• Opi uutta

Sosiaalityön tutkimuksen analysoiminen 2 op (UEF)

  • Ajankohta: 06.09.2022 - 20.09.2022
  • Koulutuspaikka: verkko-opinnot
  • Kouluttaja: YTT Veli-Matti Poutanen
  • Ilmoittautuminen päättyy: 23.08.2022
  • Hinta: Kymenlaakson kesäyliopiston osallistumismaksu 85€ + Itä-Suomen yliopiston avoimen yliopiston maksu 8€

Tapahtuman kuvaus

Aikataulu: luennot
ti 6.9.2022 ti klo 16.00–18.30
ti 13.9.2022 klo 16.00–19.15
ti 20.9.2022 klo 16.00–19.15

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa analysoida omalla tieteenalalla eri menetelmin ja erilaisin aineistoin tehtyjä tutkimuksia sekä arvioida niiden pätevyyttä.

Sisältö: Opintojaksolla luetaan ja analysoidaan joitakin empiiriseen tutkimukseen perustuvia oman alan lehdissä julkaistuja artikkeleita. Artikkeleista arvioidaan tutkimuskysymykset, niiden suhde aikaisempaan tutkimukseen, tutkimuskysymyksiin vastaamisen menetelmälliset ratkaisut sekä aineiston analyysin ja teoreettisen ajattelun perusteella tehdyt johtopäätökset.

Toteutustavat: verkko-opinnot

Edeltävät opinnot: Johdatus empiirisen tutkimuksen menetelmiin

Suoritustavat: Luennot, verkko-opiskelu, ryhmätyöskentely sekä tieteellinen essee tai lukupiiriraportti.

Arviointi: hylätty/hyväksytty

 

Oikeus muutoksiin pidätetään.

 

Lisätietoja:
Rehtori Elina Ivakko
elina.ivakko@kymenlaakso.fi
puh. 040 555 9094


#osaamisenkehittäjä

Yhteystiedot

Kotka

Laivurinkatu 7, 48100 Kotka
Puh. 044 747 8501

Kouvola

Hovioikeudenkatu 6, 45100 Kouvola
Puh. 044 747 8501

Muualla verkossa