• Opi uutta

Lähisuhdeväkivaltatyön osaaja (10 op)

  • Ajankohta: 12.11.2022 - 25.03.2023
  • Koulutuspaikka: Kouvola/verkkokoulutus
  • Kouluttaja: Tanja Simola, Tanja Koivula
  • Ilmoittautuminen päättyy: 28.10.2022
  • Hinta: 1800 eur

Tapahtuman kuvaus

Lähisuhdeväkivalta koskettaa varsin useaa suomalaista jollakin tavalla. Tässä koulutuksessa opiskellaan mm. tunnistamaan ja ennaltaehkäisemään lähisuhdeväkivaltaa ja opitaan soveltamaan hankittuja tietoja ja taitoja omassa työssä. Kouluttajilla on kokemusta väkivaltatyöstä niin tutkimuksen kuin ruohonjuuritason näkökulmasta.

Aikataulu ja toteutus: Koulutus toteutetaan monimuoto-opetuksena, johon sisältyy lähi- ja etäopetusta sekä itsenäistä työskentelyä (ks. tarkemmin kohdasta sisältö).

Lähiopetuspäivät: lauantaisin 12.11.2022 ja 25.3.2023 klo 9-15
Etäopetuspäivät: lauantaisin 10.12.2022 sekä 14.1. ja 25.2.2023 klo 9-15

Kohderyhmä: Sosiaali- ja terveys-, kasvatus-, opetus- ja ohjausalan ammattilaiset

Kouluttajat: 
Tanja Simola, TtM, opettaja, väitöskirjatutkija, Erityistason seksuaaliterapeutti (NACS), Työnohjaaja (STOry), sairaanhoitaja, terveydenhoitaja, kätilö
Tanja Koivula, TtT, psykoterapeutti, seksuaalineuvoja, Työnohjaaja (STOry), sairaanhoitaja, terveydenhoitaja

Tavoitteet

Koulutuksen suoritettuaan opiskelija osaa:
- käyttää lähisuhdeväkivaltakäsitteitä näyttöön perustuen
- keskeisen palvelujärjestelmän ja lainsäädännnön lähisuhdeväkivaltaan liittyen
- tunnistaa, kohdata ja ottaa puheeksi lähisuhdeväkivaltaa eri-ikäisten ihmisten kanssa erilaisissa toimintaympäristöissä
- ohjata lähisuhdeväkivaltaa kokeneen henkilön tarvittaviin palveluihin
- tunnistaa lähisuhdeväkivaltailmiön vaikutuksen itseensä ja hakea tarvittaessa tukea tilanteessa
- soveltaa oppimaansa omaan työympäristöönsä ja tehdä kehittämistoimenpiteitä.

Koulutuksen sisältö

Koulutus koostuu viidestä seminaaripäivästä, itsenäisestä työskentelystä ja tehtävistä sekä vertaisryhmätapaamisista ja -tehtävistä. Koulutuksessa käytetään moodle-oppimisalustaa.

Ennen koulutuksen alkua osallistujat saavat ennakkotehtävän.

Sisältöteemat:
- lähisuhdeväkivalta ilmiönä
- keskeinen palvelujärjestelmä sekä lähisuhdeväkivaltaa kokeneen, että tekijän näkökulmasta
- keskeinen lainsäädäntö
- lähisuhdeväkivallan tunnistaminen ja riskinarviointi (riskitekijät, suojaavat tekijät)
- lähisuhdeväkivallan puheeksiottaminen, puheeksioton välineet ja menetelmät
- lähisuhdeväkivaltaa kohdanneen henkilön kohtaaminen, dialogisuus ja mentalisaatio
- erityisen haavoittuvassa asemassa olevat henkilöt lähisuhdeväkivallan suhteen
- sijaistraumatisoituminen ja sen tunnistaminen ja vaikutukset
- kehittämistyö

Arviointi: hyväksytty/hylätty

Osallistumismaksu 1800 euroa voidaan maksaa useammassa erässä.

Oikeus muutoksiin pidätetään.

Lisätietoja: Hanna Laitvirta
Puh: 044 747 8501
Sähköposti: hanna.laitvirta@kymenlaakso.fi


#osaamisenkehittäjä

Yhteystiedot

Kotka

Laivurinkatu 7, 48100 Kotka
Puh. 044 747 8501

Kouvola

Hovioikeudenkatu 6, 45100 Kouvola
Puh. 044 747 8501

Muualla verkossa