• Opi uutta

Kirjanpidon perusteet 1-2

 • Ajankohta: 08.12.2022 - 09.12.2022
 • Koulutuspaikka: verkkokoulutus
 • Kouluttaja: Jukka Hämäläinen
 • Ilmoittautuminen päättyy: 29.11.2022
 • Hinta: 255 eur

Tapahtuman kuvaus

Aikataulu: torstai-perjantai 8.-9.12.2022 klo 9.00-14.30

Toteutus: verkkokoulutus

Kohderyhmä: Koulutus sopii erityisesti aloittaville kirjanpitäjille tai reskontranhoitajille. Koulutus hyödyttää myös muita laskutuksessa, kirjanpidossa ja taloushallinnossa työskenteleviä.

Kouluttaja: KLT, MBA Jukka Hämäläinen, KHT-tilintarkastaja

Koulutuksen tavoitteet/Kurssin käytyäsi:

 • Osaat nimetä kirjanpidon tärkeimmät periaatteet
 • Osaat soveltaa tuloslaskelman ja taseen lukutaitoa
 • Osaat kirjata liiketapahtumia
 • Osaat kirjata arvonlisäveroa sisältäviä tositteita
 • Osaat kirjata henkilöstökuluja
 • Tunnet kirjanpidon jaksottamisen periaatteita
 • Osaat täsmäyttää kirjanpidon ja varmistaa sen oikeellisuuden kuukausittain

Sisältö ja ohjelma

1. päivä
Johdanto kirjanpidon perusteisiin

 • Miksi kirjanpidon tekeminen on merkityksellistä ja tärkeää?
 • Hyvä kirjanpitotapa
 • Tositteet liiketapahtumien kirjausten perusteena
 • Miten tositteiden kirjauksista muodostuu tuloslaskelma ja tase?
 • Kirjanpidon ja verotuksen välinen yhteys

Tuloslaskelman ja taseen lukutaito

 • Miten tuloslaskelmaa hyödynnetään toiminnan tuloksen arvioimisessa?
 • Miten liiketoiminnan luonne vaikuttaa tuottojen ja kulujen esittämiseen tuloslaskelmalla?
 • Mitä tase kertoon ja miten sitä voi hyödyntää?
 • Miten tositteiden kirjauksista muodostuu tuloslaskelma ja tase?

Liiketapahtumien kirjaamisen perusteet esimerkkien avulla

 • Miten eri liiketapahtumat kirjataan?
  - tulojen ja menojen kirjaaminen
  - rahoitustapahtuminen kirjaaminen
  - oikaisu- ja siirtoerät – itse laaditut muistiotositteet
 • Milloin liiketapahtumat on kirjattava kirjanpitoon?
 • Kirjausketju – liiketapahtumien, tositteiden ja kirjausten yhteys tilinpäätökseen
 • Käytännön harjoituksia tositteiden kirjaamisesta

 Arvonlisäverotus ja kirjanpito

 • Ketkä ovat arvonlisäverovelvollisia?
 • Miten arvonlisäverovelvollisuus vaikuttaa kirjanpidon kirjauksiin?
 • Arvonlisäverosäännösten vaikutukset tositteille
 • Arvonlisäveron kausi-ilmoitus ja tilittäminen verottajalle
 • Käytännön harjoituksia arvonlisäveron sisältävien tositteiden kirjaamisesta

2. päivä
Henkilöstökulujen kirjaaminen

 • Palkanlaskenta ja kirjanpidon suoriteperusteiset kirjaukset
 • Verottajalle tehtävät ilmoitukset ja tilitykset
 • Miten varmistan palkkakirjausten oikeellisuuden?
 • Harjoituksia palkanlaskennan tositteilla

Kirjanpidossa jaksotettavia eriä

 • Mitä jaksottaminen kirjanpidossa tarkoittaa?
 • Poistojen kirjaaminen
 • Varaston muutoksen kirjaaminen
 • Korkokulujen kirjaaminen
 • Verojen jaksottaminen

Kirjanpidon täsmäyttäminen ja oikeellisuuden varmistaminen kuukausittain

 • Tase-erittelyjen laatiminen
 • Pankkitilitapahtumien täsmäyttäminen
 • Myyntisaamisten ja ostovelkojen täsmäyttäminen
 • Omaveron täsmäyttäminen
 • Kuukausikohtainen kirjanpitonäkymä kirjausten oikeellisuuden varmistamisessa

Yhteenvetoharjoitus liiketapahtumien kirjaamisesta

 • Laaditaan yhden kuukauden kirjanpidon kirjaukset, jolloin näet  käytännössä, miten tuloslaskelma ja tase laaditaan harjoituksessa käytettävällä kirjanpitoaineistolla.
  - Tilitapahtumien kirjaukset
  - Myyntilaskujen kirjaaminen
  - Ostolaskujen kirjaaminen
  - Palkkatapahtumien kirjaaminen
  - Arvonlisäveron ilmoittaminen

Koulutuspäivien yhteenveto ja loppukeskustelu

Voit halutessasi osallistua vain yhteen päivään. Ota siinä tapauksessa yhteyttä soili.valtonen@kymenlaakso.fi. Yhden päivän koulutuksen hinta on 150 eur.

Koulutus järjestetään yhteistyössä Keski-Pohjanmaan kesäyliopiston kanssa.

Lisätietoja: Soili Valtonen
Puh: 044 747 8516
Sähköposti: soili.valtonen@kymenlaakso.fi


#osaamisenkehittäjä

Yhteystiedot

Kotka

Laivurinkatu 7, 48100 Kotka
Puh. 044 747 8516

Kouvola

Hovioikeudenkatu 6, 45100 Kouvola
Puh. 044 747 8501

Muualla verkossa