• Opi uutta

Yhteisopettajuus voimavarana: yksin tekemisestä yhdessä tekemisen malliin

  • Ajankohta: 08.09.2022 - 11.10.2022
  • Koulutuspaikka: Kotka
  • Kouluttaja: Katri Lehtovaara
  • Ilmoittautuminen päättyy: 25.08.2022
  • Hinta: 300 €

Tapahtuman kuvaus

Yhteisopettajuus mahdollistaa ja tukee uuden opetussuunnitelman mukaisen toimintakulttuurin kehittymistä, nykyistä laajempien opintojaksojen ja oppiainerajat ylittävien opintojen järjestämistä ja siten opiskelijoiden laaja-alaisen osaamisen kehittymistä.

Yhteisopettajuuden keinoin tuetaan myös entistä paremmin ja monipuolisemmin opiskelijoiden osallisuutta ja yksilöllisiä tarpeita. Parhaimmillaan yhteisopettajuus on yhdessä oppimista, tekemistä ja jakamista. Se antaa aikaa kehittämiseen, opiskelijoiden kohtaamiseen sekä tukee työn mielekkyyttä ja siten myös opettajan hyvinvointia ja jaksamista.

Ajankohta: to 8.9.2022, ti 20.9.2022 ja ti 11.10.2022 klo 13-16

Toteutustapa: 3 x 3 h lähikoulutus. Kahden jälkimmäisen kerran välissä tehdään yhteisopettajuuskokeilu omassa koulussa.

Kohderyhmä: Perusopetuksen opettajat, jotka suunnittelevat tai aloittelevat yhteisopettajuutta. Osallistumista suositellaan yhdessä yhteisopettajuusparin tai -tiimin kanssa.

Kouluttaja: FM Katri Lehtovaara on pitkän uran tehnyt opettaja, apulaisrehtori, ratkaisukeskeinen valmentaja ja työnohjaaja (STory). Hän toimii opetusalan kehittäjänä, kouluttajana ja työelämän valmentajana.

Tavoitteet: Koulutuksesta saat valmiudet lähteä toteuttamaan yhteisopettajuutta omassa työssäsi. Saat ymmärryksen yhteisopettajuuden periaatteista, erilaisista toteutustavoista, toiminnan suunnittelusta ja arvioinnista. Ymmärrät, miten yhteisopettajauuden avulla tuetaan niin yksilön kuin ryhmän oppimista, laaja-alaisten taitojen kehittymistä sekä toteutetaan entistä laadukkaampaa opetusta.

Osallistujat pääsevät kehittämään myös omaa yhteisopettajuuttaan. Yhteisopettajuuden toteuttaminen rakennetaan vahvuuksien, arvostavan vuorovaikutuksen ja luottamuksen kulttuurin päälle.

Koulutuksen sisällöt:

● Yhteisopettajuuden periaatteet ja toimintaa tukevat rakenteet
● Mitä yhdessä tekeminen ja opettaminen mahdollistava?
● Erilaiset yhteisopettajuuden toteutusmallit
● Pedagogiset menetelmät yhteisopetuksessa ja oppimisen arviointi​​​​​​​
Opettajan vahvuudet, vuorovaikutus ja luottamus yhteistyön voimavarana
●​​​​​​​ Yhteisopettajuuden suunnitteleminen: oman suunnitelman avulla kohti käytännön toteutusta

Koulutuksen aikana tehdään yhteisopettajuuskokeilu omassa koulussa.

Oikeus muutoksiin pidätetään.

Lisätietoja: Maija Mikkilä
Puh: 044 556 5832
Sähköposti: maija.mikkila@kymenlaakso.fi


#osaamisenkehittäjä

Yhteystiedot

Kotka

Laivurinkatu 7, 48100 Kotka
Puh. 044 747 8501

Kouvola

Hovioikeudenkatu 6, 45100 Kouvola
Puh. 044 747 8501

Muualla verkossa