• Opi uutta

Valokuvapäiväkirjamenetelmän starttipaja

  • Ajankohta: 01.09.2022 - 20.10.2022
  • Koulutuspaikka: verkkokoulutus
  • Kouluttaja: Ari Rapo
  • Ilmoittautuminen päättyy: 18.08.2022
  • Hinta: 295 eur

Tapahtuman kuvaus

Osallistu työpajaan, jossa otat valokuvapäiväkirjamenetelmän (Photodiary Method) haltuun  onnistumisen kokemusten, oppimisen, muistamisen ja oman hyvinvoinnin tueksi. Valokuvapäiväkirjamenetelmä ei ole terapiaa, mutta parhaimmillaan siinä on paljon voimauttavia elementtejä. Se mahdollistaa omien luovien polkujen avaamista valokuvan keinoin.

Aikataulu: Verkkokokoontumiset torstaisin 1.9., 15.9., 6.10. ja 20.10.2022 klo 17.30-20.00

Starttipaja ei ole valokuvauksen tai valokuvailmaisun tekniikkapaja. Verkkotyöpajassa työskennellään omilla ’matalan kynnyksen’ välineillä (esim. mobiililaitteilla), joten osallistumisen edellytyksenä ei siis ole valokuvauksellinen osaaminen tai kameratekniikan hallinta. Verkkokokoontumiskertoja on neljä ja kokoontumisten välillä on omaehtoista työskentelyä kuvatehtävien parissa. Tarkoituksena on saada aikaan osallistujilla tapa säännölliseen valokuvalliseen päiväkirjatyöskentelyyn, jota voi käyttää hyödyksi monella eri elämän alueella, mm. oppimisessa, työssä, erilaisissa omaan ajatteluun liittyvissä prosesseissa jne.

Kyseessä on intensiivikurssi, joka sisältää neljä kokoontumiskertaa sekä erillisiä yksilöllisiä ohjauskertoja kouluttajan päivystysaikoina. Starttipajassa otetaan valokuvapäiväkirja käyttöön henkilökohtaisella tasolla nopeutetulla aikataululla.

Kouluttaja: KM, valokuvaaja, kulttuurituottaja Ari Rapo

Sisältöinä valokuvapäiväkirjan starttityöpajassa on mm.
- Orientoituminen valokuvalliseen päiväkirjatyöskentelyyn
- Mitä on päiväkirjatyöskentely ja miten se liittyy voimautumiseen?
- Journaalityöskentelyn ulottuvuuksia
- Valokuva ja luovuus
- Erilaiset mobiililaitteilla käytettävät journaaliohjelmistot (mm. Day One, Evernote)
- Tarinallisuus ja digitarinat
- Kuvankäsittelytekniikkoja ja sovelluksia mobiililaitteella
- Erilaiset yhteisölliset kuvien julkaisupaikat, mm. Instagram, Pinterest
- Runsaasti omaehtoisia kuvaustehtäviä, mm. 14 päivän starttitehtävät

ALUSTAVA OHJELMA

Ennakkotehtävät ennen ensimmäistä tapaamista. 

1. Verkkokokoontuminen

Teemat:

• Mitä on journaalimuotoinen työskentely ja valokuvapäiväkirja?
• Power of habit
• Työskentelyn hyödyt ja mahdollisuudet
• Miten aloitan ja ylläpidän valokuvapäiväkirjaa? Esimerkkejä päiväkirjasovelluksista.

Tehtävänanto omaehtoiseen työskentelyjaksoon ennen seuraavaa tapaamista: välitehtävä (tehtävä 3). Omaehtoisen työskentelyn jakso 2 vk. Mahdollisuus henkilökohtaiseen ohjaukseen verkossa.

2. Verkkokokoontuminen 

Teemat:

• Valokuvalliset muistot ja muistelukuvat
• Itsetuntemus, minäpystyvyys ja valokuva

Tehtävänanto omaehtoiseen työskentelyjaksoon ennen seuraavaa tapaamista: välitehtävä (tehtävä 4). Omaehtoisen työskentelyn jakso 2 vk. Mahdollisuus henkilökohtaiseen ohjaukseen verkossa.

3. Verkkokokoontuminen

Teemat:

• Valokuva ja luovuus
• The power of now

Tehtävänanto omaehtoiseen työskentelyjaksoon ennen seuraavaa tapaamista: välitehtävä (tehtävä 5). Omaehtoisen työskentelyn jakso 2 vk. Mahdollisuus henkilökohtaiseen ohjaukseen verkossa.

4. Verkkokokoontuminen

Teemat:

• Koulutuksen ja omaehtoisen työskentelyn yhteenveto
• Valokuvapäiväkirjan yksityisyys / julkisuus
• Kurssin purku, palaute ja sopiminen mahdollisesta jatkosta

Valokuvapäiväkirjan starttipaja on prosessimainen kokonaisuus, joka edellyttää osallistumista kaikkiin verkkosessioihin ja aktiivista omaehtoista työskentelyä.

Oikeus muutoksiin pidätetään.

Myöhemmin syksyllä 2022 alkamassa:
Valokuvapäiväkirjan menetelmäohjaajakoulutus 2022-2023
Edellytyksenä valokuvapäiväkirjan starttipajan tai vastaavat tiedot.

Lisätietoja: Soili Valtonen
Puh: 044 747 8516
Sähköposti: soili.valtonen@kymenlaakso.fi


#osaamisenkehittäjä

Yhteystiedot

Kotka

Laivurinkatu 7, 48100 Kotka
Puh. 044 747 8501

Kouvola

Hovioikeudenkatu 6, 45100 Kouvola
Puh. 044 747 8501

Muualla verkossa