• Opi uutta

Tiedonohjaussuunnitelman laatiminen, käyttöönotto ja ylläpito

  • Ajankohta: 08.02.2022 - 08.02.2022
  • Koulutuspaikka: verkkokoulutus
  • Kouluttaja: Teknologia- ja tietoasiantuntija Jarkko Koivuniemi
  • Ilmoittautuminen päättyy: 25.01.2022
  • Hinta: 215 eur

Tapahtuman kuvaus

Mikä merkitys tiedonohjaussuunnitelmalla on organisaatiolle?
Millainen on tiedonohjaussuunnitelman (TOS) laatimisprosessi?
Miten tiedonohjaussuunnitelma auttaa sähköiseen arkistointiin siirtymisessä?

Aika: 8.2.2022 klo 9-16

Toteutus: verkkokoulutus

Kohderyhmä: Koulutus on tarkoitettu julkisella, yksityisellä ja kolmannella sektorilla asiakirjahallinnossa ja arkistoinnin parissa toimiville asiantuntijoille, esihenkilöille ja johdolle.  

Tavoite: Tiedonohjaussuunnitelma on julkisoikeudellisille toimijoille pakollinen, mutta se auttaa myös yksityistä tai kolmatta sektoria toimimaan oikein edettäessä kohti sähköistä säilyttämistä ja asioiden käsittelyä.

Sähköinen arkistotoimi asettaa vaatimuksia hyvälle tiedonhallinnalle ja toteuttamiselle. TOS-työssä dokumentoidaan tietojärjestelmien ohella kaikki asiakirjallisen tiedon elinkaari.

Tiedonohjussuunnitelman keskeinen tarkoitus on ohjata organisaation tietojen käsittelyä ja arkistointia. TOSin pitäisi olla asiakirjatiedon ja tietojärjestelmien kokonaiskuvaus, jonka avulla voidaan tarkastella tiedonhallinnan toteutumista.

Koulutuksessa saat vastauksia mm. seuraaviin kysymyksiin:

Mitä ovat tiedonohjaussuunnitelman laatimisen prosessit?
Mikä merkitys tiedonohjaussuunnitelmalla merkitys organisaatiolle?
Millaisia vaatimuksia lainsäädäntö asettaa?
Miten tiedonohjaussuunnitelma auttaa sähköiseen arkistointin siirtymistä?
TOS yhteistyönä omassa organisaatiossa?

Koulutuksen jälkeen osaat:
- kuvata tiedonohjaussuunnitelman laatimisprosessin, jonka lopputuloksena syntyy tiedonohjaussuunnitelma
- hyödyntää apuvälineitä käytännön toteuttamiseen tiedonohjaussuunnitelmatyön käytännön toteuttamisessa
- kertoa mitä tietoja on hyvä tarkastella ennen TOS-prosessia
- hyödyntää koulutuksessa saamiasi tiedonohjaussuunnitelman laatimisprosessiesimerkkejä

SISÄLTÖ

Johdanto
Tiedonohjaussuunnitelmien tekeminen
Tarkoitus ja tavoite
Toteuttaminen

Tiedonhallintalaki tiedonohjaussuunnitelman näkökulmasta
Ohjaavat normit ja lainsäädäntö
Hyvä tiedonhallinta vai minimivaatimukset
Keskeiset käsitteet

Tiedonohjaussuunnitelma
Ohjaaminen ja seuranta
Työ projektina: dokumentointi ja mihin?
Erilaista metatietoa ja tyypit
Suosituksia
Haasteita
Järjestelmätoimittajat

TOS ja päivittämisen vastuut

Vastuunjako

Seuranta ja ylläpito

Esimerkkejä


Yhteistyötaho: Mikkelin kesäyliopisto

Oikeus muutoksiin pidätetään.


Lisätietoja: Marjatta Niskanen
Puh: 044 747 8501
Sähköposti: marjatta.niskanen@kymenlaakso.fi


#osaamisenkehittäjä

Yhteystiedot

Kotka

Laivurinkatu 7, 48100 Kotka
Puh. 044 747 8501

Kouvola

Hovioikeudenkatu 6, 45100 Kouvola
Puh. 044 747 8501

Muualla verkossa