• Opi uutta

Genetiikan perusteiden luennot 5 op (OY)

  • Ajankohta: 01.09.2022 - 31.07.2023
  • Koulutuspaikka: verkko-opinnot
  • Kouluttaja: Hanna Immonen
  • Ilmoittautuminen päättyy: 15.08.2022
  • Hinta: 115 €

Tapahtuman kuvaus

Ennakkotieto lv 2022–2023, muutokset mahdollisia

Aikataulu: täsmentyy myöhemmin

Opettaja: Päivitetään myöhemmin

Osaamistavoitteet: Tunnistaa ja muistaa genetiikan peruskäsitteitä mendelistisellä ja molekyylitasolla.

Sisältö: 1. osa mendelistinen genetiikka, mukaan luettuna kvantitatiivisen ja populaatiogenetiikan alkeet. 2. osa molekyyligenetiikka: replikaatio, transkriptio, translaatio, mutaatiot, korjaus. 3. osa valikoituja aiheita kehitysgenetiikan ja terveyden sekä sairauksien genetiikan alueilta.

Toteutustavat: Verkko-opinnot. Luennot 36 h (läsnäolovelvollisuus), 97 h itsenäistä opiskelua, tentti.

Edeltävät opinnot: Edellytyksenä kurssille on Solubiologian ja fysiologian perusteet (750122P) suorittaminen.
Yhteydet muihin opintojaksoihin: kurssi on edellytyksenä kaikille genetiikan opinnoille.

Suoritustavat: Kotitehtävät, tentit.

Arviointi: Numeerinen arviointiasteikko 0 – 5, missä 0 = hylätty.

Taso: Perusopinnot

 

Oikeus muutoksiin pidätetään.

 

Lisätiedot:

Rehtori Elina Ivakko
elina.ivakko@kymenlaakso.fi
puh. 040 555 9094


#osaamisenkehittäjä

Yhteystiedot

Kotka

Laivurinkatu 7, 48100 Kotka
Puh. 044 747 8501

Kouvola

Hovioikeudenkatu 6, 45100 Kouvola
Puh. 044 747 8501

Muualla verkossa