• Opi uutta

Luovan liiketoiminnan opintokokonaisuus 20 op (Taideyliopisto)

  • Ajankohta: 15.09.2022 - 31.07.2023
  • Koulutuspaikka: verkko-opinnot
  • Kouluttaja: Taideyliopiston opettajat ja muut asiantuntijat
  • Ilmoittautuminen päättyy: 01.09.2022
  • Hinta: Kymenlaakson kesäyliopiston maksu 395 € + Taideyliopiston rekisteröintimaksu 50 €

Tapahtuman kuvaus

Ennakkotieto lv 2022–2023, muutokset mahdollisia.

Tavoitteet

Opintokokonaisuuden tavoitteena on antaa perustietoa luovan alan liiketoiminnasta ja siihen keskeisesti liittyvistä osa-alueista kuten markkinoinnista, yritysyhteistyöstä, sponsoroinnista ja tekijänoikeuslainsäädännöstä. Kokonaisuuteen sisältyy myös kansainvälisellä luovan alan liiketoimintakentällä toimimista käsittelevä kurssi. Tavoitteena on tukea luovalla alalla toimivien ja sitä opiskelevien työelämävalmiuksia sekä antaa työkaluja oman osaamisprofiilin muodostamiseen liiketoiminnan ja yrittäjyyden näkökulmasta. Opintokokonaisuus on laajuudeltaan 20 op ja siihen sisältyy viisi kurssia.

Toteutus

Opintokokonaisuuteen otetaan seitsemän (7) Kymenlaakson kesäyliopiston opiskelijaa. Opiskelu tapahtuu joustavina etäopiskeluun soveltuvina verkko-opintoina. Opiskelija hankkii opintoihin liittyvän kirjallisuuden itse. Kymenlaakson kesäyliopistossa on opintojesi tukena tuutori. Tuutoritiedot täsmentyvät myöhemmin.

Aikataulu

Opintokokonaisuus järjestetään lukuvuoden 2022–2023 aikana (15.9.2022–31.7.2023).

Opetussuunnitelma 2022–2023

Luovan liiketoiminnan opintokokonaisuus 20 op sisältää seuraavat opintojaksot:

Luovan alan liiketoiminta ja yrittäjyys 5 op

Luovan alan liiketoiminnan suunnittelu ja markkinointi 5 op

Sponsorointi ja yritysyhteistyö 5 op

Tekijänoikeudet ja sopimukset luovilla aloilla 2 op

International Creative Business Basics 3 op

---------------------

1. Luovan alan liiketoiminta ja yrittäjyys, 5 op

Aikataulu: Reaaliaikaiset etäoppitunnit

to 15.9. klo 16.30-19.40
to 22.9. klo 16.30-19.40
to 29.9. klo 16.30-19.40
la 1.10. klo 10-15.15
to 6.10. klo 16.30-19.40
to 20.10. klo 16.30-19.40

Opettaja: Sirpa Lahti

Osaamistavoitteet: Opintojakson suorittanut opiskelija
- ymmärtää liiketoiminnan tavoitteita ja haasteita
- tunnistaa luovien alojen liiketoiminnan erityispiirteet
- osaa analysoida alan yrittäjänä toimimisen mahdollisuuksia
- tunnistaa oman ammatillisen osaamisensa ja osaa määritellä henkilökohtaisia työelämätavoitteitaan.

Sisältö: Kurssilla lähestytään luovaa liiketoimintaa ja yrittäjämäistä toimintatapaa käytännönläheisesti, esimerkiksi pienten työpajojen avulla. Pyritään kirkastamaan opiskelijan omaan ammatti-identiteettiin liittyviä arvoja ja työhön liittyvien käsityksiä ja tavoitteita sekä tunnistamaan oma osaaminen ja sen hyödyntäminen työelämässä. Pohditaan myös mitä haasteita ja mahdollisuuksia luovan alan yrittäminen tarjoaa sekä tarkastellaan omia työelämämahdollisuuksia tuotteistamisen ja uramuotoilun avulla.

Toteutustavat: verkko-opinnot

Suoritustavat: Luennot, ryhmätyöt, caset ja kirjalliset tehtävät.

Arviointi: hyväksytty/hylätty

---------------------

2. Luovan alan liiketoiminnan suunnittelu ja markkinointi, 5 op

Aikataulu: Reaaliaikaiset etäoppitunnit
to 27.10.2022 klo 17.00-20.15
to 03.11.2022 klo 17.00-20.15
to 10.11.2022 klo 17.00-20.15
to 17.11.2022 klo 17.00-20.15
to 24.11.2022 klo 17.00-20.15
to 1.12.2022 klo 17.00-20.15

Opettaja: Tanja Sipilä ja vierailijoita

Osaamistavoitteet: Opintojakson suorittanut opiskelija
- osaa määritellä liiketoiminnan suunnitteluun ja markkinointiin liittyvät keskeiset tekijät
- tuntee liiketoimintasuunnitelman rakenteen ja sisällön
- tuntee markkinoinnin peruskäsitteet
- osaa arvioida liiketoimintaedellytyksiä ja tarvittavia toimenpiteitä henkilökohtaisen ammatillisen erityisosaamisen pohjalta.

Sisältö: Kurssilla käsitellään keskeisiä liiketoiminnan suunnittelun ja markkinoinnin perustason käsitteitä erityisesti luovan liiketoiminnan näkökulmasta. Tutustutaan liiketoimintasuunnitelman laatimiseen ja markkinoinnin keskeisiin keinoihin. Opintojaksolla luennoi opintojakson opettaja sekä muita asiantuntijoita.

Toteutustavat: verkko-opinnot

Suoritustavat: Luennot, ryhmätyöt, caset ja kirjalliset tehtävät.

Arviointi: hyväksytty/hylätty

---------------------

3. Sponsorointi ja yritysyhteistyö, 5 op

Aikataulu: Reaaliaikaiset etäoppitunnit
to 19.1.2023 klo 17.00–20.15
to 26.1.2023 klo 17.00–20.15
ti 31.1.2023 klo 17.00–20.15
to 2.2.2023 klo 17.00–20.15
to 9.2.2023 klo 17.00–20.15
to 16.2.2023 klo 17.00–20.15

Opettaja: Outi Raatikainen ja vierailijoita

Tavoite: Opintojakson suorittanut opiskelija
- tuntee sponsoroinnin perusteet ja toimintamallit
- hallitsee yritysyhteistyön perusteet, tuntee keskeiset käytännöt
- tuntee hinnoittelun ja budjetoinnin perusteet
- osaa ideoida oman potentiaalin pohjalta sponsorointi-/yritysyhteistyöpaketin.

Sisältö: Kurssilla tutustutaan yritysyhteistyön ja sponsoritoiminnan malleihin ja tapoihin esimerkkien avulla. Käsitellään taiteellisen työn hinnoittelua ja budjetointia yritysyhteistyö-projekteissa sekä yhteistyön merkitystä molempien osapuolten näkökulmasta. Opintojaksolla luennoi opintojakson opettaja sekä muita asiantuntijoita.

Toteutustavat: verkko-opinnot

Suoritustavat: Luennot, ryhmätyöt, caset ja kirjalliset tehtävät.

Arviointi: hyväksytty/hylätty

---------------------

4. Tekijänoikeudet ja sopimukset luovilla aloilla 2 op

Aikataulu: 14.3.–4.4.2023 tiistaisin klo 17.00–19.30, reaaliaikaiset etäoppitunnit

Opettaja: OTL Lottaliina Pokkinen ja tekijänoikeusasiantuntija, yritysjuristi Kati Repo

Osaamistavoitteet: Opintojakson suorittanut opiskelija
- tuntee tekijän- ja immateriaalioikeuden perusteet
- tuntee immateriaalioikeuksia valvovien organisaatioiden toimintaa
- tunnistaa keskeiset luovan alan sopimuksissa huomioitavat seikat eritysesti tekijänoikeuden ja immateriaalioikeuksien osalta.

Sisältö: Opintojaksolla käsitellään luovalle alalle keskeisiä tekijänoikeuksiin ja sopimuksiin liittyviä aiheita. Kurssilla tutustutaan immateriaalioikeuksia valvovien tahojen toimintakenttään. Käsitellään tekijänoikeutta koskevien sopimusten keskeisiä osa-alueita erityisesti taidealoilla työskentelevien näkökulmasta.

Toteutustavat: verkko-opinnot

Suoritustavat: Luennot, ryhmätyöt, caset ja kirjalliset tehtävät.

Arviointi: hyväksytty/hylätty

---------------------

5. International Creative Business Basics 3 op

HUOM! Opetus on englanniksi.

Schedule: real-time online lessons

Wed 19.4.2023 at 17.00–20.15
Wed 26.4.2023 at 17.00–20.15
Wed 3.5.2023 at 17.00–20.15
Wed 10.5.2023 at 17.00–20.15

Teacher: Kati Uusi-Rauva

Study objectives: The course will give the student an opportunity to reflect her/his possibilities to enter the international workfield. The main target of the course is to give the student ideas how to conceptualize products and their own talent for international market and how to achieve more knowledge about the international opportunities in terms of being a professional creative.

After completing the course the students will
- know different routes to reach international working opportunities
- understand how working in international projects and teams works efficiently
- have an overview to her/his international collaboration possibilities
- have knowledge how to build a network internationally
- know what it takes to make an international career.

Study contents: The course provides a basic introduction to working as an artist/creative professional in international business field. Course will engage the students to get an overview to their international possibilities by making them active participants in interactive tasks, discussions and brainstorming.

Course is offered: online

The course consists of
Lectures and project work a maximum of 25 hours
Individual study for 56 hours

Evaluation: Pass/Fail

 

Oikeus muutoksiin pidätetään.

 

Lisätietoja:
Rehtori Elina Ivakko
elina.ivakko@kymenlaakso.fi
puh. 040 555 9094

 


#osaamisenkehittäjä

Yhteystiedot

Kotka

Laivurinkatu 7, 48100 Kotka
Puh. 044 747 8501

Kouvola

Hovioikeudenkatu 6, 45100 Kouvola
Puh. 044 747 8501

Muualla verkossa