• Opi uutta

Ratkaisukeskeinen valmentaja (20 op)

  • Ajankohta: 17.02.2023 - 26.04.2024
  • Koulutuspaikka: Kouvola
  • Kouluttaja: Anita Hedman ja Miia Miskeljin
  • Ilmoittautuminen päättyy: 01.02.2023
  • Hinta: 1985 €

Tapahtuman kuvaus

Työelämän murroksessa työntekijöiltä ja esihenkilöiltä vaaditaan uudenlaisia itsensä johtamisen taitoja, jotta työtehtävissä voi kehittyä ja kasvaa. Motivoivien ja innostavien vuorovaikutustaitojen merkitys korostuu sekä johtamisessa että alaistaidoissa. Työhyvinvointia, työyhteisöjen ilmapiiriä ja yhteenkuuluvuuden tunnetta on mahdollista kehittää valmentavan työotteen avulla. Ratkaisukeskeinen lähestymistapa ja työote luo puitteet tulokselliselle työelämän taitojen kehittämiselle, erilaisten muutosvalmennusten ohjaamiselle sekä henkilökohtaiselle kasvulle.

Aikataulu: 17.2., 28.3., 26.4., 1.6., 22.8., 20.9., ja 1.11.2023 klo 10-17.
Loput koulutuspäivät vuodenvaihteen 2023-2024 aikana ilmoitetaan myöhemmin.
Koulutuksen kesto on n. yksi vuosi.

Toteutus: Lähiopetuksena Kouvolassa yht. 9 päivää, lisäksi työnohjausta ja henkilökohtaista valmennusta, workshoppeja, itsenäistä työskentelyä (ks. tarkemmin kohta Suoritustapa). 
Koronatilanteen edellyttäessä koulutuspäiviä voidaan toteuttaa etäopetuksena.

Kohderyhmä
Koulutus soveltuu laajasti työelämän eri alueiden toimijoille, jotka haluavat kehittää omaa ja/tai organisaationsa muutosprosesseja tai työn tekemisen tapaa ratkaisukeskeisesti.

Koulutukseen osallistujilta toivotaan mahdollisuutta toteuttaa omaan työhön/työyhteisöön tai muuhun toimintaympäristöön liittyvä ratkaisukeskeinen kehittämishanke, jossa hyödynnetään koulutuksessa opittuja kehittämistapoja käytännön työelämän tarpeisiin.

Kouluttajat
• Anita Hedman, FM, Kouluttajapsykoterapeutti (VET), työyhteisövalmentaja, työnohjaaja (STOry), Team ja Executive Coach (ICF:n PCC-taso), Mindfulness-ohjaaja (CFM, MBSR) 
• Miia Miskeljin, Kouluttajapsykoterapeutti (VET), Kouluttajatyönohjaaja (STOry), Ratkaisukeskeinen Coach (CCSF), psykiatrinen sairaanhoitaja (AMK), Johtamisen ammattitutkinto (YAMK-koul)
• Vierailevana kouluttajana Anna Noramaa, KTM, Ratkaisukeskeinen valmentaja, kouluttaja, luennoitsija, markkinoinnin ja liikkeenjohdon kokenut esimies

Tavoite

Koulutuksessa opit:
- soveltamaan ratkaisukeskeisiä tavoitteellisia työtapoja ja valmentavaa otetta työelämän muutoksissa sekä erilaisissa kehittämistarpeissa ja johtamisessa
- viemään läpi ratkaisukeskeisen muutos- ja valmennusprosessin (soveltuu yksilö- tai ryhmävalmennuksiin)
- soveltamaan ja toteuttamaan itsenä johtamista ja työhyvinvointia ylläpitäviä keinoja omassa (työ)elämässä
- kehittämään työyhteisöjen työhyvinvointia ja ilmapiiriä
- soveltamaan asiakaslähtöistä motivoivaa ja valmentavaa ratkaisukeskeistä työotetta vuorovaikutustyössä

Sisältö

Koulutuksessa käydään läpi ratkaisukeskeisen työskentelyn ja valmentamisen perusperiaatteet, menetelmät ja sovellukset.

Koulutuksessa käsitellään mm. seuraavia aiheita:

- Ratkaisukeskeinen ja voimavarakeskeinen valmennusprosessi ja sen ohjaaminen
- Ongelmista tavoitteisiin – Ratkaisukeskeinen ongelmien ja konfliktien käsittely
- Itsensä johtamisen kehittäminen
- Ratkaisukeskeiset tunnetaidot työelämän tarpeisiin
- Ratkaisukeskeisten mindfulness-taitojen soveltaminen työelämässä
- Positiivisen psykologian ratkaisukeskeisiä sovelluksia myönteisyyden ja sisäisen motivaation kehittämiseksi sekä vahvuuksien tunnistamiseksi
- Ratkaisukeskeisiä sovelluksia työyhteisöjen ja tiimien kehittämisessä
- Ratkaisukeskeinen valmentava esimiestyö
- Ratkaisukeskeiset palautetaidot
- ICF:n (International Coaching Federation) määritelmän mukainen coaching-ymmärrys
- ICF:n mukaiset ammatticoachin ydintaidot
- ICF.n mukainen ammatticoachin eettinen koodisto

Suoritustapa

Koulutukseen sisältyy:
- 9 lähiopetuspäivää + 2 työnohjaustapaamista
- yksi mentorcoach-tapaaminen kouluttajan kanssa
- oma ratkaisukeskeinen kehittämishanke
- teoreettista ja tiedollista taustaa ratkaisukeskeiselle työskentelylle
- kokemuksellisia harjoituksia ratkaisukeskeisistä sovelluksista
- kirjallisuuteen perehtymistä (kirjallisuusluettelo luettavista kirjoista annetaan myöhemmin)
- aktiivinen ja osallistava oppimismetodi
- workshop-työskentelyä
- itsenäistä reflektiivistä työskentelyä
- valmentamisen käytännön harjoittelua (10 h)
- vertaisoppimisryhmän tapaamisia (4 x 2 h)

Ennakkolukemisena:
Iverson, C. George, E & Ratner, H:
Brief coaching - Ratkaisukeskeinen lähestymistapa. Lyhytterapiainstituutti, 2018
tai
Louis Caufman: Ratkaisukeskeinen coaching - opas myönteiseen muutokseen

Koulutuksen suorittaneet saavat todistuksen ja nimikkeen Ratkaisukeskeinen valmentaja/ coach (20 op). Lisäksi kouluksen suorittaneet saavat Hedcoach© -sertifioidun pätevyyden ja voivat hakea ICF:n sertifiointia portfoliopolun kautta.

Tutustu ICF:n sertifiointien kriteereihin.

Koulutuksen hintaan sisältyy Ratkaisukeskeisen valmentajan ydintaidot - kirjallinen materiaali, joka jaetaan ensimmäisessä lähitapaamisessa. Lisäksi osallistuja saa pelilliset Ratkaisukeskeiset tunnetaidot -kortit.

Lisätietoja koulutuksen sisällöstä: 
kouluttaja Anita Hedman, anihedman@gmail.com, puh. 050 307 4006

Osallistumismaksua voi maksaa erissä.

Oikeus muutoksiin pidätetään.

Lisätietoja: Hanna Laitvirta 
Puh: 044 747 8501
Sähköposti: hanna.laitvirta@kymenlaakso.fi


#osaamisenkehittäjä

Yhteystiedot

Kotka

Laivurinkatu 7, 48100 Kotka
Puh. 044 747 8516

Kouvola

Hovioikeudenkatu 6, 45100 Kouvola
Puh. 044 747 8501

Muualla verkossa