• Opi uutta

Tilastollisten menetelmien jatkokurssi 5 op (UEF)

  • Ajankohta: 06.05.2022 - 02.06.2022
  • Koulutuspaikka: verkko-opinnot
  • Kouluttaja: YTT Veli-Matti Poutanen
  • Ilmoittautuminen päättyy: 22.04.2022
  • Hinta: Kymenlaakson kesäyliopiston maksu 430 € + Itä-Suomen yliopiston avoimen yliopiston maksu 50 €

Tapahtuman kuvaus

Aikataulu: 

pe 6.5. klo 15-20.15
la 7.5. klo 9-16
pe 13.5. klo 15-20.15
la 14.5. klo 9-16
pe 27.5. klo 15-20.15
la 28.5. klo 9-16
ti 31.5. klo 16.30-19.30
to 2.6. klo 16.30-19.30

Opettaja: YTT Veli-Matti Poutanen      

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa analysoida ja tulkita useamman muuttujan välisiä riippuvuuksia sekä testata kausaalihypoteesia tavallisimmilla monimuuttujamenetelmillä.

Sisältö: Kurssilla perehdytään keskeisten monimuuttujamenetelmien perusteisiin käyttäjän näkökulmasta. Käsiteltävät menetelmät voivat vaihdella sen mukaan, millaisia tarpeita osanottajilla oman tutkimuksen tai muun kiinnostuksen vuoksi on. Harjoituksissa syvennetään aineiston analyysivalmiuksia ja SPSS-ohjelmiston tuntemusta.

Suoritustavat: Tentti ja harjoitustyö

Toteutustavat: Luennot 24 t, harjoitukset 24 t, itsenäistä työskentelyä 90 t. Pakollinen läsnäolo.

Spss-ohjelma: Harjoituksissa tarvitaan tietokonetta jossa on spss-ohjelma. Ohjelman saa ladata ilmaiseksi omaan käyttöön Itä-Suomen yliopiston sivuilta.

Oppimateriaali:

  • Nummenmaa, L., Käyttäytymistieteiden tilastolliset menetelmät. Tammi 2007, luvut 13, 14 ja 18-23.

Arvostelu:  0-5

Edeltävät opinnot: Johdatus empiirisen tutkimuksen menetelmiin, Tilastollisten menetelmien perusteet yhteiskunta- ja kauppatieteilijöille. Kurssi sopii myös jatko-opiskelijoille.

Lisätietoja:
Elina Ivakko
Puh. 040 555 9094
elina.ivakko@kymenlaakso.fi


#osaamisenkehittäjä

Yhteystiedot

Kotka

Laivurinkatu 7, 48100 Kotka
Puh. 044 747 8501

Kouvola

Hovioikeudenkatu 6, 45100 Kouvola
Puh. 044 747 8501

Muualla verkossa