 16.30–18.00
ke 1.2. klo 16.30–18.00
ti 7.2. klo 16.30–18.00
ke 8.2. klo 16.30–18.00
ti 14.2. klo 16.30–18.00
ke 15.2. klo 16.30–18.00

Osaamistavoitteet: Opintojakso tarjoaa yleiskuvan estetiikasta. Opit hallitsemaan estetiikan käsitteitä ja teorioita, joilla vastataan niin kulttuuristen kuin luontoperäistenkin esteettisten ilmiöiden herättämiin kysymyksiin.

Sisältö: Opintojakso tarjoaa yleiskuvan estetiikasta taiteita, kulttuuria, ympäristöä ja kauneutta ylipäätään tutkivana filosofisena tieteenalana. Vaikka taiteenfilosofia onkin jakson keskiössä, hankittavien perustietojen ja -taitojen avulla hahmotat esteettisen ilmiöpiirin monimuotoisuuden. Opit hallitsemaan käsitteitä ja teorioita, joilla vastataan niin kulttuuristen kuin luontoperäistenkin esteettisten ilmiöiden herättämiin kysymyksiin.

Toteutustavat: Verkko-opiskelu, itsenäinen opiskelu.

Suoritustavat: Verkkoluennot (Zoom), läsnäolovelvollisuus verkkoluennoilla ja verkkotentti. Verkkotenttipäivät: ti 28.2., uusintatentti ti 28.3.2023 klo 17.00–20.00.

Tenttiin pitää ilmoittautua kaksi viikkoa ennen tenttiä osoitteeseen koulutus@kymenlaakso.fi. Tarkemmat tenttiohjeet Moodlessa.

Oppimateriaali: Tentti luentojen ja Moodlessa jaettavan oheislukemiston perusteella (valikoima suomenkielisiä tekstejä).

Arviointi: Kurssi arvioidaan asteikolla 0–5. Lue lisää Arviointi ja opintosuoritukset.

 

 

Oikeus muutoksiin pidätetään.

 

Lisätietoja:
koulutussihteeri Hanna Laitvirta
hanna.laitvirta@kymenlaakso.fi
puh. 044 7478501

 


#osaamisenkehittäjä

Yhteystiedot

Kotka

Laivurinkatu 7, 48100 Kotka
Puh. 044 747 8516

Kouvola

Hovioikeudenkatu 6, 45100 Kouvola
Puh. 044 747 8501

Muualla verkossa