• Opi uutta

Aivotyön ABC – työ haltuun kognitiivisella ergonomialla

 • Ajankohta: 05.10.2022 - 03.11.2022
 • Koulutuspaikka: verkkokoulutus
 • Kouluttaja: Emmi Nousiainen
 • Ilmoittautuminen päättyy: 20.09.2022
 • Hinta: 249 eur

Tapahtuman kuvaus

Tiesitkö, että iso osa työn keskeytyksistä on yleensä itse aiheutettuja? Tiedätkö, miksi nk. multitaskaaminen on yleensä enemmän haitaksi kuin hyödyksi? Tiesitkö, että aivojen kannalta välitön palkkio on aina vahvempi kuin myöhemmin tuleva palkinto? Tiedätkö, miksi unta pidetään oppimisen kannalta elintärkeänä?

Moderni tietotyö haastaa aivoja ja jaksamista, vaikka työ olisikin mieleistä ja mielekästä. Asiantuntijatyössä oman työn ja työajan rajaaminen, informaation hallinta, ajankäytön haasteet sekä jatkuvat keskeytykset sekä keskittymisen ja muistin haasteet vaativat uusia käsittelykeinoja.

Aikataulu: 
keskiviikko 5.10.2022 klo 9-16, torstai 27.10.2022 klo 12-16 ja torstai 3.11.2022 klo 12-16

Toteutus: verkkokoulutus

Kohderyhmä: Koulutus on suunnattu ensisijaisesti tieto- tai asiantuntijatyötä tekeville. Se sopii myös sosiaali- ja terveysalan työhön sekä kasvatus- ja opetusalan henkilöstölle.

Koulutus soveltuu kuitenkin kenelle vaan työntekijälle, sillä käytännössä kaikkeen työhön sisältyy nykypäivänä tietotyön elementtejä. Esihenkilöasemassa oleva saa koulutuksesta työkaluja myös aivotyön johtamiseen, mutta painopiste on oman työn ja oman toiminnan johtamisessa.

Kouluttaja: Emmi Nousiainen, työterveyspsykologi (neuropsykologiaan erikoistuva)

Kouluttaja on toiminut työuransa neuropsykologisen kuntoutuksen ja työelämän kysymysten parissa, ja yhdistää työssään neurotieteen ja käyttäytymistieteiden ja psykologian tietotaitoa. Hän on kouluttanut kognitiivisesta ergonomiasta ja ohjannut yksilöitä ja työyhteisöjä sen kehittämisessä

Sisältö

Tämän koulutuksen tavoitteena on lisätä ymmärrystä aivojen toiminnasta, kognitiivisen ergonomian menetelmistä ja keinoista työn hallintaan.

Kognitiivinen ergonomia tarkoittaa työn muokkaamista ihmisen tiedonkäsittelyn ja aivojen kannalta sujuvammaksi ja vähemmän kuormittavaksi. Vaikka aivot ovat monen nykypäivän työläisen tärkein työkalu, emme oikeastaan missään saa ohjekirjaa niiden oikeanlaiseen käyttämiseen tai siihen, miten nykytyö kannattaisi järjestää.

Tässä koulutuksessa opitaan myös tarkkaavaisuuden hermoverkoista ja tarkkaavuuden säätelystä sekä työmuistin pullonkaulasta ja muistin toiminnasta. Neuropsykologinen näkökulma tuo lisätietoa paitsi aivojen normaalista toiminnasta myös sen häiriöistä, kuten tarkkaavuushäiriöistä tai stressiin ja univaikeuksiin usein liittyvistä kognitiivisista vaikeuksista.

Työelämän intensiivistyminen haastaa jaksamista ja monet kamppailevat stressin ja kuormittumisen kanssa. Kiireessä keskitymme usein vain selviytymään, emmekä tee välttämättä pitkällä tähtäimellä kovin hyviä ratkaisuja. Pitkäjänteinen suunnittelu ja tehokas priorisointi kärsivät. Aivojen toiminnan ymmärtäminen auttaa tiedostamaan, miksi oman käyttäytymisen muuttaminen on vaikeaa, vaikka tietoa hyvistä käytännöistä periaatteessa olisikin.

Stressin hallinnan ja palautumisen keinojen ymmärtäminen on keskeinen osa hyvää aivotyötä, sillä etenkin joustava ja luova ajattelu sekä kokonaisuuksien hahmottaminen kärsivät kiireessä ja paineessa. Koulutuksessa käsitelläänkin myös stressinhallintaa ja omien ajatusten ja asennoitumisen merkitystä aivotyön ja hyvien käytäntöjen käyttöönoton kannalta.

Koulutus keskittyy yksilön mahdollisuuksiin oman aivotyön paremmassa hallinnassa, mutta myös työyhteisöllisiä keinoja käydään läpi. Tavoitteena on saada joitain uusia keinoja käytännössä käyttöön, teoreettisen pintaraapaisun sijaan.

Koulutuksessa lähdetään liikkeelle perusteista ja käytännön arjen ratkaisuista, et tarvitse mitään erityisiä lähtötietoja. Painopiste on käytännössä ja aivojen kannalta hyvissä työn tekemisen tavoissa. Neuropsykologinen näkökulma tuo syvennystä, mikäli aihe on jo entuudestaan tutumpi.

Sisältöteemat:

Keskiviikko 5.10.2022
Kognitiivisen ergonomian työkaluja työn sujumiseen:

 • oman työnkuvan hahmottaminen
 • ajankäytön hallinta ja suunnittelu
 • keskeytysten hallinta
 • tarkkaavaisuuden hermoverkot ja tarkkaavuuden säätely
 • oppiminen, muisti ja informaation hallinta
 • työmuistin ja muistin toiminta 

Teoriasta käytäntöön – uusien tapojen oppiminen.

Päivän tehtävissä tarkastellaan omaa työnkuvaa ja käytännön ajankäyttöä sekä oman työn keskeytyksiä. Osallistujat asettavat ensimmäisenä koulutuspäivänä konkreettisen tavoitteensa oman työnsä muokkaamiseen ja teemoja viedään omaan työpaikan arkeen välitehtävän avulla.

Torstai 27.10.2022
Teoriasta käytäntöön:

 • rutiinien juurruttaminen arkeen
 • omat tavoitteet ja esteet niiden tiellä
 • ajatus – tunne – käyttäytyminen -ketju käytännössä
 • tunteiden merkitys aivojen kannalta

Päivän tehtävissä tarkastellaan oman tavoitteen etenemistä ja ajatus- ja tunne-esteitä sen tiellä. Välitehtävässä seurataan niitä edelleen, ja yritetään tunnistaa hyvät syyt tekosyistä.

 Torstai 3.11.2022
Stressi, kuormitus ja palautuminen:

 • stressin yhteys aivotyön sujumiseen
 • stressin hallinta ja palautumisen keinot
 • stressi ja aivot 

Päivän tehtävissä kokeillaan käytännössä, kuinka pysähtyminen vaikuttaa ajatuksiin ja pohditaan omia palautumisen keinoja.

Koulutuksen tavoitteet: 
Koulutuksen suoritettuaan opiskelija osaa:

 • hahmottaa paremmin oman työnkuvansa
 • hyödyntää ajankäytön hallinnan työkaluja omassa työssään
 • hallita paremmin työhönsä liittyviä keskeytyksiä
 • nostaa näitä teemoja esiin työpaikan keskustelussa
 • ymmärtää tarkkaavuudensäätelyn ja muistin toimintaa
 • ottaa uusia työkaluja käyttöön päivittäiseen arkeensa
 • tunnistaa paremmin esteitä uusien rutiinien muodostumisessa
 • tiedostaa palautumisen merkityksen aivotyön kannalta

Oikeus muutoksiin pidätetään.

Koulutus järjestetään yhteistyössä SnellmanEDUn kanssa.

Lisätietoja: Soili Valtonen
Puh: 044 747 8516
Sähköposti: soili.valtonen@kymenlaakso.fi


#osaamisenkehittäjä

Yhteystiedot

Kotka

Laivurinkatu 7, 48100 Kotka
Puh. 044 747 8501

Kouvola

Hovioikeudenkatu 6, 45100 Kouvola
Puh. 044 747 8501

Muualla verkossa