• Opi uutta

Voimavarakeskeinen traumatyöskentely

  • Ajankohta: 12.10.2022 - 15.12.2022
  • Koulutuspaikka: Kouvola/verkkokoulutus
  • Kouluttaja: Anita Hedman ja Miia Miskeljin
  • Ilmoittautuminen päättyy: 28.09.2022
  • Hinta: 895 eur

Tapahtuman kuvaus

Voimavarakeskeinen traumatyöskentely - resilienssin vahvistaminen

Voimavarakeskeinen traumatyöskentely painottuu nimensä mukaisesti asiakkaan voimavaroihin ja olemassaoleviin selviytymiskeinoihin ja vahvistaa näin ollen resilienssin kokemusta. Voimavarakeskeinen lähestymistapa traumoihin on vakauttavaa sekä  pystyvyysuskoa ja toiveikkuutta vahvistavaa ja siten myös turvallisuuden tunteen vahvistamista vaikeissa elämäntilanteissa. Koulutus tarjoaa konkreettisia työvälineitä asiakastyöhön eri ammattiryhmissä. Koulutuksesta saa myös konkreettisia välineitä työntekijän oman jaksamisen ja myötätuntouupumuksen ennaltaehkäisyyn.

Aikataulu: 12.-13.10., 15.11. ja 15.12.2022 klo 9-16

Toteutus: Koulutus toteutetaan monimuoto-opetuksena eli kaksi etäopetuspäivää 12.-13.10. ja kaksi lähiopetuspäivää 15.11. ja 15.12. Kouvolassa.

Kohderyhmä
Koulutus on tarkoitettu ihmissuhdetyötä tekeville sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattilaisille sekä muille vuorovaikutustyötä tekeville, joiden asiakkaat kohtaavat ja haluavat käsitellä tai jakaa vaikeita elämänkokemuksia tai jopa traumoja.

Kouluttajat
• Anita Hedman, FM, Kouluttajapsykoterapeutti (VET; Valvira, Kela), kouluttajatyönohjaaja (STOry), Team ja Executive Coach (ICF:n PCC-taso), Mindfulness-ohjaaja (CFM, MBSR) 
• Miia Miskeljin, Kouluttajapsykoterapeutti (VET), Kouluttajatyönohjaaja (STOry), Ratkaisukeskeinen Coach (CCSF), psykiatrinen sairaanhoitaja, Johtamisen ammattitutkinto (YAMK-koul)

Tavoite

Koulutuksessa opit:
- soveltamaan voimavarakeskeistä ja ratkaisukeskeistä terapeuttista työotetta ihmissuhdetyössä ja erityisesti vaikeiden elämänkokemusten työstämiseen erilaisissa asiakaskonteksteissa
- soveltamaan ratkaisukeskeistä vaiheittaista työskentelytapaa traumaattisten elämänkokemusten työstämiseen
- huomioimaan kehollisuuden merkitystä terapeuttisesssa työssä

Sisältö

- Traumateoria polyvagaalisesta viitekehyksestä käsin
- Traumakokemusten vaikutukset hermostolliseen mekanismiin
- Vakauttava voimavarakeskeinen työskentely
- Kehollisen turvallisuuden tunteen merkitys traumatyöskentelyssä; kehopsykoterapeuttinen näkökulma
- Somaattinen empatia ja myötätuntouupumus
- Ratkaisukeskeinen defusing ja debriefing
- Traumaattisen elämänkokemuksen työstäminen
- Voimavarakeskeinen ja ratkaisukeskeinen vaiheittainen työskentelytapa
- Työnohjauksellinen osio

Koulutuksessa jaetaan HedCo Oy:n kehittämä vaihetyöskentelyn malliin pohjautuva kysymyskorttisarja.

Oikeus muutoksiin pidätetään.

Lisätietoja: Hanna Laitvirta
Puh: 044 747 8501
Sähköposti: hanna.laitvirta@kymenlaakso.fi


#osaamisenkehittäjä

Yhteystiedot

Kotka

Laivurinkatu 7, 48100 Kotka
Puh. 044 747 8501

Kouvola

Hovioikeudenkatu 6, 45100 Kouvola
Puh. 044 747 8501

Muualla verkossa