• Opi uutta

Sponsorointi ja yritysyhteistyö 5 op (Taideyliopisto)

  • Ajankohta: 16.03.2022 - 27.04.2022
  • Koulutuspaikka: verkko-opinnot
  • Kouluttaja: Outi Raatikainen
  • Ilmoittautuminen päättyy: 02.03.2022
  • Hinta: Kymenlaakson kesäyliopiston maksu 205 € + Taideyliopiston maksu 30 €

Tapahtuman kuvaus

Opintojakso on osa Taideyliopiston Luovan liiketoiminnan opintokokonaisuutta, mutta se sopii hyvin suoritettavaksi yksittäisenä jaksona. Pyrimme saamaan tarjolle koko opintokokonaisuuden syksyllä 2022.

Aikataulu ja toteutustapa

ke 16.03.2022 17:00-20:15 Verkko-opetus / Online
ke 23.03.2022 17:00-20:15 Verkko-opetus / Online
ke 30.03.2022 17:00-20:15 Verkko-opetus / Online
ke 05.04.2022 17:00-20:15 Verkko-opetus / Online
ke 20.04.2022 17:00-20:15 Verkko-opetus / Online
ke 27.04.2022 17:00-20:15 Verkko-opetus / Online

Opettaja: Toimitusjohtaja, CEO Founder, Liikkeenjohdon konsultti LJK Outi Raatikainen

Tavoitteet

Opintojakson suorittanut opiskelija
- Tuntee sponsoroinnin perusteet ja toimintamallit
- Hallitsee yritysyhteistyön perusteet, tuntee keskeiset käytännöt
- Tuntee hinnoittelun ja budjetoinnin perusteet
- Osaa ideoida oman potentiaalin pohjalta sponsorointi-/yritysyhteistyöpaketin 

Sisältö

Kurssilla tutustutaan yritysyhteistyön ja sponsoritoiminnan malleihin ja tapoihin esimerkkien avulla. Käsitellään taiteellisen työn hinnoittelua ja budjetointia yritysyhteistyöprojekteissa sekä yhteistyön merkitystä molempien osapuolten näkökulmasta. 

Suoritustavat: osallistuminen luennoille ja esseet/muut kirjalliset tehtävät
Läsnäolovaatimus kurssilla on 80 %. Mikäli opiskelija ei osallistu luennoille riittävästi, hänen tulee suorittaa lisätehtäviä, joista sovitaan erikseen kurssin opettajan kanssa.

Arviointiasteikko: Hyväksytty - Hylätty


Oikeus muutoksiin pidätetään.


Lisätietoja:
Rehtori Elina Ivakko
elina.ivakko@kymenlaakso.fi
puh. 040 555 9094

 


#osaamisenkehittäjä

Yhteystiedot

Kotka

Laivurinkatu 7, 48100 Kotka
Puh. 044 747 8501

Kouvola

Hovioikeudenkatu 6, 45100 Kouvola
Puh. 044 747 8501

Muualla verkossa