• Opi uutta

Solubiologian ja fysiologian perusteet 5 op (OY)

  • Ajankohta: 01.09.2022 - 31.07.2023
  • Koulutuspaikka: verkko-opinnot
  • Kouluttaja: Hanna Immonen
  • Ilmoittautuminen päättyy: 15.08.2022
  • Hinta: 135 €

Tapahtuman kuvaus

Ennakkotieto lv 2022–2023, muutokset mahdollisia

Aikataulu: Täsmentyy myöhemmin.

Opettaja: päivitetään myöhemmin

Osaamistavoitteet: Opintojaksolle osallistuva opiskelija ymmärtää eliöiden toiminnan kokonaisvaltaisesti molekyylien, solujen ja elimistön rakenteiden ja toiminnan tasolla.

Sisältö: Kurssi on jaettu neljään osaan: eläin- ja kasvisolubiologiaan, genetiikkaan ja eläinfysiologiaan. Eläinsolubiologian osuudessa perehdytään kemiallisiin sidoksiin, makromolekyylien ominaisuuksiin ja soluorganelleihin ja niiden toimintaan. Solukalvon, kalvorakenteiden ja ionikanavien toimintaan perehtymällä opitaan ymmärtämään, miten kemialliset yhdisteet ja viestit siirtyvät soluun, kulkevat solun sisällä ja käynnistävät soluprosesseja. Lisäksi käsitellään solujen tukirakenteita ja solujen kiinnittymistä toisiinsa. Kasvisolubiologiaan liittyvässä kurssiosuudessa käydään läpi kasvisolujen soluorganellit sekä niiden rakenteelliset ja toiminnalliset erityispiirteet. Tämä kurssi antaa hyvän pohjan etenkin kasvibiologian/kasvifysiologian, molekyylibiologian ja kasvien kehitysbiologian kursseille/opinnoille. Genetiikan osuudessa tarkastellaan DNA:n, kromosomien ja genomin rakennetta ja niihin liittyviä solun perusprosesseja, kuten transkriptio, translaatio, korjaus, synteesi ja solusykli. Eläinfysiologian osuudessa käydään perusteet keskeisistä fysiologisista järjestelmistä ja toiminnoista: ruuansulatusjärjestelmä, verenkierto, aineenvaihdunta, immuunipuolustus, lisääntyminen, alkionkehitys, hermosto, lihaksisto ja aistit.

Toteutustavat: Verkko-opinnot. 40 h luentoa (läsnäolovelvollisuus), 66 h itsenäistä opiskelua sisältäen lukion biologian ja kemian tietojen täydentämistä kotityönä ja itseopiskelua oppikirjan ja Moodle -tehtävien avulla. Osa tehtävistä on pakollisia.

Edeltävät opinnot: Ei esitietovaatimuksia. Yhteydet muihin opintojaksoihin: Solubiologian ja fysiologian perusteet vaaditaan edeltävänä suorituksena seuraaville kursseille: Kehitysbiologia-histologia (755320A), Kasvibiologian perusteet (756346A) ja Genetiikan perusteiden luennot (757109P). Kurssi antaa valmiuksia myös molekyylibiologian ja biokemian opiskeluun.

Suoritustavat: Täsmentyy myöhemmin.

Arviointi: Numeerinen arviointiasteikko 0 – 5, missä 0 = hylätty. Opintojakson arvosana osatenttien keskiarvona.

Taso: Perusopinnot

 

Oikeus muutoksiin pidätetään.

Lisätiedot:
Rehtori Elina Ivakko
elina.ivakko@kymenlaakso.fi
puh. 040 555 9094


#osaamisenkehittäjä

Yhteystiedot

Kotka

Laivurinkatu 7, 48100 Kotka
Puh. 044 747 8501

Kouvola

Hovioikeudenkatu 6, 45100 Kouvola
Puh. 044 747 8501

Muualla verkossa