• Opi uutta

Henkilöstövoimavarojen johtaminen ja johtajuus 6 op (UEF)

  • Ajankohta: 01.01.2022 - 31.07.2022
  • Koulutuspaikka: verkko-opinnot
  • Kouluttaja: KTT Mirjami Ikonen
  • Ilmoittautuminen päättyy: 31.05.2022
  • Hinta: Kymenlaakson kesäyliopiston maksu 48 € + Itä-Suomen yliopiston avoimen yliopiston maksu 54 €

Tapahtuman kuvaus

Aika: Vaihtoehtoiset oppimistehtävien palautuspäivät 31.1.2022, 30.4.2022, 31.7.2022

Tavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- kuvata henkilöstövoimavarojen johtamisen keskeiset teoriat ja yhteydet käytäntöön
- selittää henkilöstön johtamisen kokonaisuuden ja henkilöstövoimavarojen merkityksen organisaation menestymisen näkökulmasta
- tunnistaa henkilöstön johtamisen prosessit henkilöstön hankkimiseksi, ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi
- soveltaa joitakin työkaluja työyhteisön vuorovaikutuksen kehittämiseksi ja konfliktien  ratkaisemiseksi
- arvioida omaa kiinnostustaan henkilöstöjohtamisen tehtäviin

Sisältö: Henkilöstöjohtamisen historia ja pääkoulukunnat sekä keskeiset teoriat, kansallinen konteksti. Strateginen henkilöstöjohtaminen, henkilöstöjohtamisen prosessit ja käytännöt: hankkiminen, ylläpitäminen ja kehittäminen. Vuorovaikutus työyhteisössä, konfliktitilanteet.

Suoritustapa: Videoluennot ja oppimistehtävät, omatoiminen työskentely yht. 155 h.

Kirjallisuus:
1) Rees, G. & Smith, P. Strategic Human Resource Management (2017)
2) Viitala, R. Henkilöstöjohtaminen: strateginen kilpailutekijä (2007 tai uudempi painos)
3) Opettajan ilmoittama muu materiaali.

Lisätietoja: Opintojakso on aineopintotasoinen. Opintojakso kuuluu Johtamisen perusopintoihin, Johtaminen ja markkinointi perus- tai aineopintoihin.


Oikeus muutoksiin pidätetään.
 

Lisätietoja:
Rehtori Elina Ivakko
elina.ivakko@kymenlaakso.fi
puh. 040 555 9094

 


#osaamisenkehittäjä

Yhteystiedot

Kotka

Laivurinkatu 7, 48100 Kotka
Puh. 044 747 8501

Kouvola

Hovioikeudenkatu 6, 45100 Kouvola
Puh. 044 747 8501

Muualla verkossa