• Opi uutta

NPA (Non-Personal-Awareness) -taidoilla tuloksiin 2 pv

  • Ajankohta: 14.10.2022 - 15.10.2022
  • Koulutuspaikka: Kouvola
  • Kouluttaja: Marja Koivisto
  • Ilmoittautuminen päättyy: 30.09.2022
  • Hinta: 335 €

Tapahtuman kuvaus

Ei-henkilökohtaisen ajattelun (Non-Personal-Awareness) taidoilla tuloksiin

Koulutukseen osallistuvalla on mahdollisuus paneutua henkilökohtaisiin tavoitteisiinsa ja parantaa niiden toteutumisen todennäköisyyttä kurssin oppeja hyödyntäen. Koulutus koostuu kahdesta kokonaisesta päivästä, joista kumpikin pitää sisällään taustatietoa, aiheen käsittelyn helposti pureskeltavassa muodossa sekä itsereflektointiharjoituksia ja yhdessä työskentelyä. Lisäksi jokaista osa-aluetta avataan esimerkkitapausten kautta. Osa-alueet linkittyvät toisiinsa. Tämän lisäksi osanottajat saavat myös yksilöllistä valmennusta koulutuksen aikana.

Ajankohta: pe-la 14.-15.10.2022 klo 9-16

Koulutus soveltuu:
• kaikille, jotka haluavat parantaa omia ajattelutaitojaan, lisätä ymmärrystä oman
mielensä toiminnasta ja varmistaa tavoitteidensa toteutumisen.
• niille, jotka haluavat vapautua haittaavista ei-tietoisista ajatusmalleista ja uskomuksista.
• ryhmille, jotka haluavat parantaa vuorovaikutusta sekä saavuttaa uudenlaisen yhteen
hiileen puhaltamisen tuloksellisen tilan.

Kouluttaja: eMBA, FK Marja Koivisto

Tavoitteet:
1. Oppia NPA:n (Non-Personal-Awareness) perusteet: tarkastella asioita ja ilmiöitä ei-henkilökohtaisesta perspektiivistä sekä oppia helppo tapa työstää rajoittavia ajatusmalleja. Tutkimme yhdessä malleja: keho-mieli-tunteet, ajattelu-tunteet-toiminta-tulokset.

2.Perehtyä ja saada konkreettinen käsitys ei-henkilökohtaisen tietoisuuden taustaoletuksista. Viimeisten vuosikymmenten aikana tieteelliset löydökset energian luonteesta alkavat vaikuttaa yleisesti niin maailmankatsomuksessamme kuin arkimaailmassa, vaikuttaen työssämme ja elämässämme yleisestikin. Taustatiedot ja harjoitteet antavat omakohtaisen kokemuksen helposta menetelmästä saavuttaa laajempi perspektiivi omaan ajatteluun sekä poistaa rajoittavia uskomuksia hyvän olon ja onnellisuuden tunteiden tieltä.

Koulutuksen sisältö:
Viimeisimmät tutkimustulokset ajattelun vaikutuksista tunteisiin, toimintaan ja tuloksiin:
• energian ominaisuus tieteellisestä näkökulmasta
• aivotutkimukset – kuinka mieli toimii
• myönteinen psykologia – tutkittua tietoa hyvinvoinnista ja onnellisuudesta
• keho-mieli-tunteet ja ajattelu-tunteet-toiminta-tulokset -mallit teoriassa ja käytännössä
• uskomusten voima: rajoittavien käytös-, tunne- ja uskomusmallien muuttaminen ei-henkilökohtaisen menetelmän avulla omia ja työyhteisön tavoitteita tukeviksi

1. päivä koostuu Non-Personal-Awaressin teorian sekä taustojen läpikäynnistä. Eli,
taustaoletuksen vaikutuksia käytännössä, kun ajattelemme, että kaikki on vain energiaa, eikä
sinällään henkilökohtaiseksi tarkoitettua. Teorian lomassa siirrymme vähitellen harjoitteiden
kautta aiheeseen konkreettisella tasolla. Päivän aikana saadaan vastauksia kysymyksiin:
• Mitä NPA (Non-Personal-Awareness) -ajattelu on?
• Miksi ja kenelle siitä on hyötyä?
• Missä sitä voidaan hyödyntää?
• Milloin?
• Miten ajattelun apuna toimivaa NPA-prosessia käytetään?

2. päivä rakentuu ensimmäisen päivän perustalle keskittyen suhdedynamiikan-malleihin sekä
suhteisiin liittyvien konfliktien ratkaisuharjoituksiin. Päivä koostuu teoriatiedosta ja
käytännöstä keskittyen enemmän käytännön harjoituksiin. Ne auttavat saamaan
omakohtaisen käsityksen ei-henkilökohtaisen tietoisuuden vaikutuksista.

Kouluttajasta:
Marja Koivisto on itsekehitystaitojen valmennuksen ammattilainen. Viimeiset 16 vuotta hän on kouluttanut ja valmentanut asiakkaita itsensäjohtamisen eri alueilla, kuten tunnetyöskentely, vuorovaikutus, itsetuntemus sekä oman hiljaisen tieto-taidon tunnistaminen ja hyödyntäminen työssä.

Marja Koivisto on julkaissut kaksi henkilökohtaisen kasvun ja vuorovaikutustaitojen tietokirjaa sekä kolme runokirjaa. Uusin, vuonna 2022 sekä suomen- että englanninkielisenä ilmestyvä
tietokirja käsittelee itsensäjohtamista ja on suunnattu työelämässä oleville ihmisille tämän
päivän haasteisiin.

Tutustu myös marjakoivisto.com

Lisää NPA-menetelmästä-> NPA, Non-Personal-Awareness keskustelu Marja Koivisto ja Taina Siukola.

Oikeus muutoksiin pidätetään.

Lisätietoja: Soili Valtonen
Puh: 044 747 8516
Sähköposti: soili.valtonen@kymenlaakso.fi


#osaamisenkehittäjä

Yhteystiedot

Kotka

Laivurinkatu 7, 48100 Kotka
Puh. 044 747 8501

Kouvola

Hovioikeudenkatu 6, 45100 Kouvola
Puh. 044 747 8501

Muualla verkossa