• Opi uutta

Sosiaalityön käytäntö 2, 10 op (UEF)

  • Ajankohta: 20.01.2023 - 21.04.2023
  • Koulutuspaikka: Kouvola ja verkko
  • Kouluttaja: YTM, yliopisto-opettaja Mari Suonio
  • Ilmoittautuminen päättyy: 05.01.2023
  • Hinta: Kymenlaakson kesäyliopiston maksu 320 € + Itä-Suomen yliopiston avoimen yliopiston maksu 40 €

Tapahtuman kuvaus

Aloitusseminaari: 20.1.2023 pe klo 16.30–20.00 Kouvolassa

Ryhmäohjaus: 20.2.2023 ma klo 18.30–19.30 verkossa

Loppuseminaari: 21.4.2023 pe klo 16.30–20.00 Kouvolassa

Paikka: Kymenlaakson kesäyliopisto, Hovioikeudenkatu 6, Kouvola

Opiskelijamäärä: Maksimimäärä opiskelijoita 20. Mikäli edeltävät opinnot kokonaisuudessaan suorittaneita opiskelijoita on hakijoissa enemmän kuin maksimimäärä, opiskelijat valitaan suoritettujen pääaineopintojen ja sosiaalityön tutkintorakenteeseen kuuluvien muiden opintojen kokonaisopintopistemäärän perusteella. Jos vielä tasapisteet tarkastelemme arvosanoja.

Osaamistavoitteet: Opiskelija tunnistaa tapauskohtaisen sosiaalityön suunnitelmallisen prosessin ja ammatillisen asiakaskohtaisen vuorovaikutuksen käytännön sosiaalityössä. Hän osaa soveltaa asiakastyön vuorovaikutusta ja dokumentointia käytännöissä. Opiskelija osaa analysoida sosiaalityön käytäntöjä tutkimuksen pohjalta ja tulkita sosiaalityön yhteiskunnallista merkitystä.

Sisältö: Tapauskohtaisuus sosiaalityön käytännöissä: asiakastyön suunnitelmallinen prosessi, vuorovaikutus ja dokumentointi sosiaalityön erilaisissa toimintaympäristöissä.

Suoritustavat: Käytännön opiskelu 6 vkoa (30 pv), josta verkkotyöskentelyn ja käytäntöraportin osuus 10 %. Suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista seminaariin 8 h (alku- ja päättöseminaari).

Toteutustavat: Ohjattu käytännön työskentely opiskelijan valitsemassa ja yliopiston hyväksymässä paikassa; henkilökohtaisiin osaamistavoiteisiin perustuva käytäntösuunnitelma; asiakastyöhön, sosiaalityön tutkimukseen ja oman oppimisen reflektointiin liittyvä käytäntöraportti sekä seminaari 8 h.

Oppimateriaalit:
1) Pohjola, A. & Kääriäinen, A. & Kuusisto-Niemi, S. (toim.) Sosiaalityö, tieto ja teknologia. PS-kustannus, 2010.
2) Strömberg-Jakka, M. & Karttunen, T. (toim.) Sosiaalityön haasteet. Tukea ammattilaisten arkeen. PS-kustannus, 2012.
3) Poikela, R.: Asiakassuunnitelma asiakaslähtöistä auttamista tavoitteellistamassa. Kohteen rakentumisen moniääninen menetelmä. Helsingin yliopisto, 2010.
4) Laitinen, M. & Niskala, A.(toim.) Asiakkaat toimijoina sosiaalityössä. Vastapaino, 2013.
Asiakastyön dokumentointi sosiaalihuollossa -raportti
Oheismateriaali: Kananoja, J., Lähteinen, M., Marjamäki, P., Laiho, K., Sarvimäki, P., Karjalainen, P. & Seppänen, M.: Sosiaalityön käsikirja. Helsinki: Tietosanoma, 4. uudistettu painos, 2016.

Arviointi: 0–5. Arviointi perustuu opiskelijan ja käytännön ohjaajan yhteiseen tavoitearviointiin (50 % arvosanasta) sekä yliopiston ohjaavan opettajan käytäntöraporttiin pohjautuvaan arviointiin oppimisprosessista (50 % arvosanasta).

Edellytykset: Opiskelijalla tulee olla suoritettuna Itä-Suomen yliopiston tutkintorakenteen (avoimessa yliopistossa tarjottavat opinnot) mukaan perusopinnot kokonaisuudessaan sekä Tapauskohtainen sosiaalityö suhteina ja prosesseina 5 op.

Ilmoita ilmoittautumisen jälkeen sähköpostilla liitetiedostona hanna.laitvirta@kymenlaakso.fi kaikki edeltävät sosiaalityön tutkintorakenteeseen liittyvät opintosi, eli vastaa seuraaviin:
• Onko sinulla sosiaalityön perusopinnot tehtynä (UEF:n mukaan)?
• Mikä on sosiaalityön perusopintojesi arvosana? (Näkyy opintorekisterissä, kun perusopinnot ”koottu”)
• Onko Tapauskohtainen sosiaalityö suhteina ja prosesseina suoritettu?
• Pääaineopintojen eli sosiaalityön opintojen kokonaisopintopistemäärä?
• Kokonaisopintopistemäärä?

 

Oikeus muutoksiin pidätetään.

 

Lisätietoja:
koulutussihteeri Hanna Laitvirta
hanna.laitvirta@kymenlaakso.fi
puh. 044 7478501

 


#osaamisenkehittäjä

Yhteystiedot

Kotka

Laivurinkatu 7, 48100 Kotka
Puh. 044 747 8516

Kouvola

Hovioikeudenkatu 6, 45100 Kouvola
Puh. 044 747 8501

Muualla verkossa