• Opi uutta

Positiivinen ja yhteisöllinen johtaminen -asiantuntijakoulutus (40 op)

 • Ajankohta: 23.01.2023 - 29.11.2023
 • Koulutuspaikka: verkkokoulutus
 • Kouluttaja: Sanna Wenström ja Aki Heiskanen
 • Ilmoittautuminen päättyy: 09.01.2023
 • Hinta: 2850 eur

Tapahtuman kuvaus

Tässä koulutuksessa perehdytään positiivisen johtamisen ja organisaation sekä yhteisöllisen johtamisen teoreettisiin lähtökohtiin ja käytännön soveltamiseen. Tavoitteena on, että osallistuja saa laaja-alaisen ja syvällisen teoreettisen ymmärryksen aiheesta ja voi hyödyntää koulutuksen antia omassa työssään johtajana, kehittäjänä tai asiantuntijana.

Aikataulu: 
maanantai 23.1.2023 klo 15-17
keskiviikkoisin 1.2.2023-17.5.2023 klo 15-18 (ei 22.2, 1.3. eikä 8.3.2023) ja
keskiviikkoisin 23.8.-29.11.2023 klo 15-18 (ei 18.10. eikä 25.10.2023)
Aikataulumuutokset vielä mahdollisia.

HUOM! 25.8.2022 klo 15-16 ja 12.10.2022 klo 15-16 pidetään verkossa samansisältöiset info-tilaisuudet koulutuksesta kiinnostuneille. Valitse sopiva ajankohta ja ilmoittaudu mukaan.

Kohderyhmä: Koulutus soveltuu kaikille positiivisesta johtamisesta sekä työelämän ja työhyvinvoinnin kehittämisestä kiinnostuneille. Koulutukseen ei ole pohjakoulutusvaatimuksia, mutta korkeakoulututkinto antaa parhaat edellytykset opinnoista suoriutumiseen.

Kouluttajat:  
Sanna Wenström, KT, FM, ammatillinen erityisopettaja, lehtori, Oulun ammattikorkeakoulu, ammatillinen opettajakorkeakoulu. ja Aki Heiskanen, HM, yhteisöllisen johtamisen väitöskirjatutkija

Sanna Wenström on väitellyt positiivisesta johtamisesta ja kirjoittanut aiheesta tietokirjan. Työkseen hän valmentaa oppilaitosten ja muiden organisaatioiden henkilöstöä ja johtoa kehittämään toimintaansa positiivisen johtamisen ja organisaation periaatteiden varassa. Hän toimii myös PoJo - Positiivisella johtamisella tuottavuutta ja hyvinvointia -hankkeen projektipäällikkönä ja asiantuntijana.

Aki Heiskanen, HM, yhteisöllisen johtamisen väitöskirjatutkija ja yrittäjä

Aki Heiskanen on koulutukseltaan terveydenhoitaja, psykiatrinen sairaanhoitaja, hallintotieteiden maisteri ja ratkaisukeskeinen valmentaja, jolla on merkittävä ura sekä päihde- ja mielenterveystyöstä, sosiaali- ja terveysalan johtamisesta ja kehittämisestä sekä kuntajohtamisesta. Työssään hän on jo pitkään kehittänyt ja toteuttanut yhteisöllisen johtamisen mallia ja tekee aiheesta parhaillaan väitöskirjaa. Hän on toiminut aikaisemmin mm. Hailuodon kunnanjohtajana.

Osaamistavoitteet:
Koulutuksen tavoitteena on, että osallistuja osaa soveltaa positiivisen ja yhteisöllisen johtamisen tutkimus- ja teoriatietoa sekä toimintatapoja omassa työssään. 

Koulutukselle on määritelty osaamistavoitteet, joiden pohjalta opiskelijan opintosuorituksen arviointi tapahtuu. Opiskelijan suostumuksella hänen suoritustietonsa voidaan tallentaa kansalliseen KOSKI-tietovarantoon, joka on Opetushallituksen ylläpitämä koulutusten opintosuoritus- ja tutkintotietoja sisältävä valtakunnallinen tietovaranto.

Osaamistavoitteet sisältävä ohjelma on saatavissa Kymenlaakson kesäyliopistosta, ota yhteyttä soili.valtonen@kymenlaakso.fi.

Toteutustapa

Koulutus toteutuu monimuoto-opetuksena, johon sisältyy:

 • Yhteisöllistä työskentelyä verkossa (=kontaktiopetus) yhteensä 80 h. Kontaktiopetus koostuu startista sekä 3 h viikottaisista webinaareista, joiden työskentelytavat vaihtelevat vaihtelevat:
  • dialogi, työnohjauksellinen työskentely
  •  luento
  • valmennus
  • ohjattu itseopiskelu / ryhmätyöskentely / lukupiiri 
 • Itsenäistä työskentelyä kirjallisuuteen, luentotallenteisiin, tutkimusartikkeleihin ja muihin lähdemateriaaleihin perehtyen omaa oppimisportfoliota työstäen, omaa itseä ja omaa työtä reflektoiden ja kehittäen
 • Oppimisportfolio, jossa osoitetaan osaamista koulutuksen sisältöteemoista. Portfolio sisältää henkilökohtaisen reflektion (oma kehittyminen) sekä kehittämistyön kuvauksen (miten sovellan opittua oman toimintaympäristöni kehittämisessä kohti positiivista, yhteisöllistä organisaatiota).
 • 2 samansisältöistä infotilaisuutta ennen koulutuksen alkua, joihin ilmoittaudutaan erikseen (ks. aikataulu)
 • oppimisympäristönä käytetään Howspace-verkkoalustaa sekä webinaareissa Zoomia

Opintopisteiden jakautuminen työskentylymuodoittain:

 • Webinaari 15 op
 • Artikkelit ja muu verkkomateriaali, välityöskentely ja tehtävät 5 op
 • Soveltaminen ja kokeileminen osana omaa työtä 5 op
 • Kirjallisuus 8 op
 • Oppimisportfolio 5 op

Sisältö

Koulutus rakentuu positiivisen organisaation PRIDE-teorian (Cheung, 2014; Wenström, 2020) osa-alueille:

 • P=myönteiset käytänteet;
 • R= vuorovaikutus, yhteistyö ja yhteisöllisyys;
 • I=vahvuudet
 • D=positiivinen johtaminen vuorovaikutuksena, ajatteluna ja toimintana;
 • E=tunteet ja ilmapiiri.

Keskeisiä sisältöjä ovat:

 • Positiivisen ja yhteisöllisen johtamisen lähtökohdat, taustateoriat ja ihmiskäsitys
 • Autenttisuus ja luottamuksen rakentaminen
 • Tunteiden kohtaaminen ja johtaminen; tunneilmapiiri; psykologinen turvallisuus
 • Yhteisöllisyys ja yhteisöt – yhteisöllinen johtaminen
 • Laaja vahvuusnäkemys; yksilölliset ja yhteisölliset vahvuudet; vahvuuksien johtaminen
 • Arvot, hyveet ja luonteenvahvuudet
 • Positiivisena ja yhteisöllisenä johtajana kehittyminen
 • Yhteisöllisyyttä rakentavat käytänteet
 • Positiivisen ja yhteisöllisen johtamisen arviointi ja mittarit

Koulutuksen työskentelytavat ja toteutus perustuvat positiivisena ja yhteisöllisenä johtajana kehittymistä koskevaan tutkimustietoon ja käytännön kokemuksiin positiivisen ja yhteisöllisen johtamisen kehittämisestä ja toteuttamista. Prosessissa keskeistä on oma kasvuprosessi ja reflektio. Koulutuksen työskentelytapa rakentuu yhteisöllisen johtamisen periaatteille.

Koulutuksen suorittaminen ja arviointiperusteet

Koulutus on intensiivinen oman johtajuuden tai asiantuntijuuden kehittämisprosessi, joka edellyttää sitoutumista koko kokonaisuuteen. Koulutuksen punaisena lankana on yhteisöllinen työskentely. Koulutus on myös osaamisperustaista, eli osaamista voi hankkia erilaisin vaihtoehtoisin tavoin.

Hyväksytty suorittaminen edellyttää osaamisen osoittamista koulutuksen sisältöteemoihin perustuvissa osaamistavoitteissa. Osaamista osoitetaan oppimisportfoliolla, joka sisältää henkilökohtaisen reflektion (oma kehittyminen) sekä kehittämistyön kuvauksen (miten sovellan opittua oman toimintaympäristöni kehittämisessä kohti positiivista, yhteisöllistä organisaatiota).

Arviointi on hyväksytty/hylätty/täydennettävä.

Kirjallisuus: Koulutukseen sisältyy oheiskirjallisuutta, joka kerrotaan webinaareissa.

  Koulutus soveltuu hyvin jatkoksi Positiivinen johtaminen ja organisaatiot (5 op) -koulutukselle.

  Sanna Wenström on pitänyt kaksi johdantowebinaaria aiheesta kiinnostuneille:
  28.4.2022  Mitä on positiivinen johtaminen
  12.5.2022  Vahvuuksien voima tulevaisuuden työelämässä

  Oikeus muutoksiin pidätetään.

  Lisätietoja: Soili Valtonen
  Puh: 044 747 8516
  Sähköposti: soili.valtonen@kymenlaakso.fi


  #osaamisenkehittäjä

  Yhteystiedot

  Kotka

  Laivurinkatu 7, 48100 Kotka
  Puh. 044 747 8501

  Kouvola

  Hovioikeudenkatu 6, 45100 Kouvola
  Puh. 044 747 8501

  Muualla verkossa