• Opi uutta

Työntekijän mielenterveysongelmien juridiikka

  • Ajankohta: 27.01.2022 - 27.01.2022
  • Koulutuspaikka: verkkokoulutus
  • Kouluttaja: Katariina Sorvanto
  • Ilmoittautuminen päättyy: 14.01.2022
  • Hinta: 155 eur

Tapahtuman kuvaus

Työnantajan oikeudelliset keinot ja ratkaisut, kun työntekijän mieli järkkyy

Mielenterveyden häiriöt ovat yleisimpiä syitä sairauspoissaoloille. Mielenterveysongelmia kuitenkin myös salataan paljon. Kuinka niiden kanssa milloinkin olisi parasta toimia?
Miten mielenterveysongelmat voidaan tunnistaa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa? Mitkä ovat työnantajan oikeudet ja velvollisuudet? Entä työntekijän?

Aika: to 27.1.2022 klo 13.00-15.30 

Kohderyhmä: Webinaari on suunnattu ensisijaisesti esimiehille ja johtajille, niin yksityisellä, julkisella kuin kolmannellakin sektorilla. Koulutus soveltuu mainiosti myös muun muassa henkilöstöhallinnon asiantuntijoille ja työhyvinvoinnin kehittäjille.

Kouluttaja: Lakimies Katariina Sorvanto, KataKoski Oy

Katariina on lakimies, joka on tutustunut laajasti johtamiseen ja organisaatioiden toimintaan sekä teoriassa että käytännössä – myös itse esimiehenä työskennellen. Katariina on innostava ja pidetty, pitkällä esiintymiskokemuksella toimiva kouluttaja. Koulutustehtävien lisäksi hän konsultoi asiakkaitaan työ- ja virkamiesoikeudellisissa kysymyksissä.

Tavoitteet:
Tässä webinaarissa opit
- Kuinka esimiehen kannattaa toimia epävarmoissa tilanteissa: niin erilaisten diagnoosien ristipaineissa kuin myös vaikkapa silloin, kun työntekijän päivittäinen työkyky on kovin häilyvä
- Miten suhtautua, kun työntekijä on välillä poissa ja välillä töissä – vaihtelevin tuloksin?
- Kuinka on syytä menetellä, kun pehmeimmät keinot eivät enää auta?

Sisältö

Kuinka työntekijän mielenterveysongelmaan kannattaa tarttua?

Miten tilanteet tunnistetaan? Mitä tiedetään ja mitä vielä pitäisi selvittää?

Haasteisiin tarttuminen matalalla kynnyksellä ja eteneminen vaihe vaiheelta

Yhteistyö työterveyshuollon kanssa

Entä jos esimiehelle herää epäilys, että perimmäinen syy on eri kuin mitä lääkärintodistuksessa lukee?

Mitä työyhteisölle saa viestiä? Mitä ei? Miksi? Salassapitovelvollisuus käytännössä

Milloin työntekijän mielenterveyshäiriöillä ei ole merkitystä työpaikalla?

Henkinen työsuojelu ja muut työnantajan vastuut

Jos mielenterveysongelmien väitetään johtuvan töistä? Esimerkkeinä kuormittumis- ja kiusaamisväitteet

Työterveyshuolto- ja työturvallisuuslainsäädännön vaikutukset

Olisiko toisiin tehtäviin siirtäminen mahdollista? Millaisilla menettelyillä? Kuinka pitkää uudelleenkouluttamista voidaan vaatia?

Muut muutokset ja mahdolliset kevennykset? Työn muokkaaminen työkykyä vastaavaksi

Ohjeet, apu ja tuki

Ketkä lopulta tekevät työt? Miten varmistaa, ettei kukaan ylikuormitu?

Työntekijän oikeudet ja velvollisuudet

Milloin on syytä jäädä kotiin? Milloin ei?

Palkallista vai palkatonta poissaoloa? Millä perusteilla?

Keskusteluihin ja tutkimuksiin osallistuminen myös työkyvyttömyysaikana

Oma myötävaikutus paranemiseen tai sen puuttuminen? Hoito-ohjeiden noudattaminen

Työnantajan kanssa sovittuihin muutoksiin sitoutuminen

Mitä ”saikulla” saa tehdä? Mitä ei? Miksi?

Milloin työ- tai virkasuhteen päättäminen voi olla ajankohtaista?

Poissaolojen määrän ja keston merkitys sekä ennuste tulevasta: työkyvyttömyyden ja sen jatkumisen arviointi

Työntekijän toiminnan vaikutukset: moitteetonta käytöstä vai laiminlyöntejä ja rikkomuksia?

Varoituksen ja toisiin tehtäviin siirtämisen merkitykset irtisanomista harkittaessa

Olisiko työsuhteen päättäminen sopimalla käyttökelpoisin vaihtoehto?

Työkyvyttömyyseläke? Työnantajan vastuut

Käytännön menettelytavat eri tilanteissa

Aikaa kysymyksille


Yhteistyötaho: Keski-Pohjanmaan kesäyliopisto

Oikeus muutoksiin pidätetään.


Lisätietoja: Marjatta Niskanen
Puh: 044 747 8501
Sähköposti: marjatta.niskanen@kymenlaakso.fi


#osaamisenkehittäjä

Yhteystiedot

Kotka

Laivurinkatu 7, 48100 Kotka
Puh. 044 747 8501

Kouvola

Hovioikeudenkatu 6, 45100 Kouvola
Puh. 044 747 8501

Muualla verkossa