• Opi uutta

Johdatus empiirisen tutkimuksen menetelmiin 3 op (UEF)

  • Ajankohta: 01.04.2022 - 09.04.2022
  • Koulutuspaikka: verkko-opinnot
  • Kouluttaja: YTT Veli-Matti Poutanen
  • Ilmoittautuminen päättyy: 18.03.2022
  • Hinta: 195 eur + Itä-Suomen yliopiston maksu 12 eur

Tapahtuman kuvaus

Aika: 1.-2.4. ja 8.-9.4.2022; pe klo 16-20 ja la klo 9-15

Toteutus: Verkkoluennot 20 t ja tentti   

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee empiirisen tutkimuksen tavoitteet ja menetelmien yleisperiaatteet.

Sisältö: Luennoilla tarkastellaan kysymyksenasettelua, tutkimusprosessin kulkua, menetelmävalintojen perusteita, teorian ja aineiston suhdetta, aineiston hankintatapoja sekä yleisimpiä yhteiskuntatieteellisiä aineistotyyppejä. Tutkimuksen luonnetta argumentaationa pyritään korostamaan.

Oppimateriaali: 
Juhani Aaltola & Raine Valli (toim.) 2010. Ikkunoita tutkimusmetodeihin II. Näkökulmia aloittelevalle tutkijalle tutkimuksen teoreettisiin lähtökohtiin ja analyysimenetelmiin. PS-Kustannus.


Oikeus muutoksiin pidätetään.


Lisätietoja:
Rehtori Elina Ivakko
elina.ivakko@kymenlaakso.fi
puh. 040 555 9094

 


#osaamisenkehittäjä

Yhteystiedot

Kotka

Laivurinkatu 7, 48100 Kotka
Puh. 044 747 8501

Kouvola

Hovioikeudenkatu 6, 45100 Kouvola
Puh. 044 747 8501

Muualla verkossa