• Opi uutta

Taideterapian ohjaaja (30 op)

 • Ajankohta: 13.02.2023 - 14.02.2024
 • Koulutuspaikka: Kouvola ja Lappeenranta sekä verkko
 • Kouluttaja: Hilkka Putkisaari
 • Ilmoittautuminen päättyy: 30.01.2023
 • Hinta: 2980 eur

Tapahtuman kuvaus

Koulutuksen tavoitteena on vastata ihmisten kasvaneeseen mielenterveydelliseen ahdinkoon ja luoda uudenlaisia ja tehokkaita tukimalleja varhaisen tuen palveluille.

Koulutuksen painopiste on käytännönläheisissä, turvallisissa ja voimavarakeskeisissä asiakastyön interventioissa. Koulutuksen käytyään osallistujalla on entistä paremmat valmiudet toimia terapeuttisessa, vuorovaikutuksellisessa ja ohjaavassa työssä myönteisen tuloksellisesti erilaisten asiakkaiden kanssa.

Ratkaisukeskeisen taideterapian menetelmät sopivat myös ennaltaehkäisyyn ja varhaiseen puuttumiseen psykososiaalisen tuen keinoin.

Aikataulu:
Lähi- ja etäopetuspäivät:

13.-14.2.2023 klo 9-16, lähiopetus, Kouvola
2.4.2023 klo 9-16, etäkoulutus
5.-6.5.2023 klo 9-16, lähiopetus, Lappeenranta
10.-11.8.2023 klo 9-16, lähiopetus, Lappeenranta
4.10.2023 klo 9-16, etäkoulutus
13.12.2023 klo 9-16, etäkoulutus
15.1.2024 klo 9-16, etäkoulutus
13.-14.2.2024 klo 9-16, lähiopetus, Kouvola

Työohjauspäivät:

8.3.2023 (etä)
7.6.2023 (etä)
19.9.2023 (etä)
7.11.2023 (etä)
25.1.2024 (etä)

Toteutus:  Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena, johon sisältyy:

 • 12 koulutuspäivää (8 lähipäivää ja 4 etäpäivää), lähipäivistä 4 järjestetään Kouvolassa ja 4 Lappeenrannassa (koulutuspaikan osoite vahvistetaan myöhemmin)
 • Ryhmätyönohjaus (5 x 2 h), etäyhteydellä. Työohjauksen keskiössä on koulutuksenaikainen asiakastyöskentely
 • Itsenäiset harjoitukset, kirjallisuuden reflektointi
 • Vertaisryhmätyöskentely (8 x 2h) lähijaksojen välissä
 • Kirjalliset välitehtävät ja omakohtainen kehittämishanke, joka on ratkaisukeskeinen omaan työhön liittyvä soveltava taideterapeuttisen prosessin kuvaus

Asiakastyö ja sen raportointi: Koulutukseen kuuluu vähintään 70 t (vähintään viiden eri asiakkaan kanssa) oikeaa taideterapeuttista asiakastyötä koulutuksen aikana. Osa asiakastyöstä nauhoitetaan asiakkaan luvalla ja opiskelija tekee siitä oppimisanalyysin. Vastuukouluttajat hyväksyvät raportoinnin. Asiakastyöskentelyyn kuuluu 10 t kouluttajien vetämää ryhmätyönohjausta.

Vertaisryhmätapaamiset: Vertaisryhmätapaamiset tapahtuvat lähipäivien ulkopuolella noin kerran kuukaudessa pienryhmissä. Tapaamiset voivat olla jonkun vertaisopiskelijan työpaikalla ja liittyä oikeiden asiakkaiden kohtaamiseen ja ratkaisukeskeisen taideterapeuttisen työotteen harjoittelemiseen ja vertaispalautteen antamiseen. Vertaisryhmätapaamisia voidaan myös käyttää kirjallisuuden teemojen syventämiseen, kehittämishankkeen sparraamiseen tai muuhun oppimisen edistämiseen. Vertaistapaamista raportoidaan vastuukouluttajille.

Kohderyhmä: Henkilöt, jotka ovat kiinnostuneita ratkaisukeskeisistä lyhytterapeuttisista ja luovista työskentelymenetelmistä ja niiden tuloksellisesta soveltamisesta oman asiakaskuntansa kanssa.

Peruskoulutukseksi soveltuu sosiaali-, terveys-, opetus- tai kasvatusalan ammatillisen opistoasteen, ammattikorkeakoulun- tai muun soveltuvan alan tutkinto. Koulutukseen osallistuminen edellyttää mahdollisuutta tehdä taideterapeuttista asiakastyötä.

Kouluttaja

Hilkka Putkisaari
KM/luokanopettaja, sosionomi ja kuvataideterapeutti (AMK), ratkaisukeskeinen kouluttajapsykoterapeutti (Valvira, Kela, VET), taidepsykoterapeutti (Kela), kognitiivinen lyhytterapeutti (Kela), parisuhde- ja seksuaaliterapeutti, kliininen seksologi (NACS), tunnekeskeinen pariterapeutti (ICEEFT), työnohjaaja (STOry), johdon ja esimiesten työnohjaaja Master CSLE (JoTo)

Sirkku Ruutu (koulutusjohtaja)
Psykologi (PsM), luokanopettaja (KM), ratkaisukeskeinen kouluttajapsykoterapeutti (Valvira, Kela, VET), kognitiivinen lyhytterapeutti (Kela), johdon ja esimiesten työnohjaaja (MIF, STOry), tietokirjailija (AlmaTalent), MCC-coach (ICF)

Sisältö:

Koulutuksen painopistealueina ovat ratkaisukeskeinen taustafilosofia ja voimavarakeskeiset työmenetelmät myönteisen muutoksen edesauttamiseksi vuorovaikutuksellisessa ohjaustyössä. Tässä koulutuksessa taideterapeuttisille lopputuotoksille ei aseteta laadullisia vaatimuksia, vaan keskiössä on mielen hyvinvointia edistävä prosessi. Koulutukseen voi osallistua, vaikka ei olisi aiempaa taiteellista koulutusta tai erityistä lahjakkuutta.

Koulutuksen teema-alueita:

 • Kuvallinen työskentely voimavarakeskeisessä taideterapiassa
 • Kirjallisuusterapian mahdollisuudet taideterapeuttisessa ohjaamisessa
 • Kehollinen tunnetyöskentely ja minikonstellaatiot
 • Muovailu ja musiikki osana voimavarakeskeistä taideterapeuttista työskentelyä
 • Mielikuvaharjoitteet ja mindfulness luovien terapiamenetelmien tukena
 • Voimavarakeskeinen valokuvaaminen terapeuttisena työskentelymetodina
 • Tarinallisuus identiteetin kirkastamisessa, arvotyöskentely ja metaforat osana luovaa terapiatyöskentelyä
 • Oman luovan prosessin aktivointi voimaannuttavan visioinnin kautta/ Opiskelijan oman identiteetin tutkiminen taideterapian keinoin.

Arviointi:
Hyväksytty suoritus edellyttää kaikkiin seminaaripäiviin, työnohjauksiin ja vertaistyöskentelyyn osallistumista 100% ja kirjallisten töiden suorittamista sekä asiakastyön raportointia ja kehittämistehtävän suorittamista. Arviointi tapahtuu asteikolla hyväksytty/täydennettävä. Merkittävässä roolissa on opiskelijan oma itsearviointi ja reflektiokyvyt sekä vertaisarviointi.

Ilmoittautumis/hakumenettely:

Opiskelijavalinta tapahtuu pääosin kirjallisten hakemusten perusteella. Opiskelijavalinnoista vastaa Sirian kouluttajatiimi.

Ilmoittaudu koulutukseen kesäyliopiston verkkosivujen kautta ja vastaa hakulomakkeella oleviin kysymyksiin. Mikäli sinut valitaan koulutukseen, on ilmoittautumisesi automaattisesti sitova.

Koulutuksen osallistumismaksun 2980 euroa voi maksaa useammassa erässä.

Oikeus muutoksiin pidätetään.

Lisätietoja

Sisältöasiat:
Pääkouluttaja Hilkka Putkisaari, hilkka.putkisaari@siria.fi tai
Koulutuksen johtaja Sirkku Ruutu, sirkku.ruutu@siria.fi

Kymenlaakson kesäyliopisto:
Koulutussuunnittelija Maija Mikkilä, p. 044 556 5832, maija.mikkila@kymenlaakso.fi

Etelä-Karjalan kesäyliopisto:
Koulutussuunnittelija Sari Kavala, p. 010 322 9462, sari.kavala@kesyli.net


#osaamisenkehittäjä

Yhteystiedot

Kotka

Laivurinkatu 7, 48100 Kotka
Puh. 044 747 8516

Kouvola

Hovioikeudenkatu 6, 45100 Kouvola
Puh. 044 747 8501

Muualla verkossa