• Opi uutta

    Opi uutta

    tai kehitä ammattitaitoasi

Taloustieteen perusteet 6 op (UEF)

  • Ajankohta: keskiviikko 01.01.2020 - sunnuntai 31.05.2020
  • Koulutuspaikka: Kymenlaakson kesäyliopisto, verkko-opinnot
  • Kouluttaja: UEF
  • Ilmoittautuminen päättyy: perjantai 01.05.2020
  • Hinta: 100€ (40€ + avoimen yliopiston rekisteröitymismaksu 60€)

Tapahtuman kuvaus

Opintojakso kuuluu kauppatieteiden kandidaatin tutkintoon Itä-Suomen yliopistossa.

Opintoihin on jatkuva haku!

Sisältö: Talous tutkimuskohteena, kuluttajan ja yrityksen sekä markkinoiden toiminta, makrotaloudelliset ilmiöt kuten työttömyys, inflaatio, suhdannevaihtelut ja talouspolitiikka.

Opetus- ja suoritustavat: Opiskelija perehtyy itsenäisesti kirjallisuuteen ja oppimisympäristöstä löytyvään materiaaliin. Opintojakso suoritetaan jaksokohtaisilla testeillä, palautettavilla tehtävillä ja lopputentillä

Oppimateriaali:
Sloman, J. (2006) Economics, 6. painos tai uudempi. Täsmennetyt vaatimukset löytyvät verkko-oppimisympäristöstä. Lisäksi oppimisympäristöön tuotettu materiaali.

Tavoitteet:   
Opintojakson suoritettuasi osaat perusteet mikro- ja makrotaloustieteen keskeisistä peruselementeistä ja taloustieteen malliajattelusta.
(1) Pystyt selittämään markkinoiden toimintaperiaatteet ja hinnan määräytymisen sekä osaat ratkaista markkinoiden tasapainon matemaattisten lineaaristen yhtälöiden tapauksessa.
(2) Tiedät kuluttajateorian perusteet ja osaat analysoida yksilöiden hyödynmaksimointia graafisten indifferenssikäyrien avulla.
(3) Vastaavasti yrityksen teoriasta perusteista erotat kustannus- ja tulokäsitteet sekä osaat ratkaista matemaattisesti yrityksen yksinkertaisen voitonmaksimointiongelman.
(4) Erotat markkinarakenteiden erilaisuuden ja niiden vaikutuksen yritysten käyttäytymiseen graafista analyysiä hyödyntäen.
(5) Pystyt soveltamaan kuluttajan- ja yrityksen perusteita yksinkertaisessa strategisessa vuorovaikutuksessa sekä epävarmuuden ja ei-täydellisen informaation tapauksissa.
(6) Tunnistat perustilanteita, missä markkinat epäonnistuvat ja osaat nimetä julkisen vallan keinoja niiden korjaamiseksi.
(7) Osaat kansantalouden yksinkertaisen kiertokulkumallin ja pystyt sen avulla raportoimaan makrotalouden tunnuslukuja.
(8) Tunnistat finanssi– ja rahapolitiikan erot ja kykenet graafisesti analysoimaan, miten niiden avulla voidaan vaikuttaa talouden suhdanteisiin. Kurssin suoritettuasi kykenet arvioimaan
kriittisesti julkista keskustelua taloudesta

Opettaja: YTT Timo Tammi

Arviointi: Suoritukset arvioidaan asteikolla 0–5.

Opetuksen aika ja paikka: Vaihtoehtoiset tehtävänpalautuspäivät lukuvuonna 2019-2020:
30.9.2019, 30.11.2019, 31.12.2019, 31.1.2020, 30.4.2020 ja 31.7.2020

Lisätietoja: Anna-Maria Hentilä
Puh: 040 538 0213
Sähköposti: anna-maria.hentila@kymenlaakso.fi


#osaamisenkehittäjä

Yhteystiedot

Kotka

Laivurinkatu 7, 48100 Kotka
Puh. 040 538 0213

Kouvola

Hovioikeudenkatu 6, 45100 Kouvola
Puh. 044 747 8501

Muualla verkossa