• Opi uutta

  Opi uutta

  tai kehitä ammattitaitoasi

Tutustu kauppatieteisiin 3 op (VY)

 • Ajankohta: keskiviikko 01.01.2020 - sunnuntai 31.05.2020
 • Koulutuspaikka: Kymenlaakson kesäyliopisto, verkko-opinnot
 • Kouluttaja: VY
 • Ilmoittautuminen päättyy: perjantai 01.05.2020
 • Hinta: 0 eur

Tapahtuman kuvaus

Vaasan yliopisto tarjoaa lukuvuonna 2019-2020 kaikille yliopisto-opinnoista kiinnostuneille mahdollisuuden päästä tutustumaan Vaasan yliopiston eri oppiaineisiin ja yliopisto-opiskeluun.

Tutustumiskurssit tarjoavat nimensä mukaisesti mahdollisuuden päästä tutustumaan Vaasan yliopiston hallintotieteiden, kauppatieteiden tai viestintätieteiden koulutuksiin. Kurssit on tarkoitettu erityisesti lukiolaisille jatko-opintojen suunnittelun tueksi, mutta kuka tahansa yliopisto-opiskelusta kiinnostunut voi osallistua maksutta kursseille.

Sisältö: Kurssi  on  tarkoitettu  sinulle,  joka  haluat  oppia  ymmärtämään,  mitäkauppatieteet ovat ja millaisia teemoja kauppatieteissä käsitellään. Kurssilla perehdyt taloustieteen, johtamisen,  laskentatoimen  ja  rahoituksen,  markkinoinnin,  kansainvälisen  liiketoiminnan ja   talousoikeuden   oppiaineiden   peruskäsitteisiin,   tehtäväkenttiin  ja   aihealueisiin. Kurssilla  tutustut  konkreettisten  ja  käytännönläheisten  esimerkkien  kautta  yrityksen  toimintaan yhteiskunnan ja talouden näkökulmasta.

Osaamistavoite: Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • tunnistaa  laskentatoimen  ja  rahoituksen  laajaa  sisältöä  sekä  osaa  nimetä  ja  kuvata  keskeisiä osa-alueita ja peruskäsitteitä
 • tunnistaa  johtamisen  ja  organisoinnin  peruskäsitteistöä  ja  osaa  kuvata  keskeisimmät osa-alueet
 • tunnistaa yrityksen kannattavuuteen, tuloihin ja kustannuksiin liittyvät peruskäsitteet ja miten  nämä  liittyvät  kysyntään  ja  tarjontaan  sekä  ymmärtää,  miten  toimialan  markkina-rakenne  vaikuttaa  tuotteen  hinnoitteluun  ja  yrityksen  kannattavuuteen;  ymmärtää  eri toimijoiden merkityksen kansantaloudessa (kotitaloudet, yritykset)
 • ymmärtää juridiikan merkityksen yrityksen toiminnassa kuten yrityksen perustamisessa, suhteissa  yritysten  sidosryhmien  kanssa,  yrityksen  johtamisessa, talouden  suunnittelussa sekä tuotteiden ja palveluiden markkinoinnissa.
 • osaa  nimetä  ja  määritellä  markkinoinnin  ydinkäsitteet  sekä  ymmärtää  markkinoinnin tehtävät ja keskeiset osa-alueet yrityksen liiketoiminnassa
 • osaa  tunnistaa  ja  kuvata  yrityksen  kansainvälistymiseen  liittyviä  keskeisimpiä  päätök-sentekotilanteita  

Suoritustapa: Kurssi  toteutetaanverkko-opintoina.  Kurssiin  sisältyy  itsenäistä  opiskelua ja tehtäviä verkossa. Kurssin voi aloittaa milloin tahansa lukuvuoden aikana ja tehtäviä voi  tehdäomaan  tahtiin.  Kolmen  opintopisteen  laajuisen  kurssin  arvioitu  laskennallinen työmäärä on n. 3 x 27 tuntia. Todellinen työmäärävaihtelee omista opiskelutaidoista ja aiheen tuntemuksesta riippuen.

Oppimateriaali: Ilmoitetaan myöhemmin. Materiaali löytyy verkko-oppimisympäristöstä.

Arviointi: hyväksytty/hylätty.

Vastuuopettaja: Kati Söderlund

Lisätietoja: Anna-Maria Hentilä
Puh: 040 538 0213
Sähköposti: anna-maria.hentila@kymenlaakso.fi


#osaamisenkehittäjä

Yhteystiedot

Kotka

Laivurinkatu 7, 48100 Kotka
Puh. 040 538 0213

Kouvola

Hovioikeudenkatu 6, 45100 Kouvola
Puh. 044 747 8501

Muualla verkossa