• Opi uutta

Positiivinen pedagogiikka ja vahvuusperustainen opetus

  • Ajankohta: 26.01.2022 - 13.04.2022
  • Koulutuspaikka: verkkokoulutus
  • Kouluttaja: Kaisa Vuorinen ja Mari Thure
  • Ilmoittautuminen päättyy: 10.01.2022
  • Hinta: 585 eur

Tapahtuman kuvaus

Positiivinen kasvatus tutkii mm. lasten ja nuorten hyvinvointia, onnellisuutta ja hyvää elämää sekä oppimista edistäviä tekijöitä. Positiivisen kasvatuksen tarkoituksena on aktiivisesti havaita jokaisen lapsen potentiaali ja mahdollisuudet haasteista huolimatta. Positiivisen opettajuuden lähtökohtana on vahvuuksille rakentaminen ja tietoinen hyvinvoinnin tukeminen. 

Neljästä koulutuspäivästä koostuvan kokonaisuuden kouluttajina toimivat KM, erityisluokanopettaja, positiivisen pedagogiikan tutkija Kaisa Vuorinen ja KM, erityisluokanopettaja Mari Thure. 

Aikataulu, teemat ja kouluttajat:

Keskiviikko 26.1.2022 klo 9-16
Vahvuuksien voimalla hyvinvointia ja parempaa oppimista
Kouluttaja: Kaisa Vuorinen

Keskiviikko 16.2.2022 klo 9-16 
Positiivinen pedagogiikka
Kouluttaja: Mari Thure

Keskiviikko 16.3.2022 klo 9-16
Vahvuusperustaiset tukitoimet ja haastavaan käytökseen vastaaminen 
Kouluttaja: Mari Thure

Keskiviikko 13.4.2022 klo 9-16 
Positiivinen pedagogiikka ja toimintakulttuuri, vinkkejä käytöntöön
Kouluttaja: Mari Thure

Koulutuksen tavoitteet:

• Ymmärrät, mitä on positiivinen pedagogiikka ja miten sitä toteutetaan varhaiskasvatuksessa, perusopetuksessa ja laajemminkin kasvatus ja ohjaustehtävissä

• Opit, miten uusin tutkittu tieteellinen tieto lasten hyvinvoinnista on valjastettavissa hyvinvointia tukeviin käytänteisiin koko toimintakulttuurin tasolla – varhaiskasvatus, perusopetus, kasvatus ja sosiaaliala laajemminkin

• Saat ymmärryksen, miten opetetaan kaveritaitoja sekä tuetaan myönteistä vuorovaikutusta lasten kesken

• Opit aiempaa monipuolisemmin ja laaja-alaisemmin tunnistamaan lasten vahvuuksia sekä hyödyntämään vahvuusajattelua ryhmän rakentamisessa, laatiessasi pedagogisia dokumentteja sekä toimiessasi yhteistyössä kotien kanssa

• Löydät keinoja aktivoida lapsia tunnistamaan omia vahvuuksiaan ja kehittymään sosio-emotionaalisissa taidoissa

• Saat paljon tietoa ja käytännön työkaluja lasten tuen tarpeiden havaitsemiseen ja oikea-aikaiseen puuttumiseen

• Pääset kehittämään työtäsi ja löydät runsaasti ideoita, miten tuoda positiivinen pedagogiikka osaksi jokaista työpäivää

• Innostut työstäsi ja positiivisen pedagogiikan mahdollisuuksista sekä kehityt hyvän huomaajaksi!
 

Oikeus muutoksiin pidätetään.


Lisätietoja: Marjatta Niskanen
Puh: 044 747 8501
Sähköposti: marjatta.niskanen@kymenlaakso.fi


#osaamisenkehittäjä

Yhteystiedot

Kotka

Laivurinkatu 7, 48100 Kotka
Puh. 044 747 8501

Kouvola

Hovioikeudenkatu 6, 45100 Kouvola
Puh. 044 747 8501

Muualla verkossa