• Opi uutta

Havaintopiirustus 4 op (LY) 2022-2023

  • Ajankohta: 18.11.2022 - 17.12.2022
  • Koulutuspaikka: Kotka
  • Kouluttaja: Irina Tatarnikova
  • Ilmoittautuminen päättyy: 11.11.2022
  • Hinta: Kymenlaakson kesäyliopiston maksu 190 € + Lapin yliopiston maksu 10 €

Tapahtuman kuvaus

Opintojakso on osa Lapin yliopiston tutkintovaatimusten mukaisia kuvataiteen perusopintoja ja sen voi suorittaa myös yksittäisenä jaksona.

Aika:
Pe 18.11.22 klo 17–20 
La 19.11.22 klo 10–17

La 26.11.22 klo 10–17
Su 27.11.22 klo 10-17

Pe 9.12.22 klo 17–20
La 10.12.22 klo 10–17
La 17.12.22 klo 10–17 (kritiikki)

Paikka: Kymenlaakson kesäyliopisto, Laivurinkatu 7, Kotka

Opettaja: Kuvataiteilija Irina Tatarnikova

Tavoite: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
• hahmottaa ympäröivää maailmaa ja esittää havaintonsa piirtäen 
• tunnistaa ja käyttää hyväkseen erilaisia perspektiivioppiin kuuluvia keinoja kuvata tilaa 
• esittää ideoitaan ja ajatuksiaan visuaalisessa muodossa  
• käyttää piirustusta taiteen ilmaisukielenä 

Koulutuksen sisältö: Havaintoon pohjautuvan piirtämisen harjoittelu sisätiloissa, asetelmien, kipsimallien ja elävän mallin piirtäminen sekä perspektiiviopin hyödyntäminen käytännön harjoitusten avulla. Erilaisiin piirtimiin ja piirustuspapereihin tutustuminen.

Toteutus ja työmuodot: Ohjatut harjoitustyöt ja kritiikki 48 h. Itsenäinen työskentely 60 h.

Vaadittavat suoritukset: Aktiivinen osallistuminen luennoille ja harjoitustehtävien hyväksytty suorittaminen.

Arviointi: hyväksytty/hylätty 

Oikeus muutoksiin pidätetään.

Lisätietoja:
Aleksandra Hintsala
aleksandra.hintsala@kymenlaakso.fi
p. 040 595 5893


#osaamisenkehittäjä

Yhteystiedot

Kotka

Laivurinkatu 7, 48100 Kotka
Puh. 044 747 8516

Kouvola

Hovioikeudenkatu 6, 45100 Kouvola
Puh. 044 747 8501

Muualla verkossa