• Opi uutta

Sienituntemuksen peruskurssi

 • Ajankohta: 25.08.2022 - 10.09.2022
 • Koulutuspaikka: verkkokoulutus
 • Kouluttaja: Mari Wikholm
 • Ilmoittautuminen päättyy: 14.08.2022
 • Hinta: 59 eur

Tapahtuman kuvaus

Haluaisitko aloittaa sieniharrastuksen ja oppia tunnistamaan metsien keskeiset ruokasienet? Tai oletko jo aloittanut harrastuksen ja haluaisit laajentaa tietämystäsi eri lajiryhmistä ja sienten elintavoista?

Sieniharrastus tarjoaa hienon mahdollisuuden metsässä liikkumiseen ja luonnonantimien hyödyntämiseen. Kiinnostus etenkin ruokasieniä kohtaan onkin kasvanut reippaasti viime aikoina.

Aikataulu: to 25.8. ja to 30.8.2022 klo 18.00-19.30 etäopetusta. Lisäksi omatoiminen sieniretki ja oppimispäiväkirja, johon annetaan etukäteisohjeistus

Toteutus: verkkoluennot zoomin välityksellä

Kouluttaja: Mari Wikholm on Kuopiossa asuva biologi (FM), ympäristökasvattaja ja kauppasienineuvoja. Hän on työskennellyt luontopedagogina Kuopion luonnontieteellisessä museossa vuodesta 2011 alkaen ja on toiminut luontoretkien oppaana yli kaksikymmentä vuotta. Marin sieniharrastus alkoi jo lapsena, ja ruokasienten lisäksi erityisen kiinnostuksen kohteena ovat lahottajasienet ja sienilajiston monimuotoisuus.

Sisältö:
Sienituntemuksen peruskurssilla tutustutaan helposti tunnistettaviin sieniryhmiin ja opetellaan havaitsemaan lajiryhmien sekä eri lajien tuntomerkkejä. Kurssilla perehdytään tatteihin, rouskuihin, haperoihin, vahveroihin, orakkaisiin ja kääpiin.

Yhteensä kurssilla esitellään noin 50 sienilajia. Lajiesittelyiden pääpaino on ruokasienissä. Kurssilla esitellään myös sienten elintapoja ja niiden merkitystä metsäluonnossa – unohtamatta tavallisimpia myrkkysieniä.

Kurssin suoritettuaan osallistuja:

 • osaa käyttää oikein tärkeimpiä sienten tuntomerkkejä ja suhtautua realistisesti omaan lajintunnistustaitoonsa.
 • osaa tunnistaa seuraavat sieniryhmät: tatit, haperot, rouskut, orakkaat ja käävät
 • osaa nimetä vähintään 20 sienilajia kuvan tai tuoretuntomerkkien perusteella lähdeaineistoa hyödyntäen
 • osaa kerätä ja käsitellä ruokasieniä turvallisesti.
 • ymmärtää sienten merkityksen metsäluonnossa.
 • osaa antaa esimerkkejä sienten tärkeimmistä elintavoista.

Oikeus muutoksiin pidätetään.

Koulutus järjestetään yhteistyössä SnellmanEDUn kanssa.

Lisätietoja: Soili Valtonen
Puh: 044 747 8516
Sähköposti: soili.valtonen@kymenlaakso.fi


#osaamisenkehittäjä

Yhteystiedot

Kotka

Laivurinkatu 7, 48100 Kotka
Puh. 044 747 8501

Kouvola

Hovioikeudenkatu 6, 45100 Kouvola
Puh. 044 747 8501

Muualla verkossa