• Opi uutta

Oppiva ja systeemiälykäs kouluyhteisö hyvinvoinnin rakentajana

  • Ajankohta: 29.09.2022 - 29.09.2022
  • Koulutuspaikka: verkkokoulutus
  • Kouluttaja: Katri Lehtovaara
  • Ilmoittautuminen päättyy: 15.09.2022
  • Hinta: 75 €

Tapahtuman kuvaus

Tässä valmennuksessa saat työkaluja niin yksilön kuin yhteisön oppimisen kehittämiseen ja sen johtamiseen, osallisuuden ja yhteisöllisyyden vahvistamiseen sekä dialogisuuden tukemiseen. Saat innostavia ajatuksia siitä, miten toimintaa voi muotoilla uudella tavalla yhteisen oppimisen ja hyvinvoinnin tueksi.

Ajankohta: to 29.9.2022 klo 13-16

Toteutustapa: virtuaalinen live-koulutus 

Kohderyhmä: Opettajat, rehtorit, kuntien sivistystoimi

Kouluttaja: FM Katri Lehtovaara on pitkän uran tehnyt opettaja, apulaisrehtori, ratkaisukeskeinen valmentaja ja työnohjaaja (STory). Hän toimii opetusalan kehittäjänä, kouluttajana ja työelämän valmentajana.

Tavoitteet: Koulutuksen tavoitteena on lisätä ymmärrystä hyvinvoivan toimintakulttuurin elementeistä sekä antaa osallistujalle valmiuksia hyvinvointia tukeavan toimintakulttuurin kehittämiseen arjessa.

Sisältö: Toimintakulttuuri rakentuu yhteisössä vallitsevista käytännöistä, ja se tulee näkyväksi yhteisön kaikessa toiminnassa. Hyvinvoiva toimintakulttuuri toimii systeemiälykkäästi: se rakentuu avoimelle ja arvostavalle kohtaamiselle ja dialogille sekä luo myönteistä asennetta. Se innostaa jatkuvaan oppimiseen koko yhteisön kesken vahvistaen sen jäsenten osallisuutta, yhteisöllisyyttä ja hyvinvointia.

Koulutuspäivä koostuu teoriaosuuksista sekä ryhmätyöskentelyosiosta.

Oikeus muutoksiin pidätetään.

Lisätietoja: Maija Mikkilä
Puh: 044 556 5832
Sähköposti: maija.mikkila@kymenlaakso.fi


#osaamisenkehittäjä

Yhteystiedot

Kotka

Laivurinkatu 7, 48100 Kotka
Puh. 044 747 8501

Kouvola

Hovioikeudenkatu 6, 45100 Kouvola
Puh. 044 747 8501

Muualla verkossa