• Opi uutta

Hyveet ja luonteenvahvuudet positiivisessa johtamisessa ja työyhteisöissä (5 op)

 • Ajankohta: 13.04.2023 - 25.05.2023
 • Koulutuspaikka: verkkokoulutus
 • Kouluttaja: KT, FM Sanna Wenström
 • Ilmoittautuminen päättyy: 30.03.2023
 • Hinta: 595 eur

Tapahtuman kuvaus

Luonteenvahvuuksien teoria ja luokittelu on yksi keskeisimmistä positiivisen psykologian teorioista, joka perustuu hyveajatteluun ja näkemykseen universaaleista hyveistä. Luonteenvahvuudet ovat myös laajan vahvuusnäkemyksen eli voimakehän ytimessä ja luonteenvahvuuksiin liittyvä syväosaaminen tukee myös laajan vahvuusnäkemyksen hyödyntämistä ja käyttöä. Positiivisen johtamisen näkökulmasta luonteenvahvuudet liittyvät oman positiivisen johtajuuden tarkasteluun ja positiivisena johtajana kehittymiseen. Lisäksi ne ovat positiivisen organisaation rakennusaineksia, joiden avulla on mahdollista kehittää työyhteisöjen ja yksilöiden hyvinvointia ja hyvää työelämää.

Aikataulu: webinaarit torstaisin 13.4., 20.4., 27.4., 4.5., 11.5. ja 25.5.2023 klo 15-17
(Huom! aikataulu on muuttunut)
Noin kaksi viikkoa ennen koulutuksen alkua osallistujat saavat ohjeistuksen ja ennakkomateriaalin. 

Kohderyhmä: Koulutus soveltuu kaikille positiivisesta johtamisesta sekä työelämän ja työhyvinvoinnin kehittämisestä kiinnostuneille. 

Kouluttaja: KT, FM Sanna Wenström, lehtori, Oulun ammattikorkeakoulu

Sanna Wenström on väitellyt positiivisesta johtamisesta ja kirjoittanut aiheesta tietokirjan. Työkseen hän valmentaa oppilaitosten ja muiden organisaatioiden henkilöstöä ja johtoa kehittämään toimintaansa positiivisen johtamisen ja organisaation periaatteiden varassa. Hän toimii myös PoJo - Positiivisella johtamisella tuottavuutta ja hyvinvointia -hankkeen projektipäällikkönä ja asiantuntijana.

Tavoite: Valmennuskokonaisuudessa perehdytään laajasti ja syvällisesti luonteenvahvuuksien teoriaan, vahvuusluokitteluun ja hyveajatteluun sen taustalla. Valmennuksessa perehdytään jokaisen luonteenvahvuuden teoreettiseen taustaan, ilmenemismuotoihin, optimaaliseen käyttöön sekä merkitykseen työelämän ja positiivisen johtamisen näkökulmasta. Lisäksi valmennuksessa perehdytään ajankohtaiseen tutkimustietoon sekä erilaisiin tapoihin soveltaa ja hyödyntää luonteenvahvuuksia osana johtamista ja työyhteisöjen kehittämistä.

Toteutustapa ja sisältö: Koulutus muodostuu neljästä osasta:

Osa I: Ennakkomateriaalit

 • Johdantovideot: Positiivinen johtaminen; Laaja vahvuusnäkemys; Hyveet ja luonteenvahvuudet
 • Ennakkolukeminen (artikkelit)
 • Luonteenvahvuuksien kartoittaminen
 • Ennakkomateriaalit ja kurssin ohjeistus tulee osallistujien käyttöön noin kaksi viikkoa ennen koulutuksen alkua.

Osa II: Webinaarit. Teoriaa ja keskustelua kuutena torstaina seuraavista teemoista:

 • Viisauden ja tiedon hyve
 • Rohkeuden hyve
 • Inhimillisyyden hyve
 • Oikeudenmukaisuuden hyve
 • Kohtuullisuuden hyve
 • Transsendenssin hyve

Osa III: Luonteenvahvuuksien hyödyntäminen

 • Videotallenne: Luonteenvahvuuksien hyödyntäminen positiivisessa johtamisessa ja työyhteisöjen kehittämisessä

Osa IV: Tehtävät opintopisteisiin

 1. Oppimis- ja reflektiopäiväkirja omien luonteenvahvuuksien pohjalta
 2. Luonteenvahvuuksien hyödyntäminen työyhteisössä tai johtamisessa -kokeilu ja raportointi. Raportoinnissa hyödynnetään videoiden ja webinaarien lisäksi ohjeislukemistoa ja kirjallisuutta.

Kirjallisuus:

 • Wenström, S. (2020). Positiivinen johtaminen. Johda paremmin opetus- ja kasvatusalalla. PS-Kustannus.
 • Niemiec, R. M. (2018). Character strengths interventions. A field guide to practitioners. Göttingen: Hogrefe.
 • Niemiec, R. M., & McGrath, R. E. (2019). The Power of character strengths. Appreciate and ignite your positive personality. VIA Institute of Character.

Katso Sanna Wenströmin Vahvuuksien voima tulevaisuuden tulevaisuuden työelämässä -johdantowebinaari 12.5.2022.

Lue Sanna Wenströmin haastattelu Ihmisyys johtamisen keskiössä.

Oikeus muutoksiin pidätetään.

Lisätietoja: Soili Valtonen
Puh: 044 747 8516
Sähköposti: soili.valtonen@kymenlaakso.fi


#osaamisenkehittäjä

Yhteystiedot

Kotka

Laivurinkatu 7, 48100 Kotka
Puh. 044 747 8516

Kouvola

Hovioikeudenkatu 6, 45100 Kouvola
Puh. 044 747 8501

Muualla verkossa