• Opi uutta

Systemic Green Coach ® (35 op)

 • Ajankohta: 17.02.2023 - 16.03.2024
 • Koulutuspaikka: Kouvola ja verkko
 • Kouluttaja: useita asiantuntijoita
 • Ilmoittautuminen päättyy: 03.02.2023
 • Hinta: 3100 €

Tapahtuman kuvaus

Kestävä hyvinvointi tarvitsee vahvoja ja vastuullisia yksilöitä ja yhteisöjä sekä hoidettuja ympäristöjä koko yhteiskunnan tasolla. Tästä koulutuksesta saat laaja-alaiset valmiudet toimia muutoksen tekijänä ja valmentajana kestävän hyvinvoinnin eri osa-alueilla.

Koulutus antaa valmiuksia suunnitella ja toteuttaa palvelukokonaisuuksia ja toimintaa, joka on ekologisesti kestävällä pohjalla.

Tutustu koulutukseen ja kouluttajiiin videolla!

Toteutustapa: Koulutuksen laskennallinen laajuus on 35 opintopistettä ja se toteutetaan monimuotokoulutuksena.

Koulutuksen suoritustapa:

 • Koulutuspäivät (lähi- ja etäopetus), yhteensä 14 päivää
 • Kirjallisuuteen tutustuminen ja kirjallisuuden referointi (yhteensä n. 10 kirjaa)
 • Oppimistehtävät (mm. päiväkirjat)
 • Taitotreenit ja Taitopesä-toiminta (uusien taitojen harjoittelu ja näytöt)
 • Lopputyö

Aikataulu:

Koulutuspäivät:
pe-la 17.-18.2.2023 (lähiopetus)
pe 31.3. (etä/verkko)
pe 21.4. (lähiopetus)
pe 26.5. (etä/verkko)
pe 11.8. (lähiopetus)
pe 22.9. (etä/verkko)
pe 10.11. (lähiopetus)
pe 15.12. (etä/verkko)
pe 19.1.2024 (lähiopetus)
pe-la 16.-17.2.2024 (etä/verkko)
pe-la 15.-16.3.2023 (lähiopetus)

Lähiopetuspäivät toteutetaan Kymenlaakson kesäyliopiston tiloissa Kouvolassa (osoite Hovioikeudenkatu 6). Etäopetus toteutetaan reaaliaikaisena verkkokoulutuksena.

Lisäksi koulutus sisältää kaksi ohjattua taitojen harjoitteluun ja näyttöihin liittyvää päivää (kesäkuussa 2023 ja lokakuussa 2023).

Koulutukseen liittyvän harjoittelun voi suorittaa omalla kotipaikkakunnalla.

Kouluttajat:

 • Riitta Suonpää, koulutusohjelman perustaja, koulutuksen johtaja
 • Terhi Lahti, pääkouluttaja, ratkaisukeskeinen psykoterapeutti
 • Asta Suomi, asiantuntijakouluttaja, YTT, psykoterapeutti (VET) työnohjaaja ja terapiakouluttaja, opetusalan PD, Johdon Coach CSLE
 • Riitta Peräinen, asiantuntijakouluttaja, MMM, agronomi, FM
 • Eija Keckman, kouluttaja, kirjailija, puutarhuri, Green Coach, Eija`s Garden
 • Asiantuntijakouluttajat teemojen mukaan

Kohderyhmä: Koulutus soveltuu yrittäjille, esihenkilöille ja asiantuntijoille sekä muille valmentavasta johtajuudesta ja ekologisesta kestävyydestä kiinnostuneille henkilöille, jotka haluavat laajentaa omaa osaamistaan, kestävyyttään ja metataitojaan.

Osallistujilta odotetaan usean vuoden työkokemusta ja kiinnostusta kestävän kehityksen, ympäristöasioiden sekä ihmisen ja yhteisöjen hyvinvoinnin edistämiseen uusilla ajattelu- ja toimintamalleilla.

Tavoitteet: Koulutuksen tavoitteena on valmentaa yksilötasolla osallistujan henkilökohtaista pystyvyyttä ja metataitoja. Metataidoilla tarkoitetaan toimialasta riippumattomia taitoja, esimerkiksi tunnetietoisuustaitoja, vuorovaikutustaitoja ja kohtaamistaitoja. Koulutukseen sisältyy kokonaiskuntoisuuden valmennus koskien myös fyysistä kuntoisuutta.

Yhteisötasolla tavoitteena on kehittää yhteisöllisyyden ja yhteenliittymisen taitoja sosiaalipedagogiikan ja sosiokulttuurisuuden näkökulmista.

Jokainen koulutusmoduuli sisältää teoriatiedon lisäksi Taitopesän Taitotreenejä, joissa harjoitellaan uusia taitoja ja tehdään näyttöjä.

Taitopesän treenien avulla opiskelija osaa rakentaa oman Systemic Green Coach palvelukokonaisuutensa ja käyttää palvelumuotoilun keinoja toimintansa kehittämisessä.

Koulutettava pitää päiväkirjaa koko koulutuksen ajan:

 • Prosessipäiväkirja
 • Opitut taidot
 • Havainto- ja tunnepäiväkirja
 • Ulkoilu- ja liikuntapäiväkirja (kokonaiskuntoisuus)

Osaamistavoitteet: Koulutuksen suoritettuaan osallistuja osaa muotoilla oman palvelukokonaisuutensa Systemic Green Coachina ja hänellä on taidot valmentajana saada aikaan positiivista muutosta ja kehitystä yksilön, yhteisön, ympäristön ja yhteiskunnan tasoilla.

Koulutuksen päätyttyä valmentaja eli Systemic Green Coach osaa selittää, ohjata ja perustella tieteelliseen tutkimukseen viitaten, mitkä tekijät ovat erilaisten kestävän kehityksen teemojen ja luontoelementtien hyvinvointivaikutusten taustalla.

Koulutukselle on määritelty osaamistavoitteet, joiden pohjalta opiskelijan opintosuorituksen arviointi tapahtuu. Opiskelijan suostumuksella hänen suoritustietonsa voidaan tallentaa kansalliseen KOSKI-tietovarantoon, joka on Opetushallituksen ylläpitämä koulutusten opintosuoritus- ja tutkintotietoja sisältävä valtakunnallinen tietovaranto.

Osaamistavoitteet sisältävä ohjelma lähetetään koulutukseen hyväksytyille ennen koulutuksen aloitusta.

Sisältö: Koulutusohjelma koostuu neljästä pääteemasta, jotka jakautuvat 12 moduuliin.

PÄÄTEEMA 1: Yksilön taidot

 • metataidot
 • taitotreenit
 • inhimilliset prosessit
 • kasvuhistoria, inhimillinen ja ammatillinen kasvuprosessi, terapeuttinen ja psykososiaalinen viitekehys

Moduuli 1 RUSKA (17.-18.2.2023, lähi)
Moduuli 2 HAVU (31.3.2023, verkko)
Moduuli 3 AMARYLLIS (21.4.2023, lähi)

PÄÄTEEMA 2: Yhteisön taidot

 • yhteisödynaamiset taidot
 • sosiaalipedagoginen viitekehys
 • systeeminen organisoituminen, systeemitietoisuus- ja teoriat
 • yhteisöjen ja organisaatioiden dynaamiset ilmiöt
 • yhteisö- ja organisaatiokulttuurit prosesseina

Moduuli 4: TALITINTTI (26.5.2023, verkko)
Moduuli 5: PÖLLÖ (11.8.2023, lähi)
Moduuli 6 JOUTSEN (22.9.2023, verkko)

PÄÄTEEMA 3: Kestävä kehitys

 • ekosysteemit
 • ympäristö
 • ilmasto
 • energiaratkaisut kotitalouksissa
 • huoltovarmuus
 • ruuantuotanto
 • omavaraisuus
 • siemenestä satoon
 • vesi
 • toimintaosaaminen kriisitilanteissa
 • henkinen ja fyysinen resilienssi
 • resurssivarmuus

Moduuli 7: SIEMEN (10.11.2023, lähi)
Moduuli 8: VERSO (15.12.2023, verkko)
Moduuli 9: TAIMI (19.1.2024, lähi)

PÄÄTEEMA 4: Green Care ja puutarhaterapia

 • terapeuttiset aistipuutarhat
 • lyhyt puutarhaterapian koulutusohjelma
 • asiakkuudet, asiakasymmärrys
 • Systemic Green Coach ®- koulutusohjelman sisällön yhteenveto palvelumuotoilun keinoin omaksi ammattitaidoksi ja palveluiksi.
 • Oman palvelukonseptin luominen Taitopesän avulla.
 • Talouden rakenteet, juridiikka, hinnanmuodostus, markkinointi.
 • Lopputyö: artikkeli (oma tai parijulkaisu)

Moduuli 10: VILJA ja Moduuli 11 SATO (16.-17.2.2024, verkko)
Moduuli 12: ELONKORJUU (15.-16.3.2023, lähi)

Arviointi: Osallistujan suoritus arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty.

Koulutukseen haku: Ilmoittaudu koulutukseen verkkosivujemme kautta ja liitä mukaan motivaatiokirje. Motivaatiokirjeellä pyritään arvioimaan motivaatiotasi ja sitoutumistasi koulutuksen suorittamiseen. Kerro kirjeessä taustastasi ja osaamisestasi ja kuvaa, miten koulutus tukee ammatillisia tavoitteitasi.

Koulutuksen osallistumismaksua voi maksaa erissä.

Oikeus muutoksiin pidätetään.

Lisätietoja:
Maija Mikkilä
maija.mikkila@kymenlaakso.fi
p. 044 556 5832


#osaamisenkehittäjä

Yhteystiedot

Kotka

Laivurinkatu 7, 48100 Kotka
Puh. 044 747 8516

Kouvola

Hovioikeudenkatu 6, 45100 Kouvola
Puh. 044 747 8501

Muualla verkossa