• Opi uutta

Positiivinen johtaminen ja organisaatiot 5 op

 • Ajankohta: 22.08.2022 - 17.10.2022
 • Koulutuspaikka: verkkokoulutus
 • Kouluttaja: KT, FM Sanna Wenström
 • Ilmoittautuminen päättyy: 08.08.2022
 • Hinta: 595 eur

Tapahtuman kuvaus

Positiivinen johtaminen on johtamisteoria ja -näkemys, joka nojaa humanistiseen ihmiskäsitykseen ja arvomaailmaan. Se soveltuu siten inhimillisesti kestävän ja laadukkaan työelämän rakentamiseen millä tahansa toimialalla tai organisaatiossa. Positiivinen johtaminen on tutkimusten mukaan yhteydessä hyvinvointiin, innostukseen ja työn imuun ja sitä kautta organisaatioiden tuloksellisuuteen, tehokkuuteen ja laatuun.

Aikataulu: maanantaisin 22.8., 5.9., 19.9., 3.10. ja 17.10.2022 klo 15-18

Kohderyhmä: Koulutus soveltuu kaikille positiivisesta johtamisesta sekä työelämän ja työhyvinvoinnin kehittämisestä kiinnostuneille. 

Kouluttaja: KT, FM Sanna Wenström, lehtori, Oulun ammattikorkeakoulu

Sanna Wenström on väitellyt positiivisesta johtamisesta ja kirjoittanut aiheesta tietokirjan. Työkseen hän valmentaa oppilaitosten ja muiden organisaatioiden henkilöstöä ja johtoa kehittämään toimintaansa positiivisen johtamisen ja organisaation periaatteiden varassa. Hän toimii myös PoJo - Positiivisella johtamisella tuottavuutta ja hyvinvointia -hankkeen projektipäällikkönä ja asiantuntijana.

Tavoite: Tässä opintokokonaisuudessa perehdytään positiivisen johtamisen sekä positiivisen organisaation lähtökohtiin, teoriaan ja käytännön sovelluksiin. Tavoitteena on, että osallistuja saa eväitä oman työn, työyhteisön ja oman itsen tarkasteluun sekä positiivisen johtamisen periaatteiden soveltamiseen oman työn näkökulmasta.

Toteutustapa:

 • viisi 3 tunnin osallistavaa webinaaria
 • välityöskentely: välitehtävät ja verkkomateriaali
 • oppimispäiväkirja (palautuspäivämäärä ilmoitetaan myöhemmin)

Sisältöteemat:

 • humanistisen psykologian ja positiivisen psykologian lähtökohdat
 • lähtökohdat positiivisen johtamiseen
 • positiivisen organisaation PRIDE-teoria
 • tutustuminen positiivisen johtamisen osa-alueisiin (myönteiset käytänteet, vuorovaikutus ja yhteistyö, vahvuudet, positiivinen johtajuus, tunteiden ja ilmapiirin johtaminen)

Koulutuksen voi suorittaa itsenäisenä kokonaisuutena tai jatkaa syventämään osaamista koulutuksessa "Hyveet ja luonteenvahvuudet positiivisessa johtamisessa" ja/tai 40 opintopisteen kokonaisuudessa "Positiivinen ja yhteisöllinen johtaminen" - asiantuntijakoulutus.

Kirjallisuus: 
Wenström, S. (2020). Positiivinen johtaminen. Johda paremmin opetus- ja kasvatusalalla. Jyväskylä: PS-kustannus. 

Katso Sanna Wenströmin Positiivinen johtaminen -esittelyluento 28.4.2022.
Osallistujan kommentti tästä luennosta:
Kiinnostava aihealue, mielenkiintoista asiaa ja innostava vetäjä! Suurkiitos!

Oikeus muutoksiin pidätetään.

Lisätietoja: Soili Valtonen
Puh: 044 747 8516
Sähköposti: soili.valtonen@kymenlaakso.fi


#osaamisenkehittäjä

Yhteystiedot

Kotka

Laivurinkatu 7, 48100 Kotka
Puh. 044 747 8501

Kouvola

Hovioikeudenkatu 6, 45100 Kouvola
Puh. 044 747 8501

Muualla verkossa