• Opi uutta

  Opi uutta

  tai kehitä ammattitaitoasi

Ruotsin kirjallinen ja suullinen taito, 3 op (UEF)

 • Ajankohta: perjantai 12.06.2020 - lauantai 11.07.2020
 • Koulutuspaikka: Kymenlaakson kesäyliopisto, Kouvola
 • Kouluttaja: Ida Rajala
 • Ilmoittautuminen päättyy: perjantai 29.05.2020
 • Hinta: 300 eur (270€ + avoimen yliopiston rekisterimaksu 30€)

Tapahtuman kuvaus

AIKATAULU

pe 12.6. klo 15-18.30
la 13.6. klo 10-16
pe 26.6. klo 15-18.30
la 27.6. klo 10-16
pe 3.7. klo 15-18.30
la 4.7. klo 10-16
pe 10.7. klo 15-19 suulliset loppukokeet
la 11.7. klo 10-13 kirjallinen loppukoe + palaute

OSAAMISTAVOITTEET

 • Opiskelija hallitsee yleisen ja oman alan keskeisen sanaston ja rakenteet selviytyäkseen asianmukaisesti omaan alaan liittyvistä vuorovaikutustilanteista sekä kirjallisesti että suullisesti.
 • Opiskelija osaa popularisoida, ts. kertoa kansantajuisesti ja yksinkertaistetusti oman tieteen-ja ammattialansa keskeisistä käsitteistä, tutkimuskohteista ja ilmiöistä. Opiskelija osaa etsiä tietoa omaan alaan liittyvistä teemoista, arvioida tiedon luotettavuutta ja soveltaa sitä oppimis- ja työtehtävissä. Opiskelija oppii ryhmätyötaitoja ja antamaan rakentavaa palautetta.
 • Opiskelija kykenee toimimaan verkkoympäristöissä.
 • Toisen kotimaisen kielen tutkintovaatimuksen täytettyään opiskelijalla on valtioneuvoston asetuksessa yliopistojen tutkinnoista 794/2004 6 § ja laissa julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta 424/2003 6 §:n 1 momentissa vaadittu kielitaito.

SISÄLTÖ
Opintojaksolla harjoitellaan yleisiä ja omaan alaan liittyviä vuorovaikutustilanteita kirjallisesti ja suullisesti. Opintojaksolla hankitaan ja harjoitellaan omaan alaan liittyvää keskeistä sanastoa, joka on välttämätöntä alan keskeisissä kirjoitus- ja puhetilanteissa toimimisessa.

Opintojaksolla luetaan yliopisto-opintoihin, työelämään ja omaan alaan liittyviä autenttisia tekstejä, harjoitellaan tiedonhakua keskeisistä omaan liittyvistä teemoista ja sovelletaan hankittua tietoa erilaisissa kirjallisissa ja suullisissa oppimistehtävissä, niin yksilö-, pari- kuin ryhmätöiden avulla. Opintojaksolla harjoitellaan sisällön tuottamista eri sovelluksilla kuten esimerkiksi videoesityksen tekoa.

SUORITUSTAVAT
Kontaktiopetus max. 36 t. Luennot, kirjalliset ja suulliset pari- ja ryhmäharjoitukset, itsenäinen työskentely. Läsnäolovelvollisuus vähintään 80 %. Osallistuminen opetukseen ja kurssiin kuuluvat tehtävät. Loppukoe ja jatkuva arviointi.

MATERIAALIT
Opettajan Moodlessa jakama materiaali.

ARVIOINTI
HT/TT/hylätty, kirjallinen ja suullinen taito arvioidaan erikseen.

EDELLYTYKSET
Eurooppalaisen viitekehyksen kielitaitotaso B1 (CEFR). Kurssille osallistumisen edellytyksenä on B1-tasoa vastaava kielitaito. Kurssin menestyksellinen suorittaminen edellyttää lukio-opintoja (ruotsin kieli B-kielenä) ja vähintään cum laude approbatur -tasoisesti suoritettua ylioppilaskoetta tai vastaavia taitoja. Jos olet suorittanut ruotsin alemmalla arvosanalla tai jos ruotsin opinnoistasi on kulunut pitkä aika, kannattaa sinun täydentää ruotsin kielen pohjatietojasi.

LISÄTIETOA
Opintojakso on suunnattu kaikkien koulutusalojen opiskelijoille ja se vastaa Itä-Suomen yliopiston AY7024001 Ruotsin kirjallisen ja suullisen taidon 3 op opintojaksoa.

Opintojakso koostuu Ruotsin kirjallisesta taidosta, 1,5 op ja Ruotsin suullisesta taidosta 1,5 op.

Toisen kotimaisen kielen tutkintovaatimuksen täytettyään opiskelijalla on valtioneuvoston asetuksessa yliopistojen tutkinnoista 794/2004 6 § ja laissa julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta 424/2003 6 §:n 1 momentissa vaadittu kielitaito ts. Ruotsin kirjallinen taito 1,5 op ja Ruotsin suullinen taito 1,5 op antavat suoritetun tutkinnon osana julkisyhteisön henkilöstöltä kaksikielisellä alueella edellytettävän ruotsin kielen kelpoisuuden.

Lisätietoja: Anna-Maria Hentilä
Puh: 040 538 0213
Sähköposti: anna-maria.hentila@kymenlaakso.fi


#osaamisenkehittäjä

Yhteystiedot

Kotka

Laivurinkatu 7, 48100 Kotka
Puh. 040 538 0213

Kouvola

Hovioikeudenkatu 6, 45100 Kouvola
Puh. 044 747 8501

Muualla verkossa