• Opi uutta

Repin-instituutin kuvataidekoulutus 2022-2023 / MODUULI 3

 • Ajankohta: 05.12.2022 - 06.04.2023
 • Koulutuspaikka: Repin-instituutti, Kotka
 • Kouluttaja: Repin-instituutti
 • Ilmoittautuminen päättyy: 06.04.2023
 • Hinta: 500 €

Tapahtuman kuvaus

MODUULI 3: KUVAN RAKENTAMINEN 5.12.2022 - 6.4.2023 (8 op)
5.12. – 16.12.22 / Kuvan rakentamisen perusteet
13.3. - 6.4.2023 / Sommittelu

Opintojaksolla tutustutaan kuvan rakentamisen perusperiaatteisiin ja tehdään luonnoksia sekä valmis sommittelu annetusta tai vapaasta aiheesta. Opetukseen kuuluu myös luentoja sekä itsenäistä työskentelyä kotona.

Opetuksessa käytetään tarvittaessa tulkin palveluja. Opiskelu on päätoimista, lähiopetustunteja on 32–40 viikossa. Repin-instituutin kuvataidekoulutuksen opintopisteet voidaan hyväksilukea korkeakouluissa ja yliopistoissa.

Paikka: Laivurinkatu 7, 48100 Kotka

Kohderyhmä: visuaalisten alojen ammattilaiset,taideopiskelijat, edistyneet taideharrastajat sekä opettajat.

Tavoitteet:

Opintojakson jälkeen opiskelija osaa:

 • kuvan rakentamisen perusperiaatteita
 • suunnitella omaa työskentelyään ja hyödyntää selkeää työjärjestystä
 • soveltaa teoreettista tietoa kuvan rakentamisesta omassa työskentelyssä
 • käyttää tutkivaa lähestymistapaa työskentelyssään
 • toteuttaa sommittelutyön annetusta tai vapaasta aiheesta
 • käyttää erilaisia taiteen tekemisen työvälineitä ja materiaaleja vastuullisesti ja työturvallisestitiedostaa taiteen, ympäristön ja muun visuaalisen kulttuurin merkityksen omassa työskentelyssä
 • harjaantuu tavoitteelliseen ja prosessinomaiseen työskentelyyn, itsearviointiin ja yhteistyöhön

Koulutukselle on määritelty osaamistavoitteet, joiden pohjalta opiskelijan opintosuorituksen arviointi tapahtuu. Opiskelijan suostumuksella hänen suoritustietonsa voidaan tallentaa kansalliseen KOSKI-tietovarantoon, joka on Opetushallituksen ylläpitämä koulutusten opintosuoritus- ja tutkintotietoja sisältävä valtakunnallinen tietovaranto. Opiskelija saa myös todistuksen suorittamastaan opintojaksosta.

Välineet:

- piirustusvälineet
- akryylimaalauksen välineet

Osallistumismaksu: 500 euroa. Osallistumismaksu ei sisällä tarvikkeita ja materiaaleja.

Huom! Jos lmoittautuminen koko moduuliin on päättynyt, ota yhteyttä, jos olet kiinnostunut yksittäisille viikoille osallistumisesta.

Haku: pe 25.11.2022 / kursseille jatkuva haku.

Ilmoittautuminen on sitova.

Pidätämme oikeuden muutoksiin.

Lisätietoja: Aleksandra Hintsala
aleksandra.hintsala@kymenlaakso.fi
puh. +358 40 595 5893

Kuvataidekoulutuksen kevätnäyttely 2020 tästä > 


#osaamisenkehittäjä

Yhteystiedot

Kotka

Laivurinkatu 7, 48100 Kotka
Puh. 044 747 8516

Kouvola

Hovioikeudenkatu 6, 45100 Kouvola
Puh. 044 747 8501

Muualla verkossa