• Opi uutta

Ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti 2023-2025 (50 op)

  • Ajankohta: 23.01.2023 - 26.11.2024
  • Koulutuspaikka: Kouvola
  • Kouluttaja: Pääkouluttajana Marjo Kokko
  • Ilmoittautuminen päättyy: 16.01.2023
  • Hinta: 4600 eur

Tapahtuman kuvaus

Ratkaisukeskeisen lyhytterapeutin koulutus antaa yleisnäkemyksen ihmisen kasvuun ja kehitykseen, psykiatriseen diagnostiikkaan, psykoterapiaan sekä etiikkaan. Koulutuksen käytyään osallistujalla on valmiudet toimia terapeuttisessa ja ohjaavassa työssä tuloksellisesti.

Koulutuksen painopistealueina ovat ratkaisukeskeinen taustafilosofia ja voimavarakeskeiset työmenetelmät myönteisen muutoksen edesauttamiseksi vuorovaikutuksellisessa ohjaustyössä.

Aikataulu: 23.-24.1., 22.2., 21.3. ja 17.5.2023 klo 9-16. Lisäksi reaaliaikaiset etäopetuspäivät 25.-26.4. ja 30.5.2023 klo  9-16. Loput koulutuspäivät ilmoitetaan myöhemmin. Koulutuksen kesto n. 2 vuotta.

Paikka: Kymenlaakson kesäyliopisto, Hovioikeudenkatu 6, Kouvola 

Kohderyhmä

Henkilöille, jotka ovat kiinnostuneita psykoterapeuttisista ja ohjauksellisista työskentelymenetelmistä ja niiden tuloksellisesta soveltamisesta omien asiakkaiden kanssa. Peruskoulutukseksi soveltuu sosiaali-, terveys-, opetus- tai kasvatusalan ammatillisen opistoasteen, ammattikorkeakoulun tai muun soveltuvan alan korkeakoulututkinto. Koulutus toimii sosiaali- ja terveysalan ammattihenkilöiden täydennyskoulutuksena. Koulutus antaa lyhytterapiapätevyyden (Siria sertifioitu lyhytterapeutti), joka ei kuitenkaan ole Valviran laillistama terveydenhuollon ammattinimike.

Koulutus sisältää myös psykoterapeuttiset valmiudet, täydentää sosiaali- ja terveysalan tai muun soveltuvan alan perustutkintoa ja antaa kelpoisuuden hakea yliopistolliseen psykoterapeuttikoulutukseen soveltuvan tutkinnon pohjalta. Koulutuksessa on huomioitu Valviran vaatimukset. Koulutus ei anna psykoterapeuttinimikettä eikä pätevöitä Kelan tukemaan kuntoutuspsykoterapiaan.

Koulutuksen johtaja

Sirkku Ruutu
PsM, KM, ratkaisukeskeinen VET-psykoterapeutti, kognitiivinen lyhytterapeutti, johdon työnohjaaja, tietokirjailija 

Pääkouluttaja

Marjo Kokko
Ratkaisukeskeinen psykoterapeutti, työnohjaaja, psykofyysinen psykoterapeutti, ART-ohjaaja, nepsy-asiantuntija

Työnohjaaja

Katriina Lyttinen
Psykiatrinen sh, ratkaisukeskeinen psykoterapeutti, sensomotorisen ja psykofyysisen psykoterapian pätevyys, työnohjaaja

Kouluttajina lisäksi muita alan asiantuntijoita.

Tavoite

Koulutus antaa yleisnäkemyksen ihmisen kasvuun ja kehitykseen, psykiatriseen diagnostiikkaan, eri psykoterapian viitekehyksiin ja niiden käyttämiin teorioihin ja käytäntöihin ja psykoterapian näyttöön sekä etiikkaan. Koulutuksen käytyään osallistujalla on paremmat valmiudet toimia terapeuttisessa ja ohjaavassa työssä tuloksellisesti.

Sisältö

Yleisimpien mielenterveysdiagnoosien lisäksi koulutuksen painopistealueina ovat ratkaisukeskeinen taustafilosofia ja voimavarakeskeiset työmenetelmät toipumisorientaatiota tuottavalla tavalla. Koulutuksessa keskitytään myönteisen mielenterveyden edistämiseen vuorovaikutuksellisessa ohjaustyössä. Opitaan lyhytterapeuttisen työskentelyotteen prosessi ja menetelmät, joita harjoitellaan käytännössä oikeiden asiakkaiden kanssa koulutukseen sisältyvän työnohjauksen tukemana. Opinnäytetyössään opiskelija yhdistää teoreettisen tietämyksensä omaan käyttöteoriaansa, jonka muotoutumista tukee lyhytterapiaan liittyvä soveltava kehittämistehtävä.

Koulutus koostuu Ratkaisukeskeisen lyhytterapian prosessinohjaus- ja menetelmätaidoista (20 op) sekä Psykoterapeuttisista valmiuksista (30 op), joiden sisältöjä työstetään sekä lähiopetusjaksoilla että ohjattuna etäopiskeluna.

Suoritustapa

Opetus järjestetään monimuotokoulutuksena, johon sisältyy seminaariopetusta, pienryhmätyönohjausta, asiakasharjoittelua, itsenäisiä harjoituksia, asiakastyön videointia ja analysointia, vertaisryhmätyöskentelyä ja paritutortyöskentelyä lähijaksojen välissä sekä kirjallisia välitehtäviä.

Yhteenveto työskentelystä:
• 20 seminaariopetuspäivää
• välityöskentely ja -tehtävät (alan kirjallisuus, n. 14-18 kirjaa, ja alan lainsäädäntöön tutustuminen)
• opinnäytetyö (terapia-alan tietopainotteinen kirjallinen työ)
• soveltava oman työn kehittämishanke
• asiakastyö (100 h, vähintään 10 eri asiakasta):  vähintään kaksi videoitua, litteroitua ja analysoitua asiakastapaamista sekä ratkaisukeskeisen viitekehyksen dokumentointi jokaisesta asiakastyön tunnista
• pienryhmätyönohjaus (10 x 2 h, aktiivinen ja soveltava työskentely, 100 % läsnäolovelvollisuus)
• vertaisryhmätapaamiset (8 x 2 h)
• paritutorointi (oman parin kirjallisten töiden lukeminen ja reflektointi sähköisellä oppimisalustalla)
• soveltava kirjallisuus

Seminaaripäivät koostuvat aamupäivän teoriapainotteisesta osuudesta ja iltapäivän käytännön harjoittelusta.

Koulutukseen haku: Ilmoittaudu koulutukseen verkkosivujemme kautta, liitteeksi hakemus. Osallistujat valitaan hakemusten perusteella. Hakuaika päättyy 21.12.2022.

Valintakriteereissä painotetaan seuraavaa:

•  Tarkoituksenmukainen koulutus- ja työkokemustausta. Opiskelijan soveltuvuus voidaan tarvittaessa varmistaa puhelinhaastattelulla. 
•    Mahdollisuus itsenäiseen asiakashankintaan.
•    Valmius itseohjautuvaan ja vastuulliseen aikuisopiskeluun.
•    Halu edesauttaa myös muiden ryhmäläisten opinnoissa onnistumista.
•    Kyky hyödyntää vertaisoppimisen mahdollisuudet. 
•    Kyky asettautua opiskelijan rooliin.
•    Sisäinen motivaatio lyhytterapeuttiseen työskentelyyn. 
•    Hakujärjestys.

Koulutukselle on määritelty osaamistavoitteet, joiden pohjalta opiskelijan opintosuorituksen arviointi tapahtuu. Opiskelijan suostumuksella hänen suoritustietonsa voidaan tallentaa kansalliseen KOSKI-tietovarantoon, joka on Opetushallituksen ylläpitämä koulutusten opintosuoritus- ja tutkintotietoja sisältävä valtakunnallinen tietovaranto.

Osaamistavoitteet sisältävä ohjelma lähetetään koulutukseen hyväksytyille ennen koulutuksen aloitusta.

Koulutuksen osallistumismaksua voi maksaa erissä.

Koulutuksesta usein kysyttyjä kysymyksiä:
https://www.siria.fi/ajankohtaista/usein-kysytyt-kysymykset-lyhytterapeuttikoulutus

Katso/lue yhden opiskelijan omakohtainen ammatti-identiteetin reflektio (linkin takana on sekä video että kirjallinen reflektio):
https://www.siria.fi/ajankohtaista/liisa-love-lyhytterapeutin-reflektio

Koulutuksen maksuton esittelywebinaari 16.1.2023: Minustako lyhytterapeutti?
Webinaariin ilmoittaudutaan erikseen.

Oikeus muutoksiin pidätetään.

Lisätietoja: Hanna Laitvirta
Puh: 044 747 8501
Sähköposti: hanna.laitvirta@kymenlaakso.fi


#osaamisenkehittäjä

Yhteystiedot

Kotka

Laivurinkatu 7, 48100 Kotka
Puh. 044 747 8516

Kouvola

Hovioikeudenkatu 6, 45100 Kouvola
Puh. 044 747 8501

Muualla verkossa