• Opi uutta

  Opi uutta

  tai kehitä ammattitaitoasi

SOSIAALITYÖN KÄYTÄNTÖ 1: TOIMIJUUDEN TUKEMISEN PERUSTEET 5 op (UEF)

 • Ajankohta: maanantai 03.02.2020 - torstai 30.04.2020
 • Koulutuspaikka: Kymenlaakson kesäyliopisto, verkko-opinnot
 • Kouluttaja: UEF
 • Ilmoittautuminen päättyy: perjantai 31.01.2020
 • Hinta: 96 eur (46€ + avoimen yliopiston rekisteröitymismaksu 50€)

Tapahtuman kuvaus

Opetuksen aika ja paikka: Verkko-opintojakso: 3.2. - 30.4.2020.
Verkkoseminaari, seminaarityö ja käytännön harjoittelu 30 tuntia, työskentely verkko-oppimisympäristössä.

Harjoittelu tarkoittaa tutustumista kolmannen sektorin toimintaan sosiaalityön näkökulmasta ja opiskelija järjestää harjoittelupaikan itse. Harjoittelu ohjeistetaan tarkemmin opintojakson alussa.

Huom! Opintojaksolle tulee kirjautua viimeistään su 16.2.2020, jotta opiskelu toteutuu suunnitellussa aikataulussa.

Suoritustapa: Verkkoseminaariin osallistuminen, seminaarityön laatiminen, sen esittäminen verkkoseminaarissa sekä käytännön harjoittelu 30 tuntia.

Tavoite:
Opintojakson suoritettuaan opiskelija on tutustunut ammatilliseen sosiaalityöhön, kolmannen sektorin toimintaan ja projektityöhön. Opiskelija tunnistaa ihmisten haastavien elämäntilanteiden merkityksiä ja niistä aiheutuvien tuen tarpeiden lähtökohtia. Opiskelija hahmottaa sosiaalityön erilaisia asiakkuuksia ja sosiaalityön käytännön roolia osana palvelujärjestelmää.

Sisältö:
Opintojaksolla käsitellään sosiaalityön asemaa erilaisissa toimintaympäristöissä, sosiaalipalveluiden järjestö- ja projektityötä ja niiden kytkentää sosiaalityöhön.

Kirjallisuus:

 • Strömberg-Jakka. M. & Karttunen, T. (toim.) 2012 Sosiaalityön haasteet. Tukea ammattilaisen arkeen. PS-kustannus.
 • Kotiranta, T. & Niemi, P. & Haaki, R. (toim.) 2011. Sosiaalisen toiminnan perusta.
 • Lisäksi opintojakson aikana sovittava muu seminaaritöiden aihepiireihin kuuluva kirjallisuus (kirjallisuuslista Moodlessa).

Arviointi: Suoritukset arvioidaan asteikolla 0–5. Kurssin arviointi: itsearviointi 20 %, seminaarityön arviointi 60 % ja seminaariesityksen arviointi 20 %.

Lisätietoja: Opintojakson saa hyväksiluettua sosionomi amk, geronomi amk tai yhteisöpedagogi amk koulutuksella. Hyväksilukua voi hakea myös lähialojen soveltuvalla korkeakoulututkinnolla (kandidaatin- tai maisterintutkinto yhteiskunta-, kasvatus- ja terveystieteissä), johon liittyy vähintään 12 kuukauden mittainen työkokemus sosiaalialalta.

Toteutus: Verkkoseminaari, käytännön harjoittelu (30h).

Opettaja: projektitutkija, YTM Hanna Ristolainen

Lisätietoja: Anna-Maria Hentilä
Puh: 040 538 0213
Sähköposti: anna-maria.hentila@kymenlaakso.fi


#osaamisenkehittäjä

Yhteystiedot

Kotka

Laivurinkatu 7, 48100 Kotka
Puh. 040 538 0213

Kouvola

Hovioikeudenkatu 6, 45100 Kouvola
Puh. 044 747 8501

Muualla verkossa