• Opi uutta

Etä- ja monipaikkatyön juridiikkaa

  • Ajankohta: 04.04.2022 - 04.04.2022
  • Koulutuspaikka: verkkokoulutus
  • Kouluttaja: Lakimies Katariina Sorvanto
  • Ilmoittautuminen päättyy: 21.03.2022
  • Hinta: 155 eur

Tapahtuman kuvaus

Aika ja toteutus: ma 4.4.2022 klo 13-15.30; webinaari

Kouluttaja: Lakimies Katariina Sorvanto, KataKoski Oy
Katariina on lakimies, joka on tutustunut laajasti johtamiseen ja organisaatioiden toimintaan sekä teoriassa että käytännössä – myös itse esimiehenä työskennellen.

Kohderyhmä: Webinaari on tarkoitettu ensisijaisesti etä- ja monipaikkatöitä tekevien esimiehille, mutta se soveltuu mainiosti myös henkilöstöhallinnon asiantuntijoille ja johtajille sekä itse hybridityötä tekeville. Kohderyhmään kuuluvat kaikki työyhteisöt, joissa etä- tai monipaikkaista työtä tehdään tai harkitaan – niin yksityisellä, julkisella kuin kolmannellakin sektorilla.

Sisältö

Tässä webinaarissa:

- Ratkotaan käytännön esimerkkien kautta niitä oikeudellisia haasteita, joita hybriditöiden tekeminen tuo työyhteisölle ja sen yksittäisille jäsenille
- Nostetaan esiin parhaita, juridisesti hyväksyttyjä käytäntöjä etä- ja monipaikkatyöskentelyn sujuvoittamiseksi
- Muistetaan kautta linjan hyvien työyhteisötaitojen sekä laillisten ratkaisujen yhteys

Tarjolla on oikeudellinen tietopaketti siitä, kuinka työntekijät ja heidän esimiehensä mahdollisimman kattavasti pystyvät voittamaan haasteet ja hyödyntämään uudet mahdollisuudet – niin että myös työnantaja hyötyy maksimaalisesti.

Luottamuksen vahvistamiseksikin on syytä ohjeistaa, sopia ja tehdä tarkistuksia. Tavoitteet, seuranta, koordinointi ja tuki ovat tärkeitä myös esimiehen oman oikeudellisen selustan turvaamiseksi.

OHJELMA

Pikapäivitys ja kertaus

Mitä etätyösuosituksen päättyminen käytännössä tarkoittaa? Mitä ei?
Entä jos etätyösuositus ei päätykään tai jos se palaa?
Millä ehdoilla etätöitä voi vähentää? Vai voiko ne vaan jättää voimaan?
Keille siis etätyömahdollisuutta on edelleen tarjottava? Entä lähityötä?
Mitä monipaikkainen eli hybridityö käytännössä tarkoittaa?
Kuinka välttää kankea paluu vanhaan, koronaa edeltäneeseen aikaan?

Etä- ja monipaikkatyön tavoitteet ja valvonta – erot ja yhtäläisyydet lähityöhön verrattuna

Koska ja kuinka kenenkin pitää olla tavoitettavissa?
Mikä on työaikaa ja mikä ei? Miten työaikaa pitää seurata?
Koko työpäivä vai osan päivää etänä? Tarve saapua toimistolle?
Raportointivelvollisuus päivän tehdyistä töistä ja tunneista vai ei?
Kuinka paljon esimies saa luottaa: millainen on laillisen ”minimivalvonnan” taso?
Mitä jos työ ei suju? Mistä syystä?
Kun työntekijä on sairaana tai kun hänen pitäisi hoitaa lapsia, niin voiko hän jäädä etätöihin?
Korvaavan työn teettäminen etä- ja monipaikkatöissä?
Miten etä- ja monipaikkatyö sekä uuden työaikalain mahdollistama, vielä suurempaa vapautta ja vastuuta tarjoama joustotyö eroavat toisistaan?

Entä mitkä ovat yhtäläisyydet?

Mitkä joustotyön ehdot ehkäisevät uupumista? Miten?
Jos työntekijä ei toimikaan niin itseohjautuvasti kuin työnantaja on olettanut?
Kannattaisiko siirtyä etä- tai monipaikkatyöstä joustotyöhön? Millaiset sopimukset tarvittaisiin?
Vinkkejä työpaikka- tai tiimikohtaisiin ohjeisiin ja sopimuksiin

Ketkä päättävät etä- ja monipaikkatöistä? Kuinka yksilöllisesti?

Missä ja milloin hybriditöitä saa tehdä? Missä ja milloin ei?
Äkilliset muutokset työskentelyolosuhteisiin? Pikavauhtia työnantajan toimitilaan?
Sairastumiset ja tapaturmat? Vastuut ja velvollisuudet?
Kuinka ja kenen nyt pitää huolehtia ergonomiasta ja muusta työturvallisuudesta? Miten?
Säilyvätkö tietoturvaohjeet ennallaan vai onko niitä syytä päivittää?
Mitä työvälineitä työnantaja tarjoaa etätöihin, kun lähityöhönkin on taas mahdollisuus? Millä ehdoilla?
Entä kuinka monipaikkatyön matkakustannukset huomioidaan?
Työaikaliukumat päivän alussa tai lopussa niin, että välillä ollaan vapaalla?
Voiko työnantaja nyt kieltää tekemästä ”plussa- tai miinustunteja” etänä?
Tai jos sallitaan maksimaaliset vapaudet, niin paljonko saldoja saa kerryttää?
Nykyisten sopimusten ja ohjeiden muutosprosessit käytännössä

Aikaa kysymyksille


Yhteistyö: Keski-Pohjanmaan kesäyliopisto

Oikeus muutoksiin pidätetään.


Lisätietoja: Marjatta Niskanen
Puh: 044 747 8501
Sähköposti: marjatta.niskanen@kymenlaakso.fi


#osaamisenkehittäjä

Yhteystiedot

Kotka

Laivurinkatu 7, 48100 Kotka
Puh. 044 747 8501

Kouvola

Hovioikeudenkatu 6, 45100 Kouvola
Puh. 044 747 8501

Muualla verkossa