• Opi uutta

    Opi uutta

    tai kehitä ammattitaitoasi

SOSIAALINEN KUNTOUTUS ELÄMÄNKAAREN ERI VAIHEISSA 5 op (UEF)

  • Ajankohta: maanantai 03.02.2020 - sunnuntai 10.05.2020
  • Koulutuspaikka: Kymenlaakson kesäyliopisto, verkko-opinnot
  • Kouluttaja: UEF
  • Ilmoittautuminen päättyy: perjantai 31.01.2020
  • Hinta: 101 eur (51€ + avoimen yliopiston rekisteröitymismaksu)

Tapahtuman kuvaus

Opetuksen aika ja paikka: Verkkotyöskentely 3.2. - 10.5.2020. Verkkotentit: 10.3.2020, 7.4.2020 ja 5.5.2020 (yksi varsinainen ja kaksi uusintaa).

Suoritustavat: aktiivinen työskentely verkossa, verkkotentti, oppimispäiväkirja

Toteutus: verkko-opetus

Tavoite:
Opintojakson suoritettuaan opiskelija kykenee analysoimaan sosiaalisen kuntoutuksen yhteiskunnallisia kytkentöjä, teoreettisia lähtökohtia ja muuttuvia toimintaympäristöjä. Lisäksi opiskelija osaa analysoida sosiaalisen kuntoutuksen asiakkaiden erilaisia elämäntilanteita ja osaa arvioida asiakkaiden muutostarpeita ja heidän oikeuksiensa toteutumista.

Sisältö:
Sosiaalisen kuntoutuksen käsite, sosiaalinen toimintakyky, syrjäytyminen ja osallisuus eri ikäisten asiakkaiden elämäntilanteissa ja eri kohdeilmiöissä.

Tentittävä kirjallisuus:
1) Saari J.: Huono-osaisuus: elämän edellytykset yhteiskunnan pohjalla. Helsinki: Gaudeamus, 2015.

2) Martin, J.: Safeguarding adults. Lyme Regis: Russell House, 2007.

Muu oppimateriaali:
Köyhyys ja huono-osaisuus sosiaalityössä:
1) Forssen, K., Roivainen, I., Ylinen, S. & Heinonen, J. (toim.): Kohtaako sosiaalityö köyhyyden. Kuopio: UNIpress, 2012.

2) Nummela T.: Asiakkaan asema ja oikeuksien toteutuminen aikuissosiaalityössä. Itä-Suomen yliopisto, 2011.

Gerontologinen sosiaalityö:
1) Koskinen, S. & Seppänen M.: Gerontologinen sosiaalityö. Teoksessa Gerontologia, toim. J. Jyrkämä, T. Rantanen, A.

2) Aromaa, 2013, 444–453 2) Ray, M. & Phillips, J.: Social Work with Older People. Basinstoge: Palgrave Macmillan, 2012.

3) Vaarama, M., Pieper, R. & Sixsmith, A.: Care-related Quality of Life in Old Age. Concepts, Models, and Empirical Findings. New York: Springer, 2008

4) Andersson, S.: Ageing in Place - Ikäihmisten asumisen ongelmat ja sosiaaliset suhteet. Gerontologia 2012, 26 (1), 2–13, 2.

Nuorten syrjäytyminen:

1) Vauhkonen,T., Kallio,J. & Eerola, J.: Sosiaalisen huono-osaisuuden ylisukupolvisuus Suomessa. Yhteiskuntapolitiikka 2017, 82 (5), 501-512.

Vammaisuus:
1) Martin, M.: Nuoruus, vammaisuus ja kuntoutuksen merkitys. Acta Universitaties Lapponiensis 328. Lapin yliopisto, 2016.

2)Kuntoutus-lehti teemanumero sosiaalisesta kuntoutuksesta 4/2012.

Ja muu myöhemmin ilmoitettava materiaali.

Opettaja: tutkijatohtori, YTT, FM Merja Tarvainen.

Arviointi: 0-5.

Opettaja: projektitutkija, YTM Hanna Ristolainen

Lisätietoja: Anna-Maria Hentilä
Puh: 040 538 0213
Sähköposti: anna-maria.hentila@kymenlaakso.fi


#osaamisenkehittäjä

Yhteystiedot

Kotka

Laivurinkatu 7, 48100 Kotka
Puh. 040 538 0213

Kouvola

Hovioikeudenkatu 6, 45100 Kouvola
Puh. 044 747 8501

Muualla verkossa