• Opi uutta

Vasuta valloittavasti - leikin voimalla

  • Ajankohta: 02.02.2022 - 30.03.2022
  • Koulutuspaikka: verkkokoulutus
  • Kouluttaja: Hanne Nyman ja Milla Salonen
  • Ilmoittautuminen päättyy: 19.01.2022
  • Hinta: 55 eur

Tapahtuman kuvaus

Aika: keskiviikko 2.2.2022 ja keskiviikko 30.3.2022 klo 12.30-15

Toteutus: verkkokoulutus (zoom)

Kohderyhmä: varhaiskasvatuksen henkilöstö

Kouluttajat: Varhaiskasvatuksen opettaja ja kouluttaja Hanne Nyman ja varhaiskasvatuksen opettaja, kasvatustieteen maisteri Milla Salonen 

Koulutus on kaksiosainen prosessikoulutus, johon sisältyy kaksi oppimistehtävää.

1. Leikki astuu ulos laatikosta
- Leikki- ja oppimisympäristö - Kolmas kasvattaja?

Aika: 2.2.2022 klo 12.30-15

Kouluttaja: Hanne Nyman

Sisältö

- Leikkiympäristö lapsen oppimisympäristönä
- Kolmiulotteinen leikki
- Leikkiympäristön merkitys kolmantena kasvattajana

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa leikki on nostettu henkilöstön keskeiseksi työtavaksi. Leikki, leikkiminen ja leikillisyys nähdään osana aikuisen työtä sekä kehittyvää työotetta. Meidän tulee kehittää varhaiskasvatuksen toimintakulttuuria sekä toimintaa yhä enemmän siitä näkökulmasta, että vastaamme tulevaisuuden toimijoiden tarpeisiin. Yhteiskunta muuttuu koko ajan ja varhaiskasvatuksen tulee pysyä muutoksessa mukana. Leikki ja leikkiminen ovat ne tavat, joilla tulevaisuuden tarpeisiin, taitoihin ja tietoihin voidaan valmistautua.

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet nostaa esiin lapsen osallisuuden, aktiivisuuden, vuorovaikutuksen ja leikin. Oletko pohtinut, miltä leikkiympäristöt näyttäytyvät fyysisessä tilassa oppimisen näkökulmasta tai lapsen silmin? Entä mitä fyysinen ympäristö opettaa lapselle ilman, että kukaan ihminen opettaa? Onko ympäristö rakennettu lapsen korkeudelle ja lapsen tarpeita ajatellen? Saako lapsi olla ympäristössään aidosti aktiivinen toimija?

Luennolla käydään läpi millaisista elementeistä muodostuu lapselle hyvä leikki- ja oppimisympäristö. Millä tavalla ympäristö mahdollistaa varhaiskasvatuksen tavoitteiden mukaisen toiminnan ja miten kasvattaja rakentaa ympäristöä lasta kuunnellen ja huomioiden. Taiten rakennettu leikkiympäristö myös sitouttaa lapsia ja aikuisia leikkiin sekä tukee
leikin kehittymistä. Koulutus herättää pohtimaan, mitä aikuiset voivat konkreettisesti tehdä enemmän leikin hyväksi päiväkodissa ja perhepäivähoidossa.

Koulutuksen sisältöön voi tutustua ennakkoon katsomalla videon Leikki astuu ulos laatikosta Sipoon varhaiskasvatuksessa osoitteessa https://www.youtube.com/watch?v=Tuokoolggmw

Koulutukseen sisältyy kehittävä oppimistehtävä, joka toteutetaan omassa lapsiryhmässä.


2. Leikin Voima - Puhutko leikkiä?

Aika: 30.3.2022 klo 12.30 - 15
Kouluttajat:  Hanne Nyman ja Milla Salonen

Sisältö 

- Leikki työtapana - aikuisen muuttunut ja muuttuva rooli varhaiskasvatuksessa
- Leikkiherkkä opetus - puhutko leikkiä? (leikin sanakirja)
- Eheyttävä opetus - toiminnan leikillistäminen

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa leikki on nostettu henkilöstön keskeiseksi työtavaksi. Leikki, leikkiminen ja leikillisyys nähdään osana aikuisen työtä sekä kehittyvää työotetta. Meidän tulee kehittää varhaiskasvatuksen toimintakulttuuria sekä toimintaa yhä enemmän siitä näkökulmasta, että vastaamme tulevaisuuden toimijoiden tarpeisiin.
Yhteiskunta muuttuu koko ajan ja varhaiskasvatuksen tulee pysyä muutoksessa mukana. Leikki ja leikkiminen ovat ne tavat, joilla tulevaisuuden tarpeisiin, taitoihin ja tietoihin voidaan valmistautua.

Miten leikkiä tulisi lähestyä, jotta se ymmärrettäisiin osana pedagogiikkaa eli osana toimintaa? Millaista on luova leikkipedagogiikka ja millaista ymmärtämystä tai tietoa menetelmistä se vaatii henkilöstöltä? Mitä tarkoittaa elämyksellinen oppiminen ja leikkiherkkä opetus? Miten aikuinen suunnittelee omaa toimintaansa, jotta varhaiskasvatuksen tavoitteet on asetettu oikealle taholle eli aikuisen toiminnalle? Miten aikuinen kehittää ja pitää yllä omaa luovuuttaan ja mielikuvitustaan?

Koulutuksessa vastataan yllä oleviin kysymyksiin sekä esitellään, miten leikkiä voi suunnitella toimintana. Koulutus myös haastaa pohtimaan aikuisen toimintaa, toiminnan merkityksellisyyttä ja osallisuutta lapsen näkökulmasta. Elämykselliset oppimiskokonaisuudet tukevat lasten leikki - ja oppimaan oppimisen taitoja ja taiten rakennettu leikkiympäristö sitouttaa lapsia toimintaan. Koulutuksessa käsitellään leikkipedagogiikkaa monipuolisesti oppimisympäristön, aikuisen roolin sekä toiminnan leikillistämisen tulokulmista. Koulutus lisää ymmärrystä leikistä osana pedagogisen toiminnan kokonaisuutta.

Koulutukseen sisältyy kehittävä oppimistehtävä, joka toteutetaan omassa lapsiryhmässä.
 

Oikeus muutoksiin pidätetään.


Lisätietoja: Marjatta Niskanen
Puh: 044 747 8501
Sähköposti: marjatta.niskanen@kymenlaakso.fi


#osaamisenkehittäjä

Yhteystiedot

Kotka

Laivurinkatu 7, 48100 Kotka
Puh. 044 747 8501

Kouvola

Hovioikeudenkatu 6, 45100 Kouvola
Puh. 044 747 8501

Muualla verkossa