• Opi uutta

Tekijänoikeudet ja sopimukset luovilla aloilla 2 op (Taideyliopisto)

  • Ajankohta: 14.03.2023 - 04.04.2023
  • Koulutuspaikka: verkko-opinnot
  • Kouluttaja: Yritysjuristi Kati Repo ja OTL, ammattineuvottelija ja tietokirjailija Lottaliina Pokkinen
  • Ilmoittautuminen päättyy: 07.03.2023
  • Hinta: 90€

Tapahtuman kuvaus

Tekijänoikeudet ja sopimukset luovilla aloilla 2 op

(Luovan liiketoiminnan opintokokonaisuus)

Aikataulu: 14.3.–4.4.2023 tiistaisin klo 17.00–19.30, reaaliaikaiset etäoppitunnit

Opettaja: OTL Lottaliina Pokkinen ja tekijänoikeusasiantuntija, yritysjuristi Kati Repo

Osaamistavoitteet: Opintojakson suorittanut opiskelija
- tuntee tekijän- ja immateriaalioikeuden perusteet
- tuntee immateriaalioikeuksia valvovien organisaatioiden toimintaa
- tunnistaa keskeiset luovan alan sopimuksissa huomioitavat seikat eritysesti tekijänoikeuden ja immateriaalioikeuksien osalta.

Sisältö: Opintojaksolla käsitellään luovalle alalle keskeisiä tekijänoikeuksiin ja sopimuksiin liittyviä aiheita. Kurssilla tutustutaan immateriaalioikeuksia valvovien tahojen toimintakenttään. Käsitellään tekijänoikeutta koskevien sopimusten keskeisiä osa-alueita erityisesti taidealoilla työskentelevien näkökulmasta.

Toteutustavat: verkko-opinnot

Suoritustavat: Luennot, ryhmätyöt, caset ja kirjalliset tehtävät.

Arviointi: hyväksytty/hylätty

 

Oikeus muutoksiin pidätetään.


Lisätietoja:
koulutussihteeri Hanna Laitvirta
hanna.laitvirta@kymenlaakso.fi
puh. 044 7478501

 


#osaamisenkehittäjä

Yhteystiedot

Kotka

Laivurinkatu 7, 48100 Kotka
Puh. 044 747 8516

Kouvola

Hovioikeudenkatu 6, 45100 Kouvola
Puh. 044 747 8501

Muualla verkossa