• Opi uutta

    Opi uutta

    tai kehitä ammattitaitoasi

Sinustako hallintotieteilijä 2 op (VY)

  • Ajankohta: keskiviikko 01.01.2020 - sunnuntai 31.05.2020
  • Koulutuspaikka: Kymenlaakson kesäyliopisto, verkko-opinnot
  • Kouluttaja: VY
  • Ilmoittautuminen päättyy: perjantai 01.05.2020
  • Hinta: 0 eur

Tapahtuman kuvaus

Koulutukseen on jatkuva haku!

Vaasan yliopisto tarjoaa lukuvuonna 2019-2020 kaikille yliopisto-opinnoista kiinnostuneille mahdollisuuden päästä tutustumaan Vaasan yliopiston eri oppiaineisiin ja yliopisto-opiskeluun.

Tutustumiskurssit tarjoavat nimensä mukaisesti mahdollisuuden päästä tutustumaan Vaasan yliopiston hallintotieteiden, kauppatieteiden tai viestintätieteiden koulutuksiin. Kurssit on tarkoitettu erityisesti lukiolaisille jatko-opintojen suunnittelun tueksi, mutta kuka tahansa yliopisto-opiskelusta kiinnostunut voi osallistua maksutta kursseille.

Sisältö: Opintojaksolla  tutustutaan  Vaasan  yliopiston  hallintotieteiden  opintosuuntiin (aluetiede,  julkisjohtaminen,  julkisoikeus  sekä  sosiaali- ja terveyshallintotiede).

Käytännönläheisen sisällön  kautta  esitellään  hallintotieteiden  tutkimuksen  ja  koulutuksen  ydin-alueita. Tällaisia  ovat  esimerkiksi  hallinnon  ja  palveluiden  järjestelmät,  niiden  johtaminen,  oikeudellinen  sääntely,  alueellisuus  ja  yhteiskunnan  eri  toimintojen  kehittäminen. Opintojaksolla tutustutaan myös hallintotieteilijän käytännön työtehtäviin.

Osaamistavoite: Kurssin tavoitteena on, että opiskelija saa käsityksen Vaasan yliopiston hallintotieteiden opintosuunnista ja hahmottaa hallintotieteiden tutkimuksen ja koulutuksen  ydinalueita.  Tällaisia  ovat  esimerkiksi  hallinnon  ja  palveluiden  järjestelmät,  niiden johtaminen,  oikeudellinen  sääntely,  alueellisuus  ja  yhteiskunnan  eri  toimintojen  kehittäminen. Opiskelija tuntee myös hallintotieteilijän käytännön työtehtäviä.

Suoritustapa: Kurssi  toteutetaan  verkko-opintoina.  Kurssiin  sisältyy  itsenäistä  opiskelua ja tehtäviä verkossa. Kurssin voit aloittaa milloin tahansa lukuvuoden aikana.

Oppimateriaali: Ilmoitetaan myöhemmin. Materiaali löytyy verkko-oppimisympäristös-tä.

Arviointi: hyväksytty/hylätty.

Vastuuopettaja: Kurssin opettajina toimivat Vaasan yliopiston hallintotieteiden tutkijat ja opettajat.

Lisätietoja: Anna-Maria Hentilä
Puh: 040 538 0213
Sähköposti: anna-maria.hentila@kymenlaakso.fi


#osaamisenkehittäjä

Yhteystiedot

Kotka

Laivurinkatu 7, 48100 Kotka
Puh. 040 538 0213

Kouvola

Hovioikeudenkatu 6, 45100 Kouvola
Puh. 044 747 8501

Muualla verkossa