• Opi uutta

Sosiaali- ja terveysjohtamisen perusteet 5 op (UEF)

  • Ajankohta: 10.01.2022 - 13.03.2022
  • Koulutuspaikka: verkko-opinnot
  • Kouluttaja: Itä-Suomen yliopiston opettaja
  • Ilmoittautuminen päättyy: 17.12.2021
  • Hinta: Kymenlaakson kesäyliopiston maksu 40 € + Itä-Suomen avoimen yliopiston maksu 45 €

Tapahtuman kuvaus

Opintojakso on osa Itä-Suomen yliopiston sosiaali- ja terveyshallintotieteen perusopintokokonaisuutta.

Tuutori: YTM Sari Toivola

5. Sosiaali- ja terveysjohtamisen perusteet 5 op

Aika: 10.1.-13.3.2022
Opintojakso sisältää tarkasti aikataulutettuja oppimistehtäviä, joten kirjaudu opintojakson Moodle-oppimisympäristöön hyvissä ajoin. 

Osaamistavoitteet:
Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- tunnistaa ja osaa määritellä johtamisen peruskäsitteitä ja osaa hyödyntää niitä suullisessa ja kirjallisessa ilmaisussa
- ymmärtää ja osaa kuvata sosiaali- ja terveydenhuollon erityispiirteitä johtamisen näkökulmasta
- tuntee henkilöstövoimavarojen, muutoksen ja muutoksen johtamisen teoriaa ja osaa soveltaa teoriaa käytännön johtamistilanteissa

Sisältö: Johtamisen peruskäsitteet. Sosiaali- ja terveydenhuollon erityisyyden johtaminen. Henkilöstövoimavarojen ja muutoksen johtaminen. 

Suoritustapa: Oppimistehtävät, aktiivinen osallistuminen verkkotyöskentelyyn, itsenäinen työskentely 135 t.

Kirjallisuus:  
Rissanen, Sari & Lammintakanen, Johanna (2011 tai myöh. painos) Sosiaali- ja terveysjohtaminen. WSOY, Porvoo.
Opintojaksolla ilmoitettava muu materiaali.

Lisätietoja:    
Opintojakso sisältää tarkasti aikataulutetut tehtävät ja opintojakso toteutetaan kerran lukuvuodessa. Opintojaksolla voidaan käyttää Turnitin-plagiaatintunnistusjärjestelmää.


Oikeus muutoksiin pidätetään. 


Lisätietoja:
Rehtori Elina Ivakko
elina.ivakko@kymenlaakso.fi
puh. 040 555 9094

 


#osaamisenkehittäjä

Yhteystiedot

Kotka

Laivurinkatu 7, 48100 Kotka
Puh. 044 747 8501

Kouvola

Hovioikeudenkatu 6, 45100 Kouvola
Puh. 044 747 8501

Muualla verkossa