• Opi uutta

  Opi uutta

  tai kehitä ammattitaitoasi

SOCOBA -seminaari 7

 • Ajankohta: torstai 06.02.2020 - torstai 06.02.2020
 • Koulutuspaikka: Kouvola-talo, Honkasali
 • Kouluttaja: Kymenlaakson sosiaalityön koulutus- ja kehittämishanke
 • Ilmoittautuminen päättyy: torstai 30.01.2020
 • Hinta: 0

Tapahtuman kuvaus

Kymenlaakson sosiaalityön koulutus- ja kehittämishanke
SOCOBA -SEMINAARISARJA

 • Seminaarit ovat maksuttomia
 • Aiheet liittyvät hankkeen kehittämisen kärkiteemoihin Asiakasturvallisuuteen ja Digitalisaatioon.
 • Jokainen seminaaripäivä on oma itsenäinen kokonaisuutensa
 • Itä-Suomen yliopiston sekä muiden asiantuntijoiden luentoja ja puheenvuoroja sekä kehittämistuloksia
 • Edistävät osallistujien ammatillista osaamista
 • Tarjoavat mahdollisuuden osallistua Kymenlaakson sosiaalityön kehittämiseen
 • Hankkeen maisteriopiskelijoiden sekä sosiaalityön ammattilaisten yhteinen kohtaamispaikka
 • Kymenlaakson sosiaalityön parissa työskenteleville, myös alan opettajille ja opiskelijoille

SOCOBA-seminaari 7
Kansalaislähtöisyyden haasteet ja mahdollisuudet sosiaalityön asiantuntijuudelle 6.2.2020

Ohjelma:
klo 9:30-10:00 Kahvitarjoilu
Päivän puheenjohtajana Professori Aini Pehkonen, Itä-Suomen yliopisto
klo 10:00-12:15 Luento. Kansalaislähtöisyyden haasteet ja mahdollisuudet sosiaalityön asiantuntijuudelle. Jari Lindh, YTT, yliopistonlehtori (ma), Itä-Suomen yliopisto
Kansalaisuus ja kansalaislähtöisyys ovat kohtuullisen vähän sovellettuja käsitteitä sosiaalityön tutkimuksessa ja kehittämisessä. Kansalaislähtöisyyden ja asiakaskansalaisuuden näkökulmat paikantuvat kansalaisyhteiskuntaa, kansalaisnäkökulmaa sekä kansalaisten osallisuutta yhteiskunnassa ja palvelujärjestelmässä korostavaan yhteiskuntatieteelliseen ajatteluun. Kansalaislähtöisen sosiaalityön ajatus nojautuu asiakaskansalaisten aseman, oikeuksien ja velvollisuuksien korostamiseen. Yhteiskuntapoliittisesta näkökulmasta korostuvat asiakaskansalaisuuden biopoliittisen hallinnan ulottuvuudet kuten kansalaisten yhteiskuntaan sopeuttaminen ja kiinnittäminen . Kansalaislähtöisen toimintaorientaation korostaminen voidaan nähdä myös osittain vastakkaisena suuntana viime vuosina yhä vahvemmin sosiaalityöhön kohdistuneille asiantuntijuuden tuotannollis-teknokraattisille vaatimuksille. Esityksessä pohditaan mm. asiakaskansalaisuuden ja kansalaislähtöisen sosiaalityön periaatteita, haasteita ja mahdollisuuksia tämän ajan sosiaalityölle. Mitä kansalaislähtöisyys ja asiakaskansalaisuus merkitsevät sosiaalityön asiantuntijuudelle ja asiakasturvallisuudelle? Millaisia ovat asiakaskansalaisuuden poliittisen hallinnan diskurssit ja mitä ne merkitsevät sosiaalityön käytännöille, rakenteille ja palvelujärjestelmälle, joissa eri toimijat, odotukset, oikeudet ja velvollisuudet kohtaavat?
klo 12:15-13:00 Omakustanteinen lounas
klo 13:00-15:00 Käytäntöjä kehittämässä Kymenlaaksossa. Kuullaan hankkeen kehittämistyön tuloksia sosiaalityön maisteriopiskelijoiden kehittämistehtävien esittelyjen muodossa:
-Sari Kojo: Yhteistoimijuus mielenterveys- ja päihdepalveluissa sekä aikuissosiaalityössä
-Anna-Mari Lehtoranta: Aikuissosiaalityötä kirkastamassa Eksotessa

-Mervi Leinonen: Systeemisen mallin toteutumista edistäviä tekijöitä
-Marjo Tamminen: Lastensuojelun päivystys- ja arviointityö näkyväksi

Ohjelma päivittyy ja pidätämme oikeuden muutoksiin


#osaamisenkehittäjä

Yhteystiedot

Kotka

Laivurinkatu 7, 48100 Kotka
Puh. 040 538 0213

Kouvola

Hovioikeudenkatu 6, 45100 Kouvola
Puh. 044 747 8501

Muualla verkossa