• Opi uutta

Markkinoinnin johtaminen 6 op (UEF)

  • Ajankohta: 01.01.2022 - 31.07.2022
  • Koulutuspaikka: verkko-opinnot
  • Kouluttaja: x
  • Ilmoittautuminen päättyy: 31.03.2022
  • Hinta: Kymenlaakson kesäyliopiston maksu 48 € + Itä-Suomen yliopiston avoimen yliopiston maksu 54 €

Tapahtuman kuvaus

Opintojakso on osa Markkinoinnin perusopintokokonaisuutta.

Aika: Tentit 25.3., 29.4. ja 2.5.2022.

Tavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- ymmärtää kokonaisvaltaisesti markkinoinnin johtamisen viitekehyksen strategiatasolta aina käytännön toimenpiteisiin ja niiden vaikutuksiin saakka
- tiedostaa perinteisten markkinointiohjelmien sekä suhdemarkkinoinnin vaikutukset yrityksen kilpailukykyyn
- ymmärtää markkinatutkimuksen sekä markkinoinnin kontrolloinnin roolin osana markkinoinnin suunnittelua ja johtamista
- osaa käyttää markkinoinnin päätöksentekoon tarvittavia apuvälineitä ja analyysejä
- osaa soveltaa laatia ohjeistetusti markkinointisuunnitelman
- osaa analysoida markkinointistrategian ja toimenpiteiden onnistuneisuutta sisäisiä ja ulkoisia tietolähteitä apuna käyttäen

Opettaja: Sasu Tuominen

Sisältö: Markkinoinnin toimintaympäristön ja kilpailutilanteen arviointi. Markkinoinnin strateginen suunnitteluprosessi. Markkinoinnin kilpailukeinojen ja suhdemarkkinoinnin hyödyntäminen. Markkinoinnin organisointi ja kontrollointi.

Suoritustapa: Verkkoluennot ja verkkomateriaali, tentti ja harjoitustyö.

Kirjallisuus:

1) Hollesen, S. (2014). Marketing management. A relationship approach. 3rd ed. tai uudempi painos
2) materiaali verkkoympäristössä.

Arviointi: 0-15. Verkkotentti 70 % ja harjoitustehtävä 30 %.

Edeltävät opinnot: Suositeltavat edeltävät opinnot: Markkinoinnin perusteet
 

Itä-Suomen yliopiston avoimen yliopiston opinto-oikeusaika ja ilmoittautumiskäytäntö on muuttunut. Tarkemmat tiedot saat ilmoittautumissivulla ja ilmoittautumisen jälkeen sähköpostiisi tulevassa viestissä.

Oikeus muutoksiin pidätetään.


Lisätietoja:
Rehtori Elina Ivakko
elina.ivakko@kymenlaakso.fi
puh. 040 555 9094

 


#osaamisenkehittäjä

Yhteystiedot

Kotka

Laivurinkatu 7, 48100 Kotka
Puh. 044 747 8501

Kouvola

Hovioikeudenkatu 6, 45100 Kouvola
Puh. 044 747 8501

Muualla verkossa