• Opi uutta

Ohjelmointiosaamista varhaiskasvatukseen

  • Ajankohta: 24.03.2022 - 05.04.2022
  • Koulutuspaikka: verkkokoulutus
  • Kouluttaja: Jukka Lehtoranta ja Johanna Sommers-Piiroinen
  • Ilmoittautuminen päättyy: 10.03.2022
  • Hinta: 125 eur

Tapahtuman kuvaus

Aika ja toteutus: to 24.3.2022 ja ti 5.4.2022 klo 14-18; 2 x 4 h webinaarit (Zoom)

Kohderyhmä: varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen opettajat

Kouluttajat: Jukka Lehtoranta ja Johanna Sommers-Piiroinen

Jukka Lehtoranta on toiminut lähes kymmenen vuotta luokanopettajana ja opettajien täydennyskouluttajana. Koulutukseltaan hän on kasvatustieteiden maisteri ja filosofian maisteri koulutusteknologiasta. Hänellä on myös tietotekniikan aineenopettajan pätevyys. 

Johanna Sommers-Piiroinen on kokenut varhaiskasvatuksen digikehittäjä ja täydennyskouluttaja sekä mediakasvatuksen asiantuntija. Hän on koulutukseltaan lastentarhanopettaja ja kasvatustieteiden maisteri.

Tavoite: Innostaa ja rohkaista osallistujia hyödyntämään ohjelmointia ja ohjelmoinnillisen ajattelun menetelmiä omassa työssään. Hyödyntäminen onnistuu erilaisten laitteiden avulla tai ilman laitteita.

Sisältö

Ensimmäisen webinaarin aiheena on ohjelmoinnillinen ajattelu, joka tarkoittaa ajattelun taitoja: ongelman purkamista osiin, toiminnan kaavojen tunnistamista ja muodostamista sekä toimintojen yleistämistä ja automatisointia. Se on myös ymmärrystä siitä, miten tietokoneiden avulla voidaan ratkoa ongelmia. 

Ohjelmoinnillista ajattelua opitaan parhaiten itse tekemällä, tutkimalla ja ohjelmoimalla. Webinaarisarjan ensimmäisessä osassa osallistujalle muodostuu kattava kuva ohjelmoinnillisen ajattelun taustalla olevista taidoista ja niiden kehittämisestä erilaisten toimintojen, pelien ja leikkien avulla.

Toisen webinaarin aiheena on ohjelmointi. Ohjelmointiin liittyvät taidot ja ymmärrys kytkeytyvät kasvatuksessa ja opetuksessa erityisesti tieto- ja viestintäteknologiseen osaamiseen sekä media- ja monilukutaitoon. Ne ovat siten osa laaja-alaista osaamista, jota edistetään läpileikkaavasti kaikilla oppimisen alueilla. Webinaarisarjan toisessa osassa osallistuja saa ymmärryksen alkeisohjelmoinnin taitojen harjoittelusta erilaisten välineiden avulla ja ilman välineitä. Osallistuja pääsee myös itse kehittämään omia alkeisohjelmoinnin taitojaan.

Uudet lukutaidot -kehittämisohjelmassa laaditut ohjelmointiosaamisen kuvaukset muodostavat sisällöllisesti koulutuksen rungon. Koulutus on luonteeltaan osallistavaa ja toiminnallista. Koulutukseen sisältyvät myös webinaarien välissä tehtävät omat kokeilut lapsiryhmässä.


Oikeus muutoksiin pidätetään.


Lisätietoja:
Maija Mikkilä
Puh: 044 556 5832
Sähköposti: maija.mikkila@kymenlaakso.fi


#osaamisenkehittäjä

Yhteystiedot

Kotka

Laivurinkatu 7, 48100 Kotka
Puh. 044 747 8501

Kouvola

Hovioikeudenkatu 6, 45100 Kouvola
Puh. 044 747 8501

Muualla verkossa