• Opi uutta

    Opi uutta

    tai kehitä ammattitaitoasi

Tilastollisten menetelmien perusteet yhteiskunta- ja kauppatieteilijöille 3 op (UEF)

  • Ajankohta: keskiviikko 01.01.2020 - sunnuntai 07.06.2020
  • Koulutuspaikka: Kymenlaakson kesäyliopisto, verkko-opinnot
  • Kouluttaja: UEF
  • Ilmoittautuminen päättyy: perjantai 01.05.2020
  • Hinta: 70€ (40 € ja Itä-Suomen avoimen rekisteröintimaksu 30 €)

Tapahtuman kuvaus

Opintoihin on jatkuva haku!

Opintojen suorittaminen on joustavaa ja voit valita itsellesi sopivan suoritusajan

Suoritustavat: Verkkotentti.

Tenttipäivät: 18.2.2020, 14.4.2020 ja 2.6.2020.

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on yleiskuva tilastollisten menetelmien lähtökohdista ja niiden käyttötarkoituksesta. Opiskelija osaa asettaa hypoteesit sekä tulkita tilastollisen analyysin tulokset.

Sisältö: Mittaaminen, otanta, tilastollinen kuvailu, kahden muuttujan välinen riippuvuus sekä tilastollisen päättelyn perusteet yleistajuisesti menetelmien käyttäjän näkökulmasta. Peruskäsitteiden ja -operaatioiden ymmärtäminen ja soveltaminen ilman tilastomatemaattisten kaavojen johtamista ja laskuesimerkkejä. Tutkimusesimerkkejä SPSS:n avulla tehdyistä analyyseista.

Oppimateriaalit: Nummenmaa, L., Käyttäytymistieteiden tilastolliset menetelmät. Tammi 2007 tai uudempi, luvut 1 - 6, 9 - 12 ja 15 - 17.

Arvosteluperusteet: 0 - 5

Opettaja: YTT Timo Tammi

Lisätietoja: Anna-Maria Hentilä
Puh: 040 538 0213
Sähköposti: anna-maria.hentila@kymenlaakso.fi


#osaamisenkehittäjä

Yhteystiedot

Kotka

Laivurinkatu 7, 48100 Kotka
Puh. 040 538 0213

Kouvola

Hovioikeudenkatu 6, 45100 Kouvola
Puh. 044 747 8501

Muualla verkossa