• Opi uutta

Värioppi 4 op (LY) 2022-2023

  • Ajankohta: 15.10.2022 - 06.11.2022
  • Koulutuspaikka: Kotka
  • Kouluttaja: Jouni Sarpola
  • Ilmoittautuminen päättyy: 07.10.2022
  • Hinta: Kymenlaakson kesäyliopiston maksu 190 € + Lapin yliopiston maksu 10 €

Tapahtuman kuvaus

Opintojakso on osa Lapin yliopiston kuvataiteen perusopintokokonaisuutta. Sen voi suorittaa myös yksittäisenä jaksona.

Aika: 

La 15.10.22 klo 10–17 
Su 16.10-22 klö 10-17

La 22.10.22 klo 10–17 
Su 23.10.22 klo 10-17

La 5.11.22 klo 10–17 
Su 6.11.22 klo 10-17 (kritiikki)

Paikka: Kymenlaakson kesäyliopisto, Laivurinkatu 7, Kotka

Opettajat: Taiteen tohtori, taiteilija Jouni Sarpola

Tavoite: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
• väriopin peruskäsitteet 
• soveltaa eri väriteorioita omassa ilmaisussa muotoilun ja taiteen kontekstissa 
• käyttää värejä eri yhteyksissä ja ymmärtää niiden vaikutuksia 

Koulutuksen sisältö: Väri-ilmiöiden tutkiminen erilaisten teorioiden pohjalta. Värien sekoitusharjoituksia, erilaisia väririnnastuksia, värin transparentti ja peittävyys ilmaisun keinoina. Värin käyttäminen osana muotoilun keskeisenä osana. Työpajoissa voidaan huomioida koulutusalojen erityistarpeet. 

Toteutus ja työmuodot: Luennot, ohjatut harjoitukset ja kritiikki 48 h, itsenäinen työskentely 60 h. 

Vaadittavat suoritukset:  Aktiivinen osallistuminen luennoille ja harjoitustehtävien hyväksytty suorittaminen 

Arviointi: Hyväksytty/hylätty 

Oikeus muutoksiin pidätetään.

Lisätietoja:
Aleksandra Hintsala
aleksandra.hintsala@kymenlaakso.fi
p. 040 595 5893

 


#osaamisenkehittäjä

Yhteystiedot

Kotka

Laivurinkatu 7, 48100 Kotka
Puh. 044 747 8516

Kouvola

Hovioikeudenkatu 6, 45100 Kouvola
Puh. 044 747 8501

Muualla verkossa