• Opi uutta

Ekologian perusteet 5 op (OY)

  • Ajankohta: 01.09.2022 - 31.07.2023
  • Koulutuspaikka: verkko-opinnot
  • Kouluttaja: Teija Havén
  • Ilmoittautuminen päättyy: 15.08.2022
  • Hinta: 95 €

Tapahtuman kuvaus

Ennakkotieto lv 2022–2023, muutokset mahdollisia

Aikataulu: Täsmentyy myöhemmin

Opettaja: Päivitetään myöhemmin

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan ensimmäisen vuoden opiskelijat sekä sivuaineopiskelijat osaavat selittää paremmin luonnon toimintaa ja sen yksilö-, populaatio-, yhteisö- ja ekosysteemitason ekologisia ilmiöitä.

Sisältö: Opintojakso antaa peruskäsityksen ekologisista vuorovaikutussuhteista yksilö-, populaatio, yhteisö- ja ekosysteemitasoilla. Yksilötasolla tarkastellaan eläinten ja kasvien erilaisia ympäristövaatimuksia. Populaatiotasolla tutustutaan ikäkohtaiseen syntyvyyteen ja kuolevuuteen ja siihen, kuinka ne yhdessä vaikuttavat populaation kasvuun. Lajienvälisistä vuorovaikutussuhteista tarkastellaan erityisesti, kuinka lajienvälinen kilpailu johtaa lajien ekolokeroiden eriytymiseen. Predaatio eli saalistus on puolestaan keskeinen populaatioiden kannanvaihteluiden säätelyssä. Yhteisötasolla biodiversiteetti ja eliöyhteisöjen sukkessiokehitys ovat keskeisimpiä kysymyksiä. Ekosysteemitasolla pääpaino on energiaviroissa ja ravinnekierroissa. Evoluutio ja sopeutuminen ovat keskeisiä ekologian eri osa-alueilla.

Toteutustavat: Verkko-opinnot. Luennot (läsnäolovelvollisuus), Moodle-tehtävät. Kurssi perustuu kurssikirjaan Manuel C. Molles Jr. & Anna A. Sher 2018. Ecology: concepts and applications (8. p), kirjan keskeiset osat esitteleviin luentoihin (8 luentokertaa) ja kirjan perusteella laadittuihin Moodle-tehtäviin. Luentojen jälkeen avautuvat Moodle-tehtävät on suoritettava ennen seuraavaa luentokertaa (n. 2 viikon välein). Kurssin arviointi perustuu Moodle-tehtävien pisteytykseen. Kurssilla ei ole erillistä tenttiä.

Edeltävät opinnot: Esitietovaatimukset Ei.
Yhteydet muihin opintojaksoihin -.

Suoritustavat: Kurssin hyväksyttävä suoritus vaatii kaikkien Moodle-tehtävien suorituksen ja palautuksen vaaditussa aikataulussa. Kurssin arviointi perustuu Moodle-tehtävien pisteytykseen Lue lisää opintosuoritusten arvostelusta yliopiston verkkosivulta.

Arviointi: Numeerinen arviointiasteikko 0–5, missä 0 = hylätty.

Taso: Perusopinnot

 

Oikeus muutoksiin pidätetään.

 

Lisätiedot:
Rehtori Elina Ivakko
elina.ivakko@kymenlaakso.fi
puh. 040 555 9094


#osaamisenkehittäjä

Yhteystiedot

Kotka

Laivurinkatu 7, 48100 Kotka
Puh. 044 747 8501

Kouvola

Hovioikeudenkatu 6, 45100 Kouvola
Puh. 044 747 8501

Muualla verkossa