• Opi uutta

Uutta virtaa sisältöjen tuottamiseen

 • Ajankohta: 16.09.2022 - 07.10.2022
 • Koulutuspaikka: Kouvola/verkkokoulutus
 • Kouluttaja: Minna Luoma
 • Ilmoittautuminen päättyy: 30.08.2022
 • Hinta: 350 eur

Tapahtuman kuvaus

2020-luvulla lähes jokainen joutuu omasta ammatista tai työroolistaan riippumatta osallistumaan oman organisaationsa viestintään ja markkinointiin. Valtaosin viestintätyö tapahtuu verkossa ja somessa. Kaikkien tulee osata viestiä kirjallisesti, vähintään jollakin tavoin.

Nykyisessä työmaailmassa ei kuitenkaan riitä, että osaat kirjoittaa. Kirjallisten viestien on oltava myös tehokkaita ja vaikuttavia. Niiden on tavoitettava oma kohderyhmänsä ja pysäytettävä lukijansa.

Aikataulu ja toteutus:
pe 16.9.2022 klo 12-16 (lähi)
ke 21.9.2022 klo 17-20 (verkko)
ke 28.9.2022 klo 17-20 (verkko)
pe 7.10.2022 klo 12-16 (lähi)

Koulutus toteutetaan lähikoulutuksen ja verkkokoulutuksen yhdistelmänä.

Kohderyhmä: Koulutus on suunnattu kaikille oman työnsä ohessa viestintää ja markkinointia toteuttaville, jotka tuottavat kirjallisia sisältöjä esimerkiksi verkkoon, sosiaalisen median kanaviin, uutiskirjeisiin ja tiedotteisiin.

Koulutus sopii jokaiselle, joka

 • on kirjoittanut jo jonkin aikaa osana omaa toimenkuvaansa
 • kokee urautuneensa kirjoittamisessaan samoille raiteille ja menettäneensä kirjallisen viestimisen ilon ja kokee ehkä epävarmuutta omasta kirjoittamisestaan
 • haluaa syventää omaa työssä tarvittavaa kirjoittamisen ja sisältöjen tuottamisen osaamista.

Kouluttaja: Sisällöntuottaja, toimittaja ja kirjallisen viestinnän kouluttaja Minna Luoma

Minna Luoma eli Rouva Sana on kirjallisilla sisällöillä tapahtuvan markkinoinnin ja viestinnän ammattilainen, jolla on reilun 25 vuoden ammattikokemus sisältöjen tuottamisesta eri alustoille ja eri tarkoituksiin.

Minna Luoma on tehnyt työuran toimittajana, toimitussihteerinä ja toimituspäällikkönä useissa eri julkaisuissa iltapäivälehdistä ja aikakauslehdistä kaupunkilehtiin. Hän on kirjoittanut kaksi tavoitteellisen bloggaamisen ja verkkokirjoittamisen tietokirjaa asiantuntijoille ja yrittäjille.

Tavoitteet

Koulutuksen jälkeen opiskelija

 • ymmärtää kirjalliseen viestintään liittyvät luovan työn ominaisuudet ja sen, mitä luovuus tarkoittaa työn osalta käytännössä
 • hahmottaa digitalisaation aikaan saamat muutokset oman työn- ja toimenkuvan osalta sekä sen, miksi kirjallisen viestimisen taitoa tulee ja kannattaa harjoittaa
 • tuntee sisältöjen tuottamiseen liittyvää teoriaa ja osaa hyödyntää tietoja omassa työssään
 • saa varmuutta sekä uutta buustia ja innostusta konkreettiseen kirjoittamistyöhönsä.

Sisältö

Uutta virtaa sisältöjen tuottamiseen on uudenlainen sisältöjen tuottamisen teoriaa ja käytännön kirjoittamisharjoitteita yhdistävä koulutus. Se tarjoaa paitsi uusia näkökulmia myös uudenlaista innostusta omassa työssä tarvittavaan kirjoittamiseen. Koulutuksessa hyödynnetään luovan kirjoittamisen keinoja kirjalliseen työelämäviestintään. Koulutus on kirjoittamisen irrottelua: tietoa ja luovaa, konkreettista tekemistä samassa paketissa.

Koulutuksessa pääpaino on erilaisissa lyhyissä luovan kirjoittamisen harjoitteissa. Koulutus on vuorovaikutteinen eli sen aikana myös keskustellaan ja luetaan omia tekstejä.

Koulutuspäivä 1: Viestijän työ on luovaa
Koulutuspäivä 2: Vain onnistunut sisältö kiinnittää vastaanottajan huomion
Koulutuspäivä 3: Vinkkivitoset kirjalliseen viestintätyöhön
Koulutuspäivä 4: Palaute on kirjoittajan parasta vitamiinia

Oikeus muutoksiin pidätetään.

Lisätietoja: Maija Mikkilä
Puh: 044 556 5832
Sähköposti: maija.mikkila@kymenlaakso.fi


#osaamisenkehittäjä

Yhteystiedot

Kotka

Laivurinkatu 7, 48100 Kotka
Puh. 044 747 8501

Kouvola

Hovioikeudenkatu 6, 45100 Kouvola
Puh. 044 747 8501

Muualla verkossa