• Opi uutta

Tuotekehitys 5 op (OY)

  • Ajankohta: 05.05.2022 - 16.06.2022
  • Koulutuspaikka: verkko-opinnot
  • Kouluttaja: Kai Hänninen
  • Ilmoittautuminen päättyy: 21.04.2022
  • Hinta: 75 eur

Tapahtuman kuvaus

Opintojakso on osa Oulun yliopiston Tuotantotalous 25 op -opintokokonaisuutta, mutta sopii hyvin suoritettavaksi yksittäisenä jaksona. 

Aika: 5.5.-16.6.2022

Osaamistavoitteet:   
Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa
- määritellä tuotekehityksen roolin yrityksen toiminnassa
- erottaa innovaatiotoiminnan ja systemaattisen tuotekehityksen toisistaan ja osaa kuvata nämä
- erotella tuotekehitysprosessin vaiheet ja tehtävät toisistaan
- työskennellä tuotekehitysprojektissa
- käyttää QFD ja DFM kaltaisia työkaluja tuotekehityksessä
- määrittää yrityksen muiden toimintojen (osapuolten) merkityksen tuotekehitystoiminnalleosaa
- kuvata erilaisten osapuolten tarpeiden muuttumisen vaatimuksiksi ja spesifikaatioiksiosaa
- kuvata erilaisten osapuolten vaatimusten hallinnan tuotekehityksessä

Sisältö:    
- Tuotteiden merkitys teollisuusyritysten toiminnassa
- Tuotekehityksen paradigma ja käsitteiden määrittely
- Tuotekehityksen onnistumiseen vaikuttavat tekijät
- Tuotekehityksen toteutus menetelmällisesti (U&E -malli, Cooperin stage-gate -malli, QFD)
- Tuotekehityksen osapuolet ja sidosryhmätVaatimusten hallinta tuotekehityksessä

Toteutustapa: Aloitusluennot sekä luennot (20 h) Moodlessa, viikkotehtävät ja etäryhmissä suoritettava projektityö. Tarkemmat ohjeet annetaan Moodlessa.

Oppimateriaali:
Ulrich, Karl T., Eppinger, Steve D., and Yang, Maria C., Product Design and Development. 7.th ed., Mc Graw-Hill Education, 2020. Lisäksi kurssilla jaettava muu materiaali.


Oikeus muutoksiin pidätetään.
 

Lisätietoja:
Rehtori Elina Ivakko
elina.ivakko@kymenlaakso.fi
puh. 040 555 9094

 


#osaamisenkehittäjä

Yhteystiedot

Kotka

Laivurinkatu 7, 48100 Kotka
Puh. 044 747 8501

Kouvola

Hovioikeudenkatu 6, 45100 Kouvola
Puh. 044 747 8501

Muualla verkossa