• Opi uutta

Kasvibiologian perusteet 5 op (OY)

  • Ajankohta: 01.09.2022 - 31.07.2023
  • Koulutuspaikka: verkko-opinnot
  • Kouluttaja: Tuija Havén
  • Ilmoittautuminen päättyy: 15.08.2022
  • Hinta: 90 €

Tapahtuman kuvaus

Ennakkotieto lv 2022–2023, muutokset mahdollisia

Aikataulu: Täsmentyy myöhemmin

Opettaja: Päivitetään myöhemmin

Osaamistavoitteet: Kurssin käytyään opiskelija on selvillä kasvien toiminnan ja rakenteen välisistä peruskysymyksistä ja kasvien kasvua ja kehitystä säätelevistä tekijöistä.

Sisältö: Luentojen avulla perehdytään kasvifysiologisiin perusilmiöihin, kuten fotosynteesiin, typpiaineenvaihduntaan ja kasvihormonivaikutuksiin.

Toteutustavat: Verkko-opetus, kirjatentti. 20 h luennot (läsnäolovelvollisuus), kirja (Terävä, E. & Kanervo, E. 2008: Kasvianatomia).

Edeltävät opinnot: Esitietovaatimukset Edeltävänä opintojaksona vaaditaan Solubiologian ja fysiologian perusteet (750122P).
Yhteydet muihin opintojaksoihin Kasvibiologian perusteet tulee suorittaa ennen seuraavaa opintojaksoa: Kasvibiologian perusteet, harjoitukset (756341A).

Suoritustavat: Luennot, kirja, tentti. Lue lisää opintosuoritusten arvostelusta yliopiston verkkosivulta.

Arviointi: Numeerinen arviointiasteikko 0–5, missä 0 = hylätty.

Taso: Aineopinnot

 

Oikeus muutoksiin pidätetään.

 

Lisätiedot:
Rehtori Elina Ivakko
elina.ivakko@kymenlaakso.fi
puh. 040 555 9094


#osaamisenkehittäjä

Yhteystiedot

Kotka

Laivurinkatu 7, 48100 Kotka
Puh. 044 747 8501

Kouvola

Hovioikeudenkatu 6, 45100 Kouvola
Puh. 044 747 8501

Muualla verkossa